Adgang til sidens indhold (klik på "Indgang")
Direkte adgang til andre websteder (Tryk på "Enter")

Cookies og privatliv

 

Formål og anvendelse af cookies

Europa-Parlamentets websted anvender cookies alene med det formål at muliggøre eller forbedre webstedets funktionaliteter og gøre det lettere for brugeren at navigere. Europa-Parlamentet bruger under ingen omstændigheder cookies til indsamling, behandling, udbredelse eller registrering af personoplysninger.

 

Hvordan undgår man at modtage cookies på sin computer?

Nogle finder tanken om, at der på deres computer eller mobilapparat findes en funktion, der gemmer oplysninger, påtrængende, især når disse oplysninger gemmes og anvendes af en tredjepart, man ikke kender. Hvis du ønsker det, kan du blokere for nogle eller alle cookies og endda slette cookies, der allerede er placeret din computer, men du skal være opmærksom på, at du risikerer at miste nogle funktioner. I givet fald skal du ændre indstillingerne for beskyttelse af personoplysninger i din browser. Nogle operatører har udviklet værktøjer til at inaktivere indsamlingen og brugen af data gennem deres moduler

 

Europa-Parlamentets websted og cookies

First party cookies

Europarl : JSESSIONID : Denne cookie bruges til at gemme navigationsoplysninger. Den udløber efter hver søgesession.


 • europarlnewsmenuviewer :Denne cookie anvendes til at gemme navigationsmenuens tilstand (åben/lukket) på webstedet www.europarl.europa.eu/news
 • europarlparliamentmenuviewer : Denne cookie anvendes til at gemme navigationsmenuens tilstand (åben/lukket) på webstedet www.europarl.europa.eu/aboutparliament
 • europarleptvmenuviewer : Denne cookie anvendes til at gemme navigationsmenuens tilstand (åben/lukket) på webstedet www.europarl.europa.eu/ep-live
 • europarlplenarymenuviewer : Denne cookie anvendes til at gemme navigationsmenuens tilstand (åben/lukket) på webstedet www.europarl.europa.eu/plenary
 • europarldelegationmenuviewer : Denne cookie anvendes til at gemme navigationsmenuens tilstand (åben/lukket) på webstedet www.europarl.europa.eu/delegations
 • europarlelections2014welcome : Denne cookie bevirker, at den meddelelse, der vises første gang, man besøger webstedet for EP-valget i 2014, ikke vises efterfølgende.
 • europarlacceptcookies : Denne cookie bevirker, at meddelelsen om cookies på Europarl ikke vises igen, når man har trykket "Fortsæt".


TwoFour :

 • ASP.NET_SessionId :Denne cookie indeholder session-ID for brugeren af webstedet europarltv.europa.eu. Den forsvinder efter hver søgesession.
 • Culture :Denne cookie gemmer sprogindstillinger på webstedet europarltv.europa.eu
 • selectedSubtitle :Denne cookie gemmer sprogindstillinger for undertekster på webstedet europarltv.europa.eu
 • subtitlesOn : Denne cookie gemmer oplysninger om, hvorvidt brugeren anvender undertekster på webstedet europarltv.europa.eu
 • bitrate :Denne cookie gemmer oplysninger om indstillinger for båndbredde for videoer på webstedet europarltv.europa.eu. Den forsvinder efter hver søgesession.


 • SESS9e9881c953a84227e85252aec3a6f878 cart cookie :Denne cookie er nødvendig for at gemme oplysninger om din indkøbskurv på webstedet ddc.europarltv.twofourdigital.net (« Download Centre »)
 • has_js :Denne cookie kontroller tilstanden for anvendelse af javascript (activ/ikke aktiv) på din browser. Den forsvinder efter hver søgesession.
 • PHP Session ID :Denne cookie gemmer navigationsoplysninger.
 • language : Denne cookie gemmer det aktuelle sprog for at sikre, at anmodninger om nye sider håndteres korrekt.


Opinio : lang : Denne cookie gemmer dine sprogindstillinger på siderne til evaluering af Europarl-webstedet. Den forsvinder efter hver søgesession.


Jive Forums: jive.vid : Denne cookie tildeles ikke-autentificerede brugere af borgerforummet Agora, så de kan skelnes fra andre.


Jahia : Jesi_Template_Username :identificerer en autentificeret bruger på webstedet http://www.europarl.europa.eu/stoa. Webstedets besøgende tildeles status som "gæst". Denne cookie forsvinder efter hver søgesession.


Google :
Følgende cookies anvendes på Europa-Parlamentets websted:

 • __utma :Denne cookie tæller, hvor mange gange en bruger går ind på Europa-Parlamentets websted.
 • __utmb : Denne cookie måler, hvor længe besøget på webstedet varer.
 • __utmc :Denne cookie måler, hvor længe besøget på webstedet varer. Den forsvinder efter hver søgesession.
 • __utmz :Denne cookie registrerer, hvor internetbrugeren kommer fra.

