Acces la conţinutul paginii (apăsaţi pe "Intră")
Acces direct la lista celorlalte site-uri (Apăsaţi pe tasta "Enter")

Accesibilitatea sitului Europarl

 

Din ianuarie 2009, paginile spaţiilor de informare „Prima pagină” şi „Serviciul de presă” sunt în conformitate cu regulile de accesibilitate a conţinuturilor web WCAG 2.0, disponibile la adresa http://www.w3.org/TR/WCAG20/. Conformitatea este de nivel AA.


  • Tehnologiile pe care se bazează aceste documente sunt: XHTML 1.0 (de tranziţie), CSS 2, JavaScript 1.2, JPEG, GIF, PNG şi Adobe Flash.
  • Alte tehnologii utilizate, dar care nu sunt folosite pentru a avea acces la conţinut sunt: Adobe PDF.

Există două componente care nu respectă la ora actuală regula generală:


  • serviciul de trimitere unui prieten, în cadrul căruia, în absenţa unei soluţii de securizare a formularelor disponibile în cele 23 de limbi ale Uniunii Europene, utilizarea "Captcha" poate crea probleme de accesibilitate anumitor utilizatori;
  • materialele video utilizate pe anumite pagini, a căror accesibilitate este posibil să nu fi fost actualizată.