Συμφωνία συναίνεσης 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χρησιμοποιεί cookies ανάλυσης για να βελτιώσει την εμπειρία σας στην πλοήγηση στον δικτυακό μας τόπο.

Όταν βρίσκεστε στις σελίδες μας, ένα ειδικό πλαίσιο (μπάνερ) σας προσφέρει δύο επιλογές: είτε αποδέχεστε ρητά την πολιτική για τα cookies, είτε επιλέγετε να μάθετε περισσότερα για την εν λόγω πολιτική.

Αν αποφασίσετε να μη δηλώσετε τη συμφωνία σας, αγνοώντας το ερώτημα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα σας παρακολουθεί εξ ορισμού. Θα συλλέξουμε τα αναλυτικά δεδομένα της πλοήγησής σας έως ότου να δηλώσετε ρητά τη διαφωνία σας επιλέγοντας τη δυνατότητα «ΔΕΝ αποδέχομαι τα cookies ανάλυσης» που προτείνεται κατωτέρω.

Αν το προτιμάτε, μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση «Do Not Track» (DNT) («Μην παρακολουθείτε») σχετικά με τα προγράμματα πλοήγησής σας. Θα σας εξασφαλίσει ότι δεν θα παρακολουθούμε καθόλου τις δραστηριότητες πλοήγησής σας. Οι εν λόγω ρυθμίσεις «Do Not Track» είναι διαθέσιμες στα περισσότερα προγράμματα περιήγησης, μεταξύ των οποίων:

Because you de-activated javascript in your browser, the European Parliament does not add any analytical cookie on your device. If you change your mind and accept to be tracked by the European Parliament, please activate javascript in your browser and refresh your cache.