Lehekülje sisu juurde (klõpsake nupul "Sisene")
Otse muude veebisaitide loetellu (vajuta "Sisene")

Uudised

 
Ukrainas toimuvad homme parlamendivalimised. EPst on valimisvaatlejatena kohal 14 saadikut: http://t.co/0hKZMUDEbt
 
 
.@JunckerEU käis uue Euroopa Komisjoni prioriteedid välja sel nädalal EP täiskogul. Siin on tema kõne: http://t.co/gCNhiouWdF #EPistung
 
 
 

Euroopa Parlamendi president

 
 
 
 
 
Iskra MIHAYLOVA
ALDE Bulgaaria
 
 
Jytte GUTELAND
S&D Rootsi
 
 
Steven WOOLFE
EFDD Ühendkuningriik
 
 
Franck PROUST
EPP Prantsusmaa
 
 
Othmar KARAS
EPP Austria
 
 
 
 
Mercedes BRESSO
S&D Itaalia
 
 
Constance LE GRIP
EPP Prantsusmaa
 
 
Tania GONZÁLEZ PEÑAS
GUE/NGL Hispaania
 
 
Margot PARKER
EFDD Ühendkuningriik
 
 
Elisabeth MORIN-CHARTIER
EPP Prantsusmaa
 
 
 
 
Richard SULÍK
ECR Slovakkia
 
 
Angel DZHAMBAZKI
ECR Bulgaaria
 
 
Patrick O'FLYNN
EFDD Ühendkuningriik