Prístup k obsahu stránky (stlačiť Enter)
Priamy prístup na zoznam ďalších webových stránok (stlačte Enter)

Súbory cookies a súkromie

 

Účel a používanie cookies

Webová stránka Európskeho parlamentu inštaluje súbory cookies iba preto, aby užívateľovi umožnila alebo zlepšila využívanie ponúkaných funkcií a zážitok z prehliadania. Európsky parlament v žiadnom prípade nepoužíva súbory cookies na zbieranie, spracovanie, šírenie ani zaznamenávanie osobných údajov.

 

Čo robiť, ak nesúhlasíte s inštaláciou cookies vo svojom počítači ?

Niektorí ľudia považujú ukladanie informácií na svoj počítači alebo mobilný telefón za určitý zásah do súkromia, a to najmä v prípade, keď tieto informácie ukladajú a využívajú neznáme tretie strany. Ak si želáte, môžete niektoré alebo všetky súbory cookies zablokovať, alebo dokonca odstrániť súbory cookies, ktoré už boli umiestnené vo vašom zariadení. Musíte si však uvedomiť, že riskujete stratu niektorých funkcií. Ak to chcete urobiť, musíte zmeniť nastavenie ochrany súkromia vo svojom prehliadači. Niektorí operátori vyvinuli nástroje, ktoré umožňujú deaktiváciu zbierania a používania údajov ich modulmi .

 

Webová stránka Európskeho parlamentu a súbory cookies

First party cookies

Europarl : JSESSIONID : Tento súbor cookie sa používa na ukladanie informácií o prehliadaní. Jeho platnosť sa skončí po skončení relácie.


 • europarlnewsmenuviewer : Tento súbor cookie sa používa na uloženie nastavenia menu prehliadača (otvorené/zatvorené) na webovej stránke www.europarl.europa.eu/news
 • europarlparliamentmenuviewer : Tento súbor cookie sa používa na uloženie nastavenia menu prehliadača (otvorené/zatvorené) na webovej stránke www.europarl.europa.eu/aboutparliament
 • europarleptvmenuviewer : Tento súbor cookie sa používa na uloženie nastavenia menu prehliadača (otvorené/zatvorené) na webovej stránke www.europarl.europa.eu/ep-live
 • europarlplenarymenuviewer : Tento súbor cookie sa používa na uloženie nastavenia menu prehliadača (otvorené/zatvorené) na webovej stránke www.europarl.europa.eu/plenary
 • europarldelegationmenuviewer : Tento súbor cookie sa používa na uloženie nastavenia menu prehliadača (otvorené/zatvorené) na webovej stránke www.europarl.europa.eu/delegations.
 • europarlelections2014welcome : Tento súbor cookie umožňuje nezobrazovať už viac správu v informačnom okne, ktorá sa objaví pri prvej návšteve webovej stránky venovanej voľbám do Európskeho parlamentu v roku 2014.
 • europarlacceptcookies : Tento súbor cookie umožňuje nezobrazovať už viac správu týkajúcu sa súborov cookies na webovej stránke Europarl, keď ste už raz odklikli možnosť „Ďalej“.


TwoFour :

 • ASP.NET_SessionId : Tento súbor cookie obsahuje identifikátor relácie užívateľa na webovej stránke europarltv.europa.eu. Jeho platnosť vyprší po skončení relácie
 • Culture : Tento súbor cookie umožňuje uložiť jazykové nastavenia na webovej europarltv.europa.eu
 • selectedSubtitle : Tento súbor cookie umožňuje uložiť jazykové nastavenia týkajúce sa titulkov na webovej stránke europarltv.europa.eu
 • subtitlesOn : Tento súbor cookie umožňuje zistiť, či užívateľ internetu používa titulky na webovej stránke europarltv.europa.eu
 • bitrate : Tento súbor cookie umožňuje uložiť kvalitu prenosu videozáznamu na webovej stránke europarltv.europa.eu. Jeho platnosť vyprší po zatvorení relácie


