Πρόσβαση στο περιεχόμενο της σελίδας (πατήστε "Enter")
Άμεση πρόσβαση στη λίστα άλλων ιστότοπων (πιέσατε 'Enter')
RT @Europarl_EL: Για 60 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί σύμβολο δημοκρατίας, ελευθερίας και αλληλεγγύης μεταξύ των ανθρώπων 🇪🇺 https://t.…
 
 
Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό. Το 2015, 663 εκατ. άνθρωποι δεν είχαν πρόσβαση σε πόσιμο νερό. Αυτό πρέπει να σταματή… https://t.co/waClYYFfIy
 
 
1 χρόνο πριν η τρομοκρατία χτύπησε την καρδιά της ΕE. Σήμερα οι σκέψεις μας βρίσκονται στα θύματα & τις οικογένειες… https://t.co/EOG8qtCUzs
 
 
 

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 
 
 
 
 
Michał MARUSIK
ENF Πολωνία
 
 
Marie-Christine BOUTONNET
ENF Γαλλία
 
 
Marita ULVSKOG
S&D Σουηδία
 
 
Angelika NIEBLER
EPP Γερμανία
 
 
Stelios KOULOGLOU
GUE/NGL Ελλάδα
 
 
Emil RADEV
EPP Βουλγαρία
 
 
Rolandas PAKSAS
EFDD Λιθουανία
 
 
Sylvie GOULARD
ALDE Γαλλία
 
 
Marek PLURA
EPP Πολωνία
 
 
Syed KAMALL
ECR Ηνωμένο Βασίλειο
 
 
Maria João RODRIGUES
S&D Πορτογαλία
 
 
Anthea McINTYRE
ECR Ηνωμένο Βασίλειο
 
 
Werner KUHN
EPP Γερμανία
 
 
Krystyna ŁYBACKA
S&D Πολωνία
 
 
 
 

europarltv

 

Το ανθρώπινο κόστος της γρήγορης μόδας: επιχειρηματολογία για ένα δεσμευτικό πλαίσιο