Pristup sadržaju stranice (pritisnite tipku „Enter”)
Izravan pristup ostalim internetskim stranicama (Pritisni „Enter”)

Vijesti

 
"Da imam poruku, ne bih snimao filmove, već bi pisao knjige" #Pawlikowski o Idi @ http://t.co/V2zegYHade #LUX http://t.co/ZsR94gTsIX
 
 
Idete izvan države za praznike? Ne zaboravite na svoju besplatnu karticu europskog zdravstvenog osiguranja! http://t.co/dv3FwPO9lz
 
 
EP je odobrio 126.7 mil. eura pomoći za prirodne katastrofe u Hrvatskoj, Srbiji, Sloveniji… @ http://t.co/6hzqVM6DsC http://t.co/Ywo2ebnMgm
 
 
 

Predsjednik Europskog parlamenta

 
 
 
 
 
 
 
 
Inês Cristina ZUBER
GUE/NGL Portugal
 
 
Julia PITERA
EPP Poljska
 
 
Traian UNGUREANU
EPP Rumunjska
 
 
Sajjad KARIM
ECR Ujedinjeno Kraljevstvo
 
 
Jean-Luc MÉLENCHON
GUE/NGL Francuska
 
 
 
 
Jakob von WEIZSÄCKER
S&D Njemačka
 
 
Soraya POST
S&D Švedska
 
 
Janusz LEWANDOWSKI
EPP Poljska
 
 
 
 
Gerben-Jan GERBRANDY
ALDE Nizozemska
 
 
Norica NICOLAI
ALDE Rumunjska
 
 
Ángela VALLINA
GUE/NGL Španjolska
 
 
Aymeric CHAUPRADE
NI Francuska