Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")
Bezpośredni dostęp do wykazu innych stron (Wciśnij klawisz Enter)
Chcesz coś zmienić w polityce #UE? Rozpocznij działanie w ramach Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej: http://t.co/tDiP2o5Vgf
 
 
#OpenSource: Twój parlament może pracować efektywniej, jeśli skorzysta z programu do poprawek: http://t.co/Zcyb8wRjRu http://t.co/cJHZAz6H1O
 
 
Obywatelstwo #UE na sprzedaż? Briefing @EP_ThinkTank na temat tego problemu: http://t.co/XzX82YQlIJ
 
 
 

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

 
 
 
 
 
 
 
 
Merja KYLLÖNEN
GUE/NGL Finlandia
 
 
John Stuart AGNEW
EFDD Wielka Brytania
 
 
Takis HADJIGEORGIOU
GUE/NGL Cypr
 
 
Isabella LÖVIN
Greens/EFA Szwecja
 
 
Margot PARKER
EFDD Wielka Brytania
 
 
Maria HEUBUCH
Greens/EFA Niemcy
 
 
 
 
Bernd LANGE
S&D Niemcy
 
 
Paul TANG
S&D Holandia
 
 
 
 
 
 
Javi LÓPEZ
S&D Hiszpania
 
 
Alyn SMITH
Greens/EFA Wielka Brytania