Poslanci, organi in dejavnosti 

 

Kaj je Evropski parlament? 

Evropski parlament je edina neposredno izvoljena institucija EU.
Njegovih 751 poslancev zastopa državljane.