Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")
Bezpośredni dostęp do wykazu innych stron (Wciśnij klawisz Enter)
Przesłuchania: Nowa Komisja

Wysłuchania w PE: sprawdzian kompetencji kandydatów na komisarzy

Po przesłaniu pisemnych odpowiedzi na pytania eurodeputowanych, kandydaci na komisarzy wezmą udział w wysłuchaniach w PE. Każdego z nich oceniać będzie komisja zajmująca się tematyką zgodną z przyznaną nominowanemu teką.

Mimo, że Parlament może zagłosować podczas sesji plenarnej tylko nad pełnym składem Kolegium Komisarzy, negatywna ocena kandydatury w ramach wysłuchań doprowadzała w przeszłości do jej wycofania lub zamiany.

   
Przegapiłeś dzisiejsze wysłuchania #Ephearings2014? Przeczytaj nasze podsumowania na @Storify: http://t.co/JScMYFT9aQ http://t.co/hLNOWNIMdt
 
 
Interesujesz się wysłuchaniami #EPhearings2014, ale nie mogłeś ich śledzić na żywo?Nasze podsumowania na @Storify: http://t.co/JScMYFT9aQ
 
 
 

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

 
 
 
 
 
 
Alessandra MORETTI
S&D Włochy
 
 
Wim VAN DE CAMP
EPP Holandia
 
 
Jan OLBRYCHT
EPP Polska
 
 
Gérard DEPREZ
ALDE Belgia
 
 
Eugen FREUND
S&D Austria
 
 
Arnaud DANJEAN
EPP Francja
 
 
Dennis DE JONG
GUE/NGL Holandia
 
 
Liisa JAAKONSAARI
S&D Finlandia
 
 
Mariya GABRIEL
EPP Bułgaria
 
 
Philippe JUVIN
EPP Francja
 
 
Eugen FREUND
S&D Austria
 
 
Mercedes BRESSO
S&D Włochy
 
 
Ingeborg GRÄSSLE
EPP Niemcy
 
 
Marijana PETIR
EPP Chorwacja
 
 
 
 
 
 

europarltv