Konferenza ta' livell għoli , Insawru l-futur diġitali tagħna: l-isfida tar-rivoluzzjoni diġitali , fl-Emiċiklu tal-Parlament Ewropew, Brussell

 

Il-Membri, il-korpi u l-attivitajiet 

 

X'inhu l-Parlament Ewropew? 

Il-Parlament Ewropew huwa l-unika istituzzjoni tal-UE eletta direttament.
Is-751 Membru tiegħu qegħdin hemm biex jirrappreżentaw lilek.