Πρόσβαση στο περιεχόμενο της σελίδας (πατήστε "Enter")
Άμεση πρόσβαση στη λίστα άλλων ιστότοπων (πιέσατε 'Enter')
Το @Europarl_EL και η μάχη κατά της τρομοκρατίας: όλες οι δημοσιεύσεις μας στο https://t.co/Mk6N3wgzVN #EK https://t.co/KLBEl1A5ek
 
 
Το @Europarl_EL και η μάχη κατά της τρομοκρατίας: όλες οι δημοσιεύσεις μας στο https://t.co/H1xNG3dCLl #EK https://t.co/KeVMGDfcRQ
 
 
 

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 
 
 
 
 
James NICHOLSON
ECR Ηνωμένο Βασίλειο
 
 
Doru-Claudian FRUNZULICĂ
S&D Ρουμανία
 
 
Jeroen LENAERS
EPP Κάτω Χώρες
 
 
Davor Ivo STIER
EPP Κροατία
 
 
Hilde VAUTMANS
ALDE Βέλγιο
 
 
Izaskun BILBAO BARANDICA
ALDE Ισπανία
 
 
Marine LE PEN
ENF Γαλλία
 
 
Doru-Claudian FRUNZULICĂ
S&D Ρουμανία
 
 
Aldo PATRICIELLO
EPP Ιταλία
 
 
Nikos ANDROULAKIS
S&D Ελλάδα
 
 
Elena GENTILE
S&D Ιταλία
 
 
Brian CROWLEY
ECR Ιρλανδία
 
 
Miguel URBÁN CRESPO
GUE/NGL Ισπανία
 
 
Marie-Christine VERGIAT
GUE/NGL Γαλλία
 
 
Alexander Graf LAMBSDORFF
ALDE Γερμανία
 
 
 
 

europarltv

 

Το κυρίαρχο θέμα ήταν η απάντηση της ΕΕ στις τρομοκρατικές επιθέσεις ενώ οι ευρωβουλευτές ασχολήθηκαν επίσης και με τη ριζοσπαστικοποίηση. Το κινηματογραφικό βραβείο LUX απονεμήθηκε στην ταινία «Mustang» και η επιτροπή TAXE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ειδική επιτροπή σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» ) εισηγήθηκε βασικές μεταρρυθμίσεις.