Dostop do vsebine strani (pritisnite "Vstopi")
Neposredni dostop do seznama drugih spletnih mest (pritisnite Enter)

Dostopnost spletišča Europarl

 

Od januarja 2009 so strani z informacijami „Naslovi“ in „Tiskovna služba“ skladne s smernicami za dostopno načrtovanje spletnih vsebin WCAG 2.0, ki so na voljo na spletnem naslovu http://www.w3.org/TR/WCAG20/.Skladnost ustreza ravni dostopnosti AA.


  • Dokumenti temeljijo na tehnologijah XHTML 1.0 (prehodno), CSS 2, Java Script 1.2, JPEG, GIF, PNG in Adobe Flash.
  • Uporablja se tudi format Adobe PDF, vendar je dostopanje do vsebine mogoče tudi brez uporabe tega formata.

Trenutno obstajata dve izjemi od splošnega pravila:


  • storitev pošiljanja vsebine prijatelju, pri kateri ni varnostne rešitve za obrazce, ki so na voljo v 23 uradnih jezikih Evropske unije, in se zato uporablja prepisno geslo "Captcha", ki lahko nekaterim uporabnikom oteži dostopanje;
  • videoposnetki, ki se uporabljajo na določenih straneh in katerih dostopnost morda ni optimizirana.