Acces la conţinutul paginii (apăsaţi pe "Intră")
Acces direct la lista celorlalte site-uri (Apăsaţi pe tasta "Enter")
Rata inflației în ianuarie 2017, în ordine crescătoare. Iată unde se află România în clasament. https://t.co/O2WcXMnSEI
 
 
Priorități pentru Europa: aflaţi cum va contribui Parlamentul la crearea unei piețe unice digitale, în acest an… https://t.co/yyxm63w9X2
 
 
Priorităţi pentru Europa: ce face Parlamentul pentru a face față crizei migrației https://t.co/FWJxfdfZJM https://t.co/J0dHChIm0q
 
 
 

Preşedintele Parlementului European

 
 
 
 
 
 
 
Sabine VERHEYEN
EPP Germania
 
 
Tim AKER
EFDD Regatul Unit
 
 
Edward CZESAK
ECR Polonia
 
 
Mairead McGUINNESS
EPP Irlanda
 
 
Viktor USPASKICH
ALDE Lituania
 
 
Josef WEIDENHOLZER
S&D Austria
 
 
Fredrick FEDERLEY
ALDE Suedia
 
 
Luigi MORGANO
S&D Italia
 
 
Bas BELDER
ECR Țările de Jos
 
 
Sophia in 't VELD
ALDE Țările de Jos
 
 
Florent MARCELLESI
Greens/EFA Spania
 
 
Tokia SAÏFI
EPP Franța
 
 
Caterina CHINNICI
S&D Italia
 
 
 
 
Adam GIEREK
S&D Polonia
 
 
 
 

europarltv

 

Viitorul Europei: Zona Euro trebuie să meargă înainte (Pervenche Berès/Reimer Böge)