Πρόσβαση στο περιεχόμενο της σελίδας (πατήστε "Enter")
Άμεση πρόσβαση στη λίστα άλλων ιστότοπων (πιέσατε 'Enter')
Όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι πιστεύουν ότι είναι καλύτερα που η χώρα τους είναι μέλος της ΕΕ. Πληροφορίες ►… https://t.co/mWUDa7Fdis
 
 
Τελευταία έρευνα @EurobarometerEU: Περισσότερο δυσαρεστημένοι αλλά με υψηλότερες προσδοκίες από την ΕΕ οι Έλληνες →… https://t.co/OwB8F5VS2c
 
 
Τελευταία έρευνα @EurobarometerEU: Οι Κύπριοι ζητούν περισσότερη ΕΕ. Προτεραιότητα η καταπολέμηση της ανεργίας →… https://t.co/pmiEbtkgxp
 
 
 

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 
 
 
 
 
Anthea McINTYRE
ECR Ηνωμένο Βασίλειο
 
 
Karima DELLI
Greens/EFA Γαλλία
 
 
Krisztina MORVAI
NI Ουγγαρία
 
 
Rebecca HARMS
Greens/EFA Γερμανία
 
 
Verónica LOPE FONTAGNÉ
EPP Ισπανία
 
 
Demetris PAPADAKIS
S&D Κύπρος
 
 
Piernicola PEDICINI
EFDD Ιταλία
 
 
 
 
Charles GOERENS
ALDE Λουξεμβούργο
 
 
David CAMPBELL BANNERMAN
ECR Ηνωμένο Βασίλειο
 
 
Zbigniew KUŹMIUK
ECR Πολωνία
 
 
Marielle de SARNEZ
ALDE Γαλλία
 
 
Esther HERRANZ GARCÍA
EPP Ισπανία
 
 
Silvia COSTA
S&D Ιταλία
 
 
Krisztina MORVAI
NI Ουγγαρία
 
 
 
 

europarltv

 

5 numbers to take away from Brussels this week