Banner page The European Parliament The European Parliament
Banner page

Sakregister 
 
 

Dagens Debatt: 20-07-99(2)

Redaktion: Anders Abrahamsson (ansvarig) och Anders Gantén

E-mail: press-SV@europarl.europa.eu

Bryssel:    LEO 6A/11, B-1047 Bryssel
    
     Tel: +32 2 284 4899-4898
        Fax: +32 2 284 9253


Strasbourg:     CDP 222, BP 1024, F-67070 Strasbourg
        Tel: +33 3 88 17 2420-2076
        Fax: +33 3 88 17 9355


Val av 14 vice talmän

Parlamentet valde på tisdagskvällen dess fjorton vice talmän. Sammanlagt 594 ledamöter var närvarande vid omröstningen. Flest röster fick David Martin (ESP, E) som därmed blev förste vice talman

1. MARTIN, David (ESP, UK) Född den 26 augusti 1954. Fil. kand. i ekonomi. Arbetade tidigare som revisor och var även kommunalpolitiker. LEP sedan 1984; vice talman 1994-1999.

2. IMBENI, Renzo (EPP, I) Född den 12 oktober 1944. Civilekonom. Borgmästare i Bologna 1983-1993. LEP sedan 1989; vice talman 1994-1999.

3. SCHMID, Gerhard (ESP, D) Född den 5 maj 1946. Kemiingenjör. Doktor i naturvetenskap. Ledamot av styrelsen för SPD i Bayern. LEP sedan 1979.

4. PROVAN, James (EPP, UK) Född den 19 december 1936. Utbildad vid lantbruksuniversitet. Lantbrukare och företagsledare. Tidigare kommunalpolitiker. LEP 1979-1989 samt sedan 1994.

5. FRIEDRICH, Ingo (EPP, D) Född den 24 januari 1942. Pol. dr. Civilekonom. Företagsledare. Internationell vice ordförande i Paneuropa-Unionen sedan 1981. LEP sedan 1979.

6. LIENEMANN, Marie-Noëlle (ESP, F) Född den 12 juli 1951. Högskoleexamen i fysik och kemi. Lärare. Borgmästare i Athis-Mons sedan 1989. Parlamentsledamot 1988-1992. Bostadsminister 1992-1993. LEP sedan 1997.

7. PODESTA', Guido (EPP, I) Född den 1 april 1947. Arkitekt. Egen företagare. LEP sedan 1994; vice talman sedan 1997.

8. VIDAL-QUADRAS ROCA, Alejo (EPP, E) Född den 20 maj 1945. Atomfysiker. Ledamot av det regionala parlamentet i Katalonien sedan 1995. Senator.

9. COLOM I NAVAL, Joan (ESP, E) Född den 5 juli 1945. Fil. kand. i statskunskap, ekonomi och handelsvetenskap. Dr. i ekonomi och företagsledning. Universitetslärare i offentlig ekonomi och skatterätt. Parlamentsledamot 1982-1986. LEP sedan 1986.

10. PACHECO PEREIRA, José (EPP, P) Född den 6 januari 1949. Fil. kand. i filosofi. Studier i pedagogik. Parlamentsledamot. Ledamot av den portugisiska delegationen till NATO. Författare och journalist.

11. MARINHO, Luís (ESP, P) Född den 5 juni 1949. Jur. kand. Examen i EG-rätt. Universitetslektor. Advokat. Parlamentsledamot 1976-1983. LEP sedan 1987; vice-talman 1997-1999.

12. WIEBENGA, Jan Kees (ELDR, NL) Född den 6 april 1947. Jur. kand. Advokat. Borgmästare. 1973-1982. Senator 1977-1982. Parlamentsledamot 1982-1994. LEP sedan 1994.

13. PUERTA GUTIÉRREZ, Alonso (GUE/NGL, E) Född den 24 mars 1944. Väg- och vattenbyggnads ingenjör. Verksam som företags- och utrikeshandelskonsult. Parlamentsledamot sedan 1977. LEP sedan 1987; ordförande för GUE/NGL-gruppen 1994-1999.

14. ONESTA, Gérard (De Gröna, F) Född den 5 augusti 1960. Arkitekt. En av grundarna till federationen av unga europeiska ekologer. LEP 1991-1994.

 
  Rättsligt meddelande