Jäsenet, elimet ja toiminta 

 

Mikä Euroopan parlamentti on? 

Euroopan parlamentti on ainoa suoraan vaaleilla valittu EU:n toimielin.
Parlamentin 751 jäsentä edustavat unionin kansalaisia.