Πρόσβαση στο περιεχόμενο της σελίδας (πατήστε "Enter")
Άμεση πρόσβαση στη λίστα άλλων ιστότοπων (πιέσατε 'Enter')
Πάνω από το 70% των Ευρωπαίων, ζουν σε αστικές περιοχές. Πώς μπορούν να ωφεληθούν από την #EUUrbanAgenda; http://t.co/Rsg7nAmWXF
 
 
Ποιές είναι οι επιπτώσεις της συμφωνίας με το Ιράν #IranDeal; Το @EP_ThinkTank καταγράφει τα γεγονότα & εξηγεί http://t.co/usXQmyXIKN
 
 
Νικήτρια του καλοκαιρινού διαγωνισμού φωτογραφίας του #EK η D. Nenkova http://t.co/vsKH9TImwS #guestphotographer http://t.co/8knzrsszyH
 
 
 

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 
 
 
 
 
Nedzhmi ALI
ALDE Βουλγαρία
 
 
Iuliu WINKLER
EPP Ρουμανία
 
 
Cecilia WIKSTRÖM
ALDE Σουηδία
 
 
Doru-Claudian FRUNZULICĂ
S&D Ρουμανία
 
 
Javier NART
ALDE Ισπανία
 
 
Brando BENIFEI
S&D Ιταλία
 
 
Sabine VERHEYEN
EPP Γερμανία
 
 
Jean-Luc MÉLENCHON
GUE/NGL Γαλλία
 
 
Karin KADENBACH
S&D Αυστρία
 
 
Daniel CASPARY
EPP Γερμανία
 
 
Renate SOMMER
EPP Γερμανία
 
 
Dimitrios PAPADIMOULIS
GUE/NGL Ελλάδα
 
 
Jussi HALLA-AHO
ECR Φινλανδία
 
 
Victor BOŞTINARU
S&D Ρουμανία
 
 
Georges BACH
EPP Λουξεμβούργο
 
 
 
 

europarltv