DA    DE    EL    EN    ES    FI    FR    IT    NL    PT    SV   
 
Η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 
© European ParliamentResponsible Website : Helene Lanvert