Pristup sadržaju stranice (pritisnite tipku „Enter”)
Izravan pristup ostalim internetskim stranicama (Pritisni „Enter”)

Dostupnost internetske stranice Europarl

 

Od siječnja 2009. internetske stranice s informacijama „Naslovi” i „Tiskovni odjel” usklađene su sa smjernicama o dostupnosti mrežnog sadržaja WCAG 2.0, koje se mogu naći na sljedećoj adresi: http://www.w3.org/TR/WCAG20/. Razina usklađenosti je AA.


  • Dokumenti se temelje na sljedećim tehnologijama: XHTML 1.0 (prijelazno), CSS 2, JavaScript 1.2, JPEG, GIF, PNG i Adobe Flash.
  • Tehnologije koje se također upotrebljavaju, ali nisu potrebne za pristup sadržaju: Adobe PDF.

Trenutno postoje dvije iznimke od općeg pravila:


  • funkcija „Pošalji prijatelju”, kod koje neki korisnici prilikom uporabe testa „Captcha” mogu imati otežan pristup jer ne postoji sigurnosno rješenje za obrasce dostupne na 23 jezika Europske unije;
  • video isječci na nekim stranicama čija dostupnost možda nije optimizirana.