Přístup k obsahu stránky (stiskněte Enter)
Přímý přístup na seznam dalších stránek (klikněte na „ENTER“)

Soubory cookies a soukromí

 

Účel a využití souborů cookies

Internetové stránky Evropského parlamentu instalují soubory cookies pouze s cílem zpřístupnit uživatelům nabízené funkce nebo je zlepšit a umožnit nebo usnadnit procházení stránek. V žádném případě je nevyužívá ke shromažďování, zpracování, šíření či uchovávání osobních údajů.

 

Jak postupovat, pokud nechcete, aby ve vašem počítači byly ukládány soubor cookies?

Někteří považují ukládání informací na svůj počítač nebo své mobilní zařízení za určitý zásah do soukromí, zejména jsou-li tyto informace ukládány a využívány dalšími, uživatelům neznámými, stranami. Některé nebo všechny soubory cookies můžete zablokovat, nebo dokonce můžete odstranit soubory cookies, které byly na vaše zařízení uloženy dříve, musíte však mít na paměti, že tím riskujete ztrátu některých funkcí. K zablokování nebo odstranění souborů cookies je nutné změnit nastavení ochrany osobních údajů ve vašem prohlížeči. Někteří provozovatelé vyvinuli nástroje, jimiž lze zakázat shromažďování a využívání údajů jejich moduly.

 

Internetové stránky Evropského parlamentu a soubory cookies

First party cookies

Europarl : JSESSIONID : Tento soubor cookies se používá k ukládání informací o prohlížení. Jeho platnost vyprší na konci relace.


 • europarlnewsmenuviewer : Tento soubor cookies se používá k ukládání nastavení nabídky (otevřená/zavřená) na stránce www.europarl.europa.eu/news.
 • europarlparliamentmenuviewer :Tento soubor cookies se používá k ukládání nastavení nabídky (otevřená/zavřená) na stránce www.europarl.europa.eu/aboutparliament.
 • europarleptvmenuviewer :Tento soubor cookies se používá k ukládání nastavení nabídky (otevřená/zavřená) na stránce www.europarl.europa.eu/ep-live.
 • europarlplenarymenuviewer : Tento soubor cookies se používá k ukládání nastavení nabídky (otevřená/zavřená) na stránce www.europarl.europa.eu/plenary/cs/home.
 • europarldelegationmenuviewer :Tento soubor cookies se používá k ukládání nastavení nabídky (otevřená/zavřená) na stránce www.europarl.europa.eu/delegations/cs/home.html.
 • europarlelections2014welcome : Tento soubor cookies umožňuje zakázat opětovné zobrazení zprávy, která se objeví při první návštěvě internetových stránek o volbách do Evropského parlamentu v roce 2014.
 • europarlacceptcookies : Tento soubor cookies umožňuje zakázat opětovné zobrazení oznámení o souborech cookies na internetových stránkách Europarl, poté, co klepnete na „Pokračovat“.


TwoFour :

 • ASP.NET_SessionId : Tento soubor cookies obsahuje identifikátory relace uživatele na internetových stránkách europarltv.europa.eu. Jeho platnost vyprší na konci relace.
 • Culture : Tento soubor cookies umožňuje uložit zvolený jazyk na internetových stránkách europarltv.europa.eu.
 • selectedSubtitle :Tento soubor cookies umožňuje uložit zvolený jazyk titulků na internetových stránkách europarltv.europa.eu.
 • subtitlesOn :Tento soubor cookies umožňuje zjistit, zda uživatel internetových stránek europarltv.europa.eu používá titulky.
 • bitrate :bitrate: Tento soubor cookies ukládá kvalitu přenosu videozáznamů na internetových stránkách europarltv.europa.eu. Jeho platnost vyprší na konci relace.


 • SESS9e9881c953a84227e85252aec3a6f878 cart cookie :Tento soubor cookies je nezbytný pro uložení informací o vašem košíku na internetových stránkách ddc.europarltv.twofourdigital.net („Download Centre», internetové stránky, kde je možné stahovat dokumenty.)
 • has_js : Tento soubor cookies se využívá k ověření, zda je JavaScript ve vašem prohlížeči aktivní či neaktivní. Vyprší na konci relace.
 • PHP Session ID : Tento soubor cookies se využívá k ukládání informací o prohlížení.
 • language :Tento soubor cookies se využívá k uložení aktuálně nastaveného jazyka, aby bylo možné správné přesměrování na každou další požadovanou stránku.


Opinio : lang :Tento soubor cookies se využívá k uložení zvoleného jazyka na stránkách „Hodnocení internetových stránek Europarl». Vyprší na konci relace.


Jive Forums: jive.vid : Tento soubor cookies je přiřazen neověřeným uživatelům fór Agora občanů, aby mohli být jednoznačně odlišeni.


Jahia : Jesi_Template_Username : určí ověřeného uživatele na internetových stránkách http://www.europarl.europa.eu/stoa. Návštěvníkům těchto stránek je přiřazen status „hosta“. Tento soubor cookies vyprší na konci relace.


Google :
Internetové stránky Evropského parlamentu využívají následující soubory cookies:

 • __utma :Tento soubor cookies se využívá k určení, kolikrát uživatel navštívil internetové stránky Evropského parlamentu.
 • __utmb :Tento soubor cookies se využívá k určení délky návštěvy internetových stránek
 • __utmc :Tento soubor cookies se využívá k určení délky návštěvy internetových stránek. Vyprší na konci relace.
 • __utmz :Tento soubor cookies umožňuje určit původ uživatele.

 • Pomocí tohoto zásuvného modulu můžete zakázat Google Analytics (stránka nemusí být k dispozici ve vašem jazyce).
 

