Πρόσβαση στο περιεχόμενο της σελίδας (πατήστε "Enter")
Άμεση πρόσβαση στη λίστα άλλων ιστότοπων (πιέσατε 'Enter')
751 ευρωβουλευτές, 7 πολιτικές ομάδες, 1 @Europarl_EL. Επισκόπηση της 8ης κοινοβουλευτικής περιόδου http://t.co/XI5TOjj4Et
 
 
#DataProtection - το #EK συμβουλεύει: Όταν σε ρωτήσουν, μην απαντήσεις. Κράτα κρυφά τα προσωπικά δεδομένα σου. http://t.co/WJvbtLpvyX
 
 
Το καλοκαίρι έφτασε. Εσύ έχεις ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης; http://t.co/5NgGCWPQ5q @Europarl_EL
 
 
 

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 
 
 
 
 
Charles TANNOCK
ECR Ηνωμένο Βασίλειο
 
 
Andrzej Sebastian DUDA
ECR Πολωνία
 
 
Isabella ADINOLFI
EFDD Ιταλία
 
 
Romana TOMC
EPP Σλοβενία
 
 
James NICHOLSON
ECR Ηνωμένο Βασίλειο
 
 
Miapetra KUMPULA-NATRI
S&D Φινλανδία
 
 
Franck PROUST
EPP Γαλλία
 
 
Steven WOOLFE
EFDD Ηνωμένο Βασίλειο
 
 
Eva PAUNOVA
EPP Βουλγαρία
 
 
Danuta Maria HÜBNER
EPP Πολωνία
 
 
Patrick LE HYARIC
GUE/NGL Γαλλία
 
 
Aldo PATRICIELLO
EPP Ιταλία
 
 
Marietje SCHAAKE
ALDE Κάτω Χώρες
 
 
Dariusz ROSATI
EPP Πολωνία
 
 
Anna Maria CORAZZA BILDT
EPP Σουηδία