Acces la conţinutul paginii (apăsaţi pe "Intră")
Acces direct la lista celorlalte site-uri (Apăsaţi pe tasta "Enter")
Vă gândiți să studiați la o universitate UE? Detalii despre taxe, reguli, burse http://t.co/mgUiqlySxy http://t.co/bdYPSt0dqO
 
 
Vă interesează ultimele studii & analize de la @europarl_RO? http://t.co/cPYA8E0WSH
 
 
.@Europarl_RO înseamnă mai mult decât Bruxelles & Strasbourg! Birourile de informare PE @Foursquare http://t.co/xJ4Pe9iwH1
 
 
 

Preşedintele Parlementului European

 
 
 
 
 
 
 
Eleonora EVI
EFDD Italia
 
 
Nuno MELO
EPP Portugalia
 
 
Ernest URTASUN
Greens/EFA Spania
 
 
Michel DANTIN
EPP Franţa
 
 
Sofia SAKORAFA
GUE/NGL Grecia
 
 
Jordi SEBASTIÀ
Greens/EFA Spania
 
 
Marco ZULLO
EFDD Italia
 
 
Ilhan KYUCHYUK
ALDE Bulgaria
 
 
Eva PAUNOVA
EPP Bulgaria
 
 
Udo BULLMANN
S&D Germania
 
 
Anthea MCINTYRE
ECR Regatul Unit
 
 
Iuliu WINKLER
EPP România
 
 
 
 
Elmar BROK
EPP Germania