Acces la conţinutul paginii (apăsaţi pe "Intră")
Acces direct la lista celorlalte site-uri (Apăsaţi pe tasta "Enter")
Fotograful invitat: câștigătoarea publicului Rosabella De Angelis & cea a juriului Éva Szabó https://t.co/14Icrr1FKI https://t.co/pPfUg0tDbw
 
 
#Europol: combaterea infracţionalităţii & terorismului în Europa https://t.co/OH0gPaKZX8 #video
 
 
În direct: dezbatere @EP_HumanRights despre drepturile omului în estul Ucrainei & #Crimeea https://t.co/N3bp1SVK6K https://t.co/i8D2QL0ALe
 
 
 

Preşedintele Parlementului European

 
 
 
 
 
 
 
Csaba SÓGOR
EPP România
 
 
Nikolaos CHOUNTIS
GUE/NGL Grecia
 
 
Renate SOMMER
EPP Germania
 
 
Fernando RUAS
EPP Portugalia
 
 
Claudia TAPARDEL
S&D România
 
 
Nicola CAPUTO
S&D Italia
 
 
Neoklis SYLIKIOTIS
GUE/NGL Cipru
 
 
 
 
Roberto GUALTIERI
S&D Italia
 
 
Peter LUNDGREN
EFDD Suedia
 
 
Margot PARKER
EFDD Regatul Unit
 
 
 
 
Frank ENGEL
EPP Luxemburg
 
 
Timothy KIRKHOPE
ECR Regatul Unit
 
 
Tatjana ŽDANOKA
Greens/EFA Letonia
 
 
 
 

europarltv