Πρόσβαση στο περιεχόμενο της σελίδας (πατήστε "Enter")
Άμεση πρόσβαση στη λίστα άλλων ιστότοπων (πιέσατε 'Enter')
Ποιά είναι η έδρα της ΕΕ; Εύκολο; Ίσως... Μάθε τα πάντα στο Κέντρο επισκεπτών του @Europarl_EL @Parlamentarium http://t.co/Yn8d5AQR8f #EK
 
 
#DataProtection - το @Europarl_EL συμβουλεύει: έλεγξε πριν εγγραφείς σε κάποια ιστοσελίδα. Διάβασε τις λεπτομέρειες. http://t.co/qbNBukfikj
 
 
Ανακαλύπτουμε την Ευρώπη στον κατάλογο που δημιουργήσαμε στο @Foursquare https://t.co/L3wKwZJW0D http://t.co/DCi7pGMBXL @Europarl_EL
 
 
 

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 
 
 
 
 
Marcus PRETZELL
ECR Γερμανία
 
 
Therese COMODINI CACHIA
EPP Μάλτα
 
 
David COBURN
EFDD Ηνωμένο Βασίλειο
 
 
Marietje SCHAAKE
ALDE Κάτω Χώρες
 
 
Marie-Christine VERGIAT
GUE/NGL Γαλλία
 
 
Inês Cristina ZUBER
GUE/NGL Πορτογαλία
 
 
Miapetra KUMPULA-NATRI
S&D Φινλανδία
 
 
Kostadinka KUNEVA
GUE/NGL Ελλάδα
 
 
João FERREIRA
GUE/NGL Πορτογαλία
 
 
Kinga GÁL
EPP Ουγγαρία
 
 
Ulrike TREBESIUS
ECR Γερμανία
 
 
Markus PIEPER
EPP Γερμανία
 
 
Maria HEUBUCH
Greens/EFA Γερμανία
 
 
Julia PITERA
EPP Πολωνία
 
 
Liliana RODRIGUES
S&D Πορτογαλία
 
 
 
 

europarltv

 
 

Μόλις δύσει ο ήλιος του καλοκαιριού, το Κοινοβούλιο θα επιστρέψει με όλα τα μάτια στραμμένα στην κλιματική αλλαγή, την εξωτερική ασφάλεια και τη νέα Κομισιόν του κ. Juncker.