Κατάλογος cookies 

Ο δικτυακός τόπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χρησιμοποιεί διαφορετικά είδη cookies για διαφορετικούς στόχους.

Ορισμένα cookies μας επιτρέπουν να ενεργοποιούμε ορισμένες λειτουργίες ή να βελτιώνουμε την εμπειρία πλοήγησής σας, ενώ άλλα μας επιτρέπουν να αναλύουμε τον τρόπο με τον οποίο συμβουλεύεστε τους δικτυακούς μας τόπους, προκειμένου να τους κάνουμε καλύτερους.

Ορισμένα από αυτά τα cookies είναι απολύτως απαραίτητα, ενώ άλλα βοηθούν στην εξατομίκευση της πλοήγησής σας με την απομνημόνευση των προτιμήσεων και των ρυθμίσεών σας.

Τεχνικά cookies & cookies περιόδου λειτουργίας
Τα cookies αυτά αποθηκεύονται μόνο κατά τη διάρκεια της περιήγησης.

JSESSIONID

Σκοπός: Διατηρεί ασφαλή τη συνεδρία για τον χρήστη κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του

Διάρκεια: Διαγράφεται όταν ο χρήστης κλείνει το σύστημα περιήγησης

LFR_SESSION_STATE_20120

Σκοπός: Διατηρεί ασφαλή τη συνεδρία για τον χρήστη κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του

Διάρκεια: Διαγράφεται όταν ο χρήστης κλείνει το σύστημα περιήγησης

SERVERID

Σκοπός: Διατηρεί ασφαλή τη συνεδρία για τον χρήστη κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του  

Διάρκεια: Διαγράφεται όταν ο χρήστης κλείνει το σύστημα περιήγησης

[content_management_system_acronym + name_of_the_website]route

Σκοπός:Διασφαλίζει σωστή εξισορρόπηση φόρτου στους εξυπηρετητές μας.
Η ονομασία αυτού του cookie ποικίλλει ανάλογα με τον σχετικό δικτυακό τόπο. Ωστόσο, τις περισσότερες φορές τηρεί τον ακόλουθο μορφότυπο «cms + ονομασία του δικτυακού τόπου +διαδρομή» (cms+name of the website+route).

Διάρκεια: Διαγράφεται όταν ο χρήστης κλείνει το σύστημα περιήγησης

EmbedPlayer.UserBandwidth

Σκοπός: Προσαρμόζεται η ποιότητα του βίντεο που προσφέρεται στον χρήστη σύμφωνα με το διαθέσιμο εύρος ζώνης στον δικτυακό τόπο του κέντρου πολυμέσων.

Διάρκεια: Διαγράφεται όταν ο χρήστης κλείνει το σύστημα περιήγησης

Cookies προτιμήσεων των επισκεπτών
Τα cookies αυτά είναι μόνιμα.

europarlcookiepolicysagreement

Σκοπός: Καταγράφεται η επιλογή του χρήστη να παρακολουθείται ή να μην παρακολουθείται από τα cookies ανάλυσης

Διάρκεια: 13 μήνες

COOKIE_SUPPORT

Σκοπός: Καταγράφεται η επιλογή του χρήστη να παρακολουθείται ή να μην παρακολουθείται από τα cookies ανάλυσης

Διάρκεια: 13 μήνες

europarl_cookies_accepted

Σκοπός: Καταγράφεται η επιλογή του χρήστη να παρακολουθείται ή να μην παρακολουθείται από τα cookies ανάλυσης

Διάρκεια: 13 μήνες

PRIVACY_REFUSED20143

Σκοπός: Καταγράφεται η επιλογή του χρήστη να παρακολουθείται ή να μην παρακολουθείται από τα cookies ανάλυσης

Διάρκεια: 13 μήνες

PRIVACY_READ20143

Σκοπός: Καταγράφεται η επιλογή του χρήστη να παρακολουθείται ή να μην παρακολουθείται από τα cookies ανάλυσης

Διάρκεια: 13 μήνες

[name_of_the_website]language

Σκοπός: Αποθηκεύει τη γλώσσα εμφάνισης του δικτυακού τόπου.
Η ονομασία αυτού του cookie ποικίλλει ανάλογα με τον σχετικό δικτυακό τόπο. Ωστόσο, τις περισσότερες φορές τηρεί τον ακόλουθο μορφότυπο: «ονομασία του δικτυακού τόπου + γλώσσα» (name of the website + language).

Διάρκεια: 12 μήνες

GUEST_LANGUAGE_ID

Σκοπός: Αποθηκεύει τη γλώσσα εμφάνισης του δικτυακού τόπου.
Η ονομασία αυτού του cookie ποικίλλει ανάλογα με τον σχετικό δικτυακό τόπο. Ωστόσο, τις περισσότερες φορές τηρεί τον ακόλουθο μορφότυπο: «ονομασία του δικτυακού τόπου + γλώσσα» (name of the website + language).