Reinvigorate :
890q2-a964w7jf61_i : Tento soubor cookies se používá k ukládání informací o tom, jakým způsobem uživatel přešel na internetovou stránku europarltv.europa.eu.
890q2-a964w7jf61_r : Tento soubor cookies se používá k ukládání informací o tom, jakým způsobem uživatel přešel na internetovou stránku europarltv.europa.eu.
890q2-a964w7jf61_s : Tento soubor cookies se používá k ukládání informací o tom, jakým způsobem uživatel přešel na internetovou stránku europarltv.europa.eu.
890q2-a964w7jf61_vt : Tento soubor cookies se používá k ukládání informací o tom, jakým způsobem uživatel přešel na internetovou stránku europarltv.europa.eu.


AddThis : __atuvc :Tento soubor cookies se využívá k aktualizaci počtu sdílení v případě, že uživatel sdílí položky na internetových stránkách europarltv.europa.eu. Službě AddThis nejsou zasílány žádné informace.

 

Third party cookies

Služby AddThis, Facebook, Twitter, YouTube a Flickr mohou instalovat soubory cookies, které lze využít ke sdílení obsahu na sociálních sítích nebo k vytváření statistik přístupů. Přítomnost, množství a stav těchto souborů cookies může záviset na tom, jakým způsobem tyto platformy využíváte před návštěvou internetových stránek Evropského parlamentu nebo v jejím průběhu.

Žádáme vás, abyste se seznámili se zásadami používání těchto souborů cookies sociálními sítěmi na příslušných internetových stránkách.

 
 

Co je soubor cookies?

Většina internetových stránek, které navštěvujete, využívá soubory cookies ke zlepšení prohlížení stránek. Soubory cookies internetové stránce umožňují si vás „zapamatovat“, a to po dobu využívání stránek („relační soubor cookies“) nebo při opakovaných návštěvách stránek („trvalý soubor cookies“).

Soubory cookies mohou plnit řadu různých funkcí. Umožňují efektivní prohlížení stránek, uložení upřednostňovaného nastavení a celkové zlepšení používání daných internetových stránek. Soubory cookies urychlují a usnadňují interakci mezi vámi a internetovými stránkami. Bez souborů cookies vás určitá internetová stránka bude považovat za nového návštěvníka pokaždé, když přejdete na novou stránku – například, zavřete-li nabídku na jedné stránce a přejdete na další stránku, nezapamatuje si nastavení předchozí stránky a novou stránku zobrazí s otevřenou nabídkou.

Některé internetové stránky pomocí souborů cookies upravují svá reklamní či marketingová sdělení, například podle místa, kde se nacházíte, nebo podle způsobu prohlížení.

Soubory cookies mohou pocházet z internetové stránky, kterou navštívíte („first party cookies“, soubory cookies první strany) nebo mohou být umístěny jinými internetovými stránkami, které poskytují obsah prohlíženým internetovým stránkám („third party cookies“, soubory cookies třetích stran).

Co obsahuje soubor cookies ?

Soubor cookies je jednoduchý textový soubor, který je uložen na vašem počítači nebo mobilním zařízení ze serveru určitých internetových stránek. Tento server pak může obsah tohoto souboru cookies obnovit nebo přečíst. Soubor je řízen vaším prohlížečem. Každý soubor cookies je jedinečný a obsahuje anonymní informace, jako je jedinečný identifikátor, název stránky, čísla nebo písmena. Jejich pomocí si internetové stránky zapamatují upřednostňované nastavení prohlížení.

Druhy souborů cookies

First party cookies

„First party cookies“, soubory cookies první strany, jsou umístěny na internetových stránkách, které si právě prohlížíte. Může je přečíst pouze tato internetová stránka.

Third party cookies

Third party cookies“, soubory cookies třetích stran, jsou vytvořeny a využívány jinou organizací, než je majitel internetových stránek, které právě navštěvujete. Určité internetové stránky mohou například využívat služeb třetí strany k analýze svých uživatelů. Tato společnost pak pro tuto službu nastaví vlastní soubor cookies. Internetová stránka, kterou navštívíte, může rovněž obsahovat vložený obsah, například videa služby YouTube nebo prezentace fotografií služby Flickr. Tyto stránky mohou rovněž používat vlastní soubory cookies.

Dále je důležité, že určitá internetová stránka může využívat reklamní síť třetí strany k zacílené reklamě. Evropský parlament nevyužívá žádných reklamních služeb.

Relační soubory cookies

Relační soubory cookies jsou uloženy přechodně v průběhu relace a jsou z uživatelského zařízení odstraněny po zavření prohlížeče.

Trvalé soubory cookies

Tento druh souborů cookies je uložen ve vašem počítači po určitou dobu (obvykle jeden rok nebo více) a po zavření prohlížeče není odstraněn. Trvalé soubory cookies se používají v případě, že je třeba si uživatele zapamatovat po dobu delší, než je aktuální relace.

Soubory cookies technologie Flash

Řada internetových stránek používá přehrávač Adobe Flash Player pro přehrávání videí nebo grafiky. Společnost Adobe používá vlastní soubory cookies, které nelze spravovat v rámci nastavení vašeho prohlížeče. Jsou používány přehrávačem Flash ke stejnému účelu jako jiné soubory cookies, tedy k ukládání upřednostňovaného nastavení a ke sledování uživatele.

Soubory cookies technologie Flash fungují jiným způsobem než soubory cookies vašeho internetového prohlížeče. Internetové stránky nepoužívají více různých souborů cookies ke konkrétním účelům, ale veškeré relevantní údaje ukládají do jednoho souboru cookies. Můžete ovládat množství údajů, které jsou uloženy v daném souboru cookies, ale nemůžete si zvolit, jaké informace budou v souboru uloženy.

 
 
Kontakty
 
Odbor ochrany osobních údajů