Banner page The European Parliament The European Parliament
Banner page

Sakregister 
 
 

Dagens Debatt: 20-07-99(1)

Redaktion: Anders Abrahamsson (ansvarig) och Anders Gantén

E-mail: press-SV@europarl.europa.eu

Bryssel:    LEO 6A/11, B-1047 Bryssel
        Tel: +32 2 284 4899-4898
        Fax: +32 2 284 9253

Strasbourg:    CDP 222, BP 1024, F-67070 Strasbourg
        Tel: +33 3 88 17 2420-2076
        Fax: +33 3 88 17 9355

[Start of Doc] [Previous] [Next]

Nicole Fontaine (EPP, F) ny talman


Nicole Fontaine (EPP, F) ny talman


På tisdagsförmiddagen valdes fransyskan Nicole Fontaine (EPP) med en överväldigande majoritet till talman för de kommande trettio månaderna (halva parlamentets mandatperiod). Fontaine fick den nödvändiga absoluta majoriteten redan i den första valomgången (normalt brukar det krävas tre valomgångar). Fontaine fick 306 av de 545 giltiga rösterna, medan hennes huvudmotståndare Mario Soares (ESP, P) fick 200 och Heidi Hautala (De Gröna, FIN) 49.

Direkt efter valet övertog Fontaine talmansklubban från ålderspresidenten Giorgio Napolitano (XX, I) och gav några korta reflektioner på valet. Hon sade att hon var djupt rörd över att valet varit så pass klart vilket hon ansåg båda gott för det framtida samarbetet. Fontaine var även mycket stolt över att vara den första kvinnliga talmannen på tjugo år (fransyskan Simone Veil var talman under perioden 1979-1981).

Såväl Soares som Hautala framförde därefter sina gratulationer och tackade för en rättvis valkampanj. Den senare uppmanade särskilt den nyvalda talmannen att arbeta för att reformera parlamentets interna organisation, inte minst vad gäller att få igenom förslaget till stadga för ledamöterna. Denna aspekt togs även upp av flera av gruppledarna, vilka även de tog till orda. Ledarna för samtliga grupper förklarde sig nöjda med valet av Fontaine och flera uttryckte önskemål om att Fontaine skall ta tag i frågan om interna reformer.

Nicole Fontaine kommer att hålla sitt formella installationstal vid inledningen av mötet på onsdag (den 21 juli kl. 9.30). Vid detta tillfälle kommer Fontaine att ange sina politiska prioriteringar och besvara de kommentarer som gavs av gruppledarna.

Nicole Fontaine: Bakgrund
Född den 16 januari 1942. Doktor i offentlig rätt. Examen i statskunskap. Efter avslutade studier arbetade Fontaine under många år inom utbildningsområdet. 1984 valdes hon för första gången in i Europaparlamentet, och har sedan blivit omvald tre gånger. Hennes parlamentariska arbete har framförallt varit inriktat på frågor som rör medborgarna såsom ungdomspolitik, erkännande av examensbevis och fri rörlighet för personer. Hon har främst varit verksam i tre utskott: Utskottet för rättsliga frågor, utskottet för kultur, utbildning och ungdomsfrågor samt i Utskottet för kvinnors rättigheter. 1989 valdes hon till vice talman och har sedan januari 1994 varit förste vice ordförande. Hon har även författat flera böcker om EU och Europaparlamentet.

[Start of Doc] [Previous] [Next]

Ledamöter och partigrupper


Ledamöter och Partigrupper

B D K D GR E F IRL I L NL A P FI N S UK Total t
EPP 6 1 53 9 29 21 5 34 2 9 7 9 5 7 37 234
ESP 5 3 33 9 24 22 1 17 2 6 7 12 3 6 30 180
ELDR 5 6 - - 3 - 1 7 1 8 - - 5 4 10 50
De gröna 7 - 7 - 3 9 2 2 1 4 2 - 2 2 6 47
GUE/NG L - 1 6 7 4 11 - 6 - 1 - 2 1 3 - 42
UNE - 1 - - - 12 6 - - - - 2 - - - 21
GL 2 - - - 1 6 - 21 - - 5 - - - 1 19
EDD - 4 - - - 6 - - - 3 - - - - 3 16
Totalt 25 16 99 25 64 87 15 87 6 31 21 25 16 22 87 626
Den 15 juli 1999

Partigrupper

EPP    Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
    (Moderata samlingspartiet: Per-Arne Arvidsson, Staffan Burenstam Linder, Gunilla Carlsson, Charlotte Cederschiöld och Per Stenmarck)
    (Kristdemokraterna: Lennart Sacrédeus och Anders Wijkman)
ESP     Europeiska socialdemokratiska partiets grupp
    (Socialdemokratiska arbetarepartiet: Jan Andersson, Göran Färm, Ewa Hedkvist Petersen, Anneli Hulthén, Pierre Schori och Maj Britt Theorin)
ELDR     Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp
    (Folkpartiet liberalerna: Cecilia Malmström, Marit Paulsen och Olle Schmidt)
    (Centerpartiet: Karl Erik Olsson)
    (Svenska Folkpartiet i Finland: Astrid Thors)
De gröna     Gruppen De gröna i Europaparlamentet
    (Miljöpartiet de gröna: Per Gahrton och Inger Schörling)
GUE/NGL     Gruppen Den europeiska förenade vänstern/Nordisk grön vänster
    (Vänsterpartiet: Marianne Eriksson, Herman Schmid och Jonas Sjöstedt)
UNE*    Unionen för nationernas Europa
GL     Grupplösa
EDD*     Demokratiernas och olikheternas Europa (Preliminär översättning)

*    Nya partigrupper

 
  Rättsligt meddelande