Poslanci, orgány a činnosť EP 

 

Legislatívne nástroje 

Sledujte prácu Parlamentu a pozrite si dokumenty, ktoré formujú právne predpisy EÚ