 • SESS9e9881c953a84227e85252aec3a6f878 cart cookie : Tento súbor cookie je nevyhnutný na uloženie informácií o vašom košíku stiahnutých súborov na webovej stránke ddc.europarltv.twofourdigital.net (« Download Centre »).
 • has_js : Tento súbor cookie sa používa na overenie, či je javascript vo vašom prehliadači aktívny či neaktívny.. Jeho platnosť vyprší po skončení relácie
 • PHP Session ID : Tento súbor cookie sa používa na ukladanie informácií o prehliadaní
 • language : Tento súbor cookie sa používa na uloženie aktívneho jazyka s cieľom umožniť správne riadenie presmerovania na každú ďalšiu požadovanú webovú stránku


Opinio : lang : Tento súbor cookie sa používa na uloženie vašich jazykových preferencií na webových stránkach „Hodnotenie webovej lokality Europarl“. Jeho platnosť vyprší po skončení relácie.


Jive Forums: jive.vid : Tento súbor cookie sa prideľuje neovereným užívateľom na fórach nazývaných Agora občanov s cieľom jednoznačne ich rozlíšiť.


Jahia : Jesi_Template_Username : identifikuje overeného užívateľa na webovej stránke http://www.europarl.europa.eu/stoa. Návštevníkovi stránky sa prideľuje označenie „guest“. Platnosť tohto súboru cookie vyprší po zatvorení relácie.


Google :
Na webovej stránke Európskeho parlamentu sa používajú tieto súbory cookies :

 • __utma : Tento súbor cookie umožňuje určiť, koľkokrát užívateľ navštívil webovú stránku Európskeho parlamentu
 • __utmb : Tento súbor cookie sa používa na zistenie toho, ako dlho trvá návšteva na webovej stránke
 • __utmc : Tento súbor cookie sa používa na zistenie toho, ako dlho trvá návšteva na webovej stránke. Jeho platnosť vyprší po skončení relácie
 • __utmz : Tento súbor cookie umožňuje určiť, odkiaľ pochádza užívateľ internetu

 • Doplnkový modul umožňuje deaktiváciu služby Google Analytics (stránka nemusí byť dostupná vo vašom jazyku).
 

Reinvigorate :
890q2-a964w7jf61_i : Tento súbor cookie sa používa na ukladanie informácií o spôsobe, akým si užívateľ internetu prehliada webovú stránku europarltv.europa.eu
890q2-a964w7jf61_r : Tento súbor cookie sa používa na ukladanie informácií o spôsobe, akým si užívateľ internetu prehliada webovú stránku europarltv.europa.eu
890q2-a964w7jf61_s : Tento súbor cookie sa používa na ukladanie informácií o spôsobe, akým si užívateľ internetu prehliada webovú stránku europarltv.europa.eu
890q2-a964w7jf61_vt : Tento súbor cookie sa používa na ukladanie informácií o spôsobe, akým si užívateľ internetu prehliada webovú stránku europarltv.europa.eu


AddThis : __atuvc : Tento súbor cookie sa používa na ukladanie informácií o spôsobe, akým si užívateľ internetu prehliada webovú stránku europarltv.europa.eu.

 

Third party cookies

AddThis, Facebook, Twitter, Youtube a Flickr môžu inštalovať súbory cookies, ktoré sa používajú na zdieľanie obsahu na sociálnych sieťach alebo na vypracovanie štatistiky o prístupe. Prítomnosť, počet a stav týchto súborov cookies môže závisieť od vášho používania uvedených platforiem pred vašou návštevou webovej stránky Európskeho parlamentu alebo počas tejto návštevy.
Mali by ste sa oboznámiť so zásadami používania týchto súborov cookies sociálnymi sieťami na príslušných webových stránkach .

 
 

Čo je to súbor cookie?

Väčšina webových stránok, ktoré navštevujete, používa súbory cookies na zlepšenie prehliadania. Vďaka súborom cookies si vás webová stránka „zapamätá“, či už počas trvania vašej návštevy (relačný súbor cookie), alebo v prípade opakovaných návštev (trvalý súbor cookie).

