Pristup sadržaju stranice (pritisnite tipku „Enter”)
Izravan pristup ostalim internetskim stranicama (Pritisni „Enter”)

Vijesti

 
Migracije i EU: dugoročna perspektiva https://t.co/n88GMOje0H @EP_ThinkTank https://t.co/itc8heNuuL
 
 
Rodna perspektiva siromaštva: #PlenarnaEP o izvješću @mariearena večeras. https://t.co/vyBFtJc8c5 https://t.co/vfU1pB1ZtE
 
 
#PlenarnaEP počinje u 15:00. Dnevni red @ & video uživo: https://t.co/E9brJcOW3t
 
 
 

Predsjednik Europskog parlamenta

 
 
 
 
 
 
 
 
Thomas MANN
EPP Njemačka
 
 
Paolo DE CASTRO
S&D Italija
 
 
Julia PITERA
EPP Poljska
 
 
Ashley FOX
ECR Ujedinjena Kraljevina
 
 
Ska KELLER
Greens/EFA Njemačka
 
 
Lorenzo CESA
EPP Italija
 
 
Marju LAURISTIN
S&D Estonija
 
 
Helga TRÜPEL
Greens/EFA Njemačka
 
 
Deirdre CLUNE
EPP Irska
 
 
Reinhard BÜTIKOFER
Greens/EFA Njemačka
 
 
Dimitrios PAPADIMOULIS
GUE/NGL Grčka
 
 
Josef WEIDENHOLZER
S&D Austrija
 
 
 
 
Benedek JÁVOR
Greens/EFA Mađarska
 
 
 
 

europarltv

 

Jasni podaci o cijenama, izvorima energije i prebacivanju: Parlament želi da računi za energiju postanu korisno oruđe za potrošače.