Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")
Bezpośredni dostęp do wykazu innych stron (Wciśnij klawisz Enter)

Dostępność serwisu Europarl

 

Od stycznia 2009 r. strony o charakterze informacyjnym „Nagłówki” i „Serwis prasowy” są zgodne z wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych WCAG 2.0, dostępnymi pod adresem http://www.w3.org/TR/WCAG20/. Zgodność występuje na poziomie AA.


  • Strony te powstały w oparciu o następujące technologie: XHTML 1.0 (Transitional), CSS 2, JavaScript 1.2, JPEG, GIF, PNG i Adobe Flash.
  • Technologie, które także zostały wykorzystane, ale których zastosowanie nie jest konieczne do uzyskania dostępu do zawartości stron: Adobe PDF.

Dwa elementy są obecnie odstępstwem od ogólnej zasady:


  • usługa wysyłania strony, w przypadku której zastosowanie "Captcha" z powodu braku zabezpieczenia formularza, dostępnego w 23 językach Unii Europejskiej, może utrudniać dostęp niektórym użytkownikom;
  • filmy video, zamieszczone na niektórych stronach, które mogły nie zostać zoptymalizowane zgodnie z zasadą dostępności.