Súbory cookies môžu mať veľa rôznych úloh. Umožňujú vám prehliadať si webové stránky efektívnym spôsobom, uchovávať vaše preferencie a vo všeobecnosti zlepšovať vaše prehliadanie určitej webovej stránky. Súbory cookies zrýchľujú a zjednodušujú interakciu medzi vami a príslušnou stránkou. Ak webová stránka nepoužíva súbory cookies, bude vás považovať za nového návštevníka zakaždým, keď prejdete na novú stránku – napríklad, keď sa rozhodnete zatvoriť menu na danej stránke a prejdete na inú stránku, uvedená stránka si nezapamätá túto voľbu a nasledujúcu stránku vám zobrazí s otvoreným menu.

Niektoré webové stránky používajú súbory cookies aj na to, aby mohli presne zacieliť svoje reklamné alebo marketingové správy, napríklad na základe vašej geografickej polohy a/alebo vašich zvykov pri prehliadaní.

Súbory cookies môžu pochádzať z webovej stránky, ktorú navštevujete (first party cookies), alebo môžu byť umiestňované inými webovými stránkami, ktoré poskytujú obsah na stránke, ktorú si prezeráte (third party cookies).

Čo obsahuje súbor cookie?

Súbor cookie je jednoduchý textový súbor, ktorý sa do vášho počítača alebo mobilného telefónu ukladá cez server webovej lokality. Tento server bude môcť následne opätovne získať alebo prečítať obsah tohto súboru cookie. Súbory cookies spravuje váš internetový prehliadač. Každý súbor cookie je jedinečný a obsahuje anonymné informácie, ako je jedinečný identifikátor, názov webovej stránky, číslice alebo písmená. Umožňuje webovej stránke pripomenúť si vaše preferencie pri prehliadaní.

Typy súborov cookies

First party cookies

First party cookies sa umiestňujú prostredníctvom webovej stránky, ktorú práve navštevujete. Môže ich čítať len táto webová stránka.

Third party cookies

Third party cookies vytvára a používa iná organizácia, než je vlastník webovej stránky, ktorú navštevujete. Napríklad určitá webová stránka môže na účely analýzy svojich návštevníkov využívať služby tretej spoločnosti. Táto spoločnosť potom určí svoj vlastný súbor cookie, ktorý sa bude používať na poskytovanie tejto služby. Webová stránka, ktorú navštevujete, môže obsahovať aj integrovaný obsah, napríklad videá z o stránky YouTube alebo fotografické prezentácie zo stránky Flickr. Tieto webové stránky môžu umiestňovať aj svoje vlastné súbory cookies.

Čo je však ešte dôležitejšie, webová stránka môže používať aj reklamnú sieť tretej strany na šírenie cielenej reklamy. Európsky parlament nevyužíva žiadnu reklamnú službu.

Relačné súbory cookies

Relačné súbory cookies sa ukladajú dočasne počas relácie prehliadania a odstraňujú sa zo zariadenia užívateľa hneď po zatvorení prehliadača.

Trvalé súbory cookies

Tento druh súborov cookie sa zaznamenáva do vášho počítača na určité obdobie (zvyčajne na jeden alebo viac rokov) a neodstraňuje sa po zatvorení prehliadača. Trvalé súbory cookies sa používajú v prípadoch, keď si treba užívateľa zapamätať na dlhšiu dobu ako je aktuálna relácia.

Súbory cookies Flash

Mnohé webové stránky používajú na sprostredkovanie videí a infografiky svojim užívateľom modul Adobe Flash Player. Spoločnosť Adobe používa svoje vlastné súbory cookies, ktoré sa nedajú spravovať cez nastavenie vášho prehliadača. Používa ich prehrávač Flash na rovnaké účely ako v prípade ostatných súborov cookies, t. j. na ukladanie preferencií alebo sledovanie užívateľov.

Súbory cookies Flash fungujú inak ako súbory cookies vo vašom internetovom prehliadači. Namiesto používania špecifických súborov cookies na konkrétne účely sa webová stránka obmedzuje na ukladanie všetkých údajov, ktoré sa jej týkajú, do jediného súboru cookie. Môžete kontrolovať množstvo údajov, ktoré sa dajú uložiť do tohto súboru cookie, ale nemôžete rozhodovať o tom, aký typ informácií má tento súbor cookie povolené uložiť.

 
 
Kontakty
 
Útvar pre ochranu osobných údajov
 
 
 • Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov
 • Rue Wiertz, 60
  B-1047 BRUSSELS
 • Phone: +32 2 28 31 900