Pristup sadržaju stranice (pritisnite tipku „Enter”)
Izravan pristup ostalim internetskim stranicama (Pritisni „Enter”)

Vijesti

 
#Ribarstvo: neki zastupnici žele zaustaviti odbacivanje neželjene ribe, drugi tvrde da će tako rasti crno tržište @ http://t.co/Vm4dxJ8UjH
 
 
Iduće na dnevnom redu #PlenarnaEP: rasprava o situaciji u #HongKong, i Europljanima koji se bore za #IS. Uživo @ http://t.co/q1SqKdpH68
 
 
 

Predsjednik Europskog parlamenta

 
 
 
 
 
 
Petr MACH
EFDD Češka
 
 
Dennis DE JONG
GUE/NGL Nizozemska
 
 
Tamás DEUTSCH
EPP Mađarska
 
 
Hugues BAYET
S&D Belgija
 
 
Jozo RADOŠ
ALDE Hrvatska
 
 
Luis DE GRANDES PASCUAL
EPP Španjolska
 
 
Lorenzo CESA
EPP Italija
 
 
Michèle RIVASI
Greens/EFA Francuska
 
 
Bernd LUCKE
ECR Njemačka
 
 
Béla KOVÁCS
NI Mađarska
 
 
 
 
Daniel HANNAN
ECR Ujedinjeno Kraljevstvo
 
 
Monika VANA
Greens/EFA Austrija
 
 
Ingeborg GRÄSSLE
EPP Njemačka
 
 
Miriam DALLI
S&D Malta