Prístup k obsahu stránky (stlačiť Enter)
Priamy prístup na zoznam ďalších webových stránok (stlačte Enter)
Poslanci dnes odobrili dohodu s Kanadou #CETA. Viac o nej na https://t.co/biJPhFgBgW https://t.co/VdCLnQ2AT7
 
 
Výbor EP pre medzinárodný obchod dnes odobril obchodnú dohodu s Kanadou #CETA. Plenárne hlasovanie vo februári… https://t.co/cararQSncY
 
 
Poslanci zajtra rokujú o dohode #CETA. No nie je to jediná dohoda, o ktorej sa rokuje. Pozrite sa, ktoré sú ďalšie… https://t.co/e4jjDyIZPa
 
 
 

Predseda Európskeho parlamentu

 
 
 
 
 
 
 
 
Olle LUDVIGSSON
S&D Švédsko
 
 
Ádám KÓSA
EPP Maďarsko
 
 
Rosa ESTARÀS FERRAGUT
EPP Španielsko
 
 
Glenis WILLMOTT
S&D Spojené kráľovstvo
 
 
Marie-Christine VERGIAT
GUE/NGL Francúzsko
 
 
Patricija ŠULIN
EPP Slovinsko
 
 
Steven WOOLFE
NI Spojené kráľovstvo
 
 
 
 
 
 
 
 
Tadeusz ZWIEFKA
EPP Poľsko
 
 
Alain CADEC
EPP Francúzsko
 
 
Claude MORAES
S&D Spojené kráľovstvo
 
 
Patrick LE HYARIC
GUE/NGL Francúzsko
 
 
 
 

europarltv

 

Po straníckej linke: politické skupiny