Πρόσβαση στο περιεχόμενο της σελίδας (πατήστε "Enter")
Άμεση πρόσβαση στη λίστα άλλων ιστότοπων (πιέσατε 'Enter')
Σήμερα η επιτρ. Περιβάλλοντος ΕΚ ψηφίζει για το νομοθετικό πακέτο για την ανακύκλωση αποβλήτων. Πληροφορίες →… https://t.co/LYWd1ujf9C
 
 
Σήμερα η επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου του ΕΚ ψηφίζει για την εμπορική συμφωνία ΕΕ- Καναδά. Πληροφορίες →… https://t.co/IAPET2G7tN
 
 
Αυτή την εβδομάδα στο ΕΚ: ✅Εμπορική συμφωνία 🇪🇺-🇨🇦 ✅Ασφαλείς χώρες ✅Κοινή αναπτυξιακή πολιτική →… https://t.co/5cNj4R67bH
 
 
 

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 
 
 
 
 
Marc JOULAUD
EPP Γαλλία
 
 
Piernicola PEDICINI
EFDD Ιταλία
 
 
Lieve WIERINCK
ALDE Βέλγιο
 
 
Paul BRANNEN
S&D Ηνωμένο Βασίλειο
 
 
Viviane REDING
EPP Λουξεμβούργο
 
 
Dietmar KÖSTER
S&D Γερμανία
 
 
Frank ENGEL
EPP Λουξεμβούργο
 
 
José Manuel FERNANDES
EPP Πορτογαλία
 
 
Michela GIUFFRIDA
S&D Ιταλία
 
 
Florent MARCELLESI
Greens/EFA Ισπανία
 
 
Marina ALBIOL GUZMÁN
GUE/NGL Ισπανία
 
 
Othmar KARAS
EPP Αυστρία
 
 
Marina ALBIOL GUZMÁN
GUE/NGL Ισπανία
 
 
Anna ZÁBORSKÁ
EPP Σλοβακία
 
 
Marju LAURISTIN
S&D Εσθονία
 
 
 
 

europarltv

 

Μεταξύ των κομματικών γραμμών: Πολιτικές ομάδες