Πρόσβαση στο περιεχόμενο της σελίδας (πατήστε "Enter")
Άμεση πρόσβαση στη λίστα άλλων ιστότοπων (πιέσατε 'Enter')
To #EK στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης #SocialMedia όλες οι πλατφόρμες στο http://t.co/IpZbp2eeL2 http://t.co/qj61sJGGYw
 
 
Γυναίκες-άντρες: "Δεν είναι το ίδιο αλλά έχουν τα ίδια δικαιώματα" συνέντ. εισηγ. #EK @marctarabella http://t.co/e4K81dYuyN @Europarl_EL
 
 
Η Λετονία στην προεδρία του Συμβουλίου ΕΕ: η πρωθυπουργός της στο @Europarl_EL http://t.co/WtHaD2vLbZ @eu2015lv #EK http://t.co/3dJoWqxjOT
 
 
 

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 
 
 
 
 
Bogdan Brunon WENTA
EPP Πολωνία
 
 
Tanja FAJON
S&D Σλοβενία
 
 
Marco AFFRONTE
EFDD Ιταλία
 
 
Manfred WEBER
EPP Γερμανία
 
 
Ramon TREMOSA i BALCELLS
ALDE Ισπανία
 
 
 
 
Verónica LOPE FONTAGNÉ
EPP Ισπανία
 
 
Herbert REUL
EPP Γερμανία
 
 
Zoltán BALCZÓ
NI Ουγγαρία
 
 
Sergio GUTIÉRREZ PRIETO
S&D Ισπανία
 
 
Inês Cristina ZUBER
GUE/NGL Πορτογαλία
 
 
Brian CROWLEY
ECR Ιρλανδία
 
 
Petri SARVAMAA
EPP Φινλανδία
 
 
Jo LEINEN
S&D Γερμανία
 
 
Jean ARTHUIS
ALDE Γαλλία
 
 
 
 

europarltv

 

Οι ευρωβουλευτές θα έχουν μεγάλο υλικό να επεξεργαστούν στην ολομέλεια μετά τις πρόσφατες επιθέσεις στο Παρίσι, τις εκλογές στην Ελλάδα, τις συζητήσεις για κλιματική αλλαγή στη Λίμα, και νέα οδηγία για το ξέπλυμα χρήματος στο τραπέζι.