 • Et tilføjelsesprogram en Browser-Add-on gør det muligt at inaktivere Google Analytics (siden er muligvis ikke tilgængelig på dit sprog).
 

Reinvigorate :
890q2-a964w7jf61_i : Denne cookie gemmer information om, hvordan internetbrugeren navigerer på webstedet europarltv.europa.eu
890q2-a964w7jf61_r : Denne cookie gemmer information om, hvordan internetbrugeren navigerer på webstedet europarltv.europa.eu
890q2-a964w7jf61_s : Denne cookie gemmer information om, hvordan internetbrugeren navigerer på webstedet europarltv.europa.eu
890q2-a964w7jf61_vt : Denne cookie gemmer information om, hvordan internetbrugeren navigerer på webstedet europarltv.europa.eu


AddThis : __atuvc :Denne cookie bruges til at ajourføre antallet af delinger, såfremt en internetbruger deler et element på webstedet europarltv.europa.eu. Der sendes ingen informationer til AddThis.

 

Third party cookies

AddThis, Facebook, Twitter, Youtube og Flickr kan sætte cookies, som gør det lettere at dele indhold på sociale netværk eller at udarbejde besøgsstatistikker. Forekomsten af sådanne cookies, deres antal og status kan afhænge af, om du anvender disse platforme inden eller under dit besøg på Europa-Parlamentets websted.

Vi opfordrer dig til at gøre dig bekendt med politikken for cookies i de sociale medier på de relevante websteder.

 
 

Hvad er en cookie?

De fleste websteder, du besøger, anvender cookies for at forbedre din oplevelse som bruger. Cookies bevirker, at et websted kan "huske" dig, både så længe dit besøg varer (ved hjælp af en session-cookie) og ved efterfølgende besøg (ved hjælp af en persistent cookie).

Cookies kan have mange forskellige funktioner. De gør det muligt at navigere effektivt mellem siderne, at gemme indstillinger og generelt at forbedre brugerens oplevelse på et websted. Cookies gør interaktionen mellem brugeren og webstedet hurtigere og enklere. Hvis et websted ikke benytter cookies, tror det, at du er en ny bruger hver gang, du går ind på en ny side. Hvis du f.eks. lukker en menu på en side og går videre til en ny side, husker webstedet ikke dit valg og åbner derfor den næste side med menuen åben.

Nogle sider anvender desuden cookies for at kunne målrette reklamer eller markedsføring på grundlag af din placering og/eller dine navigationsvaner.

Cookies kan komme fra det websted, du besøger ("first party cookies"), eller fra andre websteder, som tilbyder indhold på den side, du besøger ("third party cookies").

Hvad indeholder en cookie?

En cookie er en enkel tekstfil, som gemmes på din computer eller mobiltelefon via et websteds server. Denne server kan efterfølgende hente cookiens indhold frem eller læse det. Cookies styres af din browser. Hver cookie er unik og indeholder anonyme informationer, f.eks. et unikt ID, webstedets navn, tal eller bogstaver. Den bevirker, at et websted kan huske dine navigationspræferencer.

Kategorier af cookies

First party cookies

Førstepartscookies er cookies, der placeres af det websted, du befinder dig på. De kan kun læses af dette websted.

Third party cookies

Tredjepartscookies skabes og anvendes af en anden organisation end den, der ejer det websted, du befinder dig på. Eksempelvis kan et websted få en ekstern virksomhed - en tredjepart - til at analysere sine brugere. Denne virksomhed definerer sin egen cookie til denne opgave. Et websted kan også indeholde et integreret materiale, f.eks. YouTube-film eller fotoserier fra Flickr. Disse websteder kan også placere deres egne cookies.

Endnu vigtigere er det, at et websted kan anvende et eksternt reklamenetværk til at udsende målrettet reklame. Europa-Parlamentet anvender ingen reklametjenester.

Session-cookies

Session-cookies gemmes kortvarigt under en browsersession og slettes af brugerens apparat, når browseren lukkes.

Persistente cookies

Persistente cokkies gemmes på din computer i en bestemt periode (som regel et år eller mere) og slettes ikke, når browseren lukkes. De anvendes, når vi har brug for at vide, hvem du er, i forbindelse med flere browsersessioner.

Flash-cookies

Mange websteder anvender Adobe Flash Player til at tilbyde brugerne videoer eller datagrafik. Virksomheden Adobe anvender sine egne cookies, som ikke kan styres ved hjælp af din browsers indstillinger. De anvendes af Flash Player til samme formål som andre cookies, dvs. til at gemme præferencer og spore brugerne,

Flash-cookies fungerer anderledes end browser-cookies. I stedet for at have særlige cookies til bestemte opgaver lagres alle oplysninger for et websted i en enkelt cookie. Du kan kontrollere mængden af information, der kan gemmes i cookien, men du kan ikke vælge, hvilken type informationer cookien må gemme.

 
 
Kontakter
 
Kontoret for Beskyttelse af Personoplysninger
 
 
 • Den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse
 • Rue Wiertz, 60
  B-1047 BRUSSELS
 • Phone: +32 2 28 31 900