Pristup sadržaju stranice (pritisnite tipku „Enter”)
Izravan pristup ostalim internetskim stranicama (Pritisni „Enter”)

Vijesti

 
Koja su pravila za kupovanje automobila u drugoj zemlji EU-a? Više @ http://t.co/VSUkW8fajz
 
 
Otkrijte radna mjesta u Europskoj uniji i prijavite se @ http://t.co/f3oudNIMK5
 
 
Otprilike 73,6 milijuna Europljana probalo je kanabis tijekom života. Više o korištenju droga u Europi @ http://t.co/yqenUxWZjY
 
 
 

Predsjednik Europskog parlamenta

 
 
 
 
 
 
Marita ULVSKOG
S&D Švedska
 
 
Jörg LEICHTFRIED
S&D Austrija
 
 
Kristina WINBERG
EFDD Švedska
 
 
Sajjad KARIM
ECR Ujedinjeno Kraljevstvo
 
 
Ernest URTASUN
Greens/EFA Španjolska
 
 
Joachim ZELLER
EPP Njemačka
 
 
 
 
Ivan ŠTEFANEC
EPP Slovačka
 
 
Raffaele FITTO
EPP Italija
 
 
Martina DLABAJOVÁ
ALDE Češka
 
 
 
 
Martina DLABAJOVÁ
ALDE Češka
 
 
Ashley FOX
ECR Ujedinjeno Kraljevstvo
 
 
José BLANCO LÓPEZ
S&D Španjolska