Διάρκεια: 12 μήνες

EU_CART_ID

Σκοπός: Επιτρέπει στον δικτυακό τόπο να μη χάνει το περιεχόμενο των μέσων ενημέρωσης που έχουν επιλεγεί από έναν μη συνδεδεμένο χρήστη κατά τη διάρκεια της φάσης σύνδεσης.

Διάρκεια: 12 μήνες

media_pref_format_* (all)

Σκοπός: Επιτρέπει στον δικτυακό τόπο να διατηρεί στη μνήμη του τον τελευταίο μορφότυπο και την ποιότητα που έχει επιλέξει ο χρήστης.

Διάρκεια: 12 μήνες

Cookies ανάλυσης

Το AT Internet είναι το εργαλείο ανάλυσης (web analytics) που επέλεξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την παρακολούθηση των δικτυακών τόπων του.

Διαμορφώσαμε το εργαλείο αυτό προκειμένου να περιορίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τη συλλογήτων προσωπικών δεδομένων των χρηστών μας. Για παράδειγμα, εφαρμόσαμε την ανωνυμοποίηση της διεύθυνσης πρωτοκόλλου IP, η οποία αυτομάτως αποκρύπτει ένα μέρος του IP (πρωτόκολλο Ίντερνετ), με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η ταυτοποίηση συγκεκριμένου επισκέπτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μόνο μέσω της διεύθυνσης IP.

Τα μόνα δεδομένα που ανιχνεύουμε είναι τα ακόλουθα, πάντα με σκοπό τη βελτίωση των δικτυακών τόπων μας μέσω συγκεντρωτικών και ανώνυμων στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις δραστηριότητες των επισκεπτών.

 • Διεύθυνση IP (ανωνυμοποιημένη)
 • Πηγές (τύποι, εκστρατείες, τομείς,...)
 • Περιεχόμενο που βλέπουν οι χρήστες (τίτλος της σελίδας, ρυθμίσεις έκδοσης των σελίδων, χρονοδιάδρομος, Ενιαίος Εντοπιστής Πόρου (URL) και κανονικός URL, γλώσσα,...)
 • Γεωεντοπισμός (χώρα, περιφέρεια, πόλη)
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά (συσκευές, OS, προγράμματα περιήγησης, μέγεθος οθόνης χρήστη,...)
 • Περίοδοι (ημερομηνία και ώρα της επίσκεψης στον τόπο, ζώνη ώρας χρήστη)
 • Εκστρατείες
 • Αναζήτηση στον δικτυακό τόπο
 • Συμβάντα (κλικ στο περιεχόμενό μας, στα κουμπιά δράσης,...)
 • Φάκελοι που επιλέχθηκαν και μεταφορτώθηκαν
 • Τομείς (σύνδεσμοι προς εξωτερικό δικτυακό τόπο, παραπεμπτικός δικτυακός τόπος)

 

Μπορείτε να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε cookies ανάλυσης που θα προστεθούν στη συσκευή σας μέσω του ακόλουθου συνδέσμου ή με την ενεργοποίηση των ρυθμίσεων «Do Not Track» στο πρόγραμμα περιήγησής σας:

Τα cookies του AT Internet παρατίθενται κατωτέρω.

atidvisitor

Σκοπός: Παρακολουθεί τις επιδόσεις των δικτυακών τόπων που επισκέπτονται οι χρήστες των δικτυακών τόπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διάρκεια: 13 μήνες

idrxvr

Σκοπός: Χρησιμοποιείται για να παρακολουθεί την κυκλοφορία και για να επισημαίνει τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά την επίσκεψη των δικτυακών μας τόπων

Διάρκεια: 13 μήνες

atredir

Σκοπός: Χρησιμοποιείται για να διατηρεί πληροφορίες σε περίπτωση ανακατεύθυνσης μέσω JavaScript

Διάρκεια: 13 μήνες

atuserid

Σκοπός: Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της ανώνυμης ID του επισκέπτη στους δικτυακούς τόπους του Κοινοβουλίου

Διάρκεια: 13 μήνες

atreman

Σκοπός: Χρησιμοποιείται για να παρακολουθεί αν υπάρχει προηγούμενη εκστρατεία στη μνήμη

Διάρκεια: 30 ημέρες

atsession

Σκοπός: Χρησιμοποιείται για την καταγραφή του καταλόγου των νέων εκστρατειών που απαντώνται κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης, ώστε να αποφεύγεται η μέτρηση της ίδιας εκστρατείας αρκετές φορές

Διάρκεια: 30 λεπτά

Δεδομένα εφαρμογών και καταγραφών των εξυπηρετητών που συλλέχθηκαν

Για λόγους τεχνικής ασφάλειας, επιδόσεων και βοήθειας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταγράφει τις δραστηριότητες των τεχνικών υποδομών του και των εφαρμογών του. Τα διαμορφώσαμε με τέτοιο τρόπο, ώστε να περιορίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τη συλλογή των προσωπικών δεδομένων των χρηστών μας.

Τα μόνα δεδομένα που ανιχνεύουμε σχετικά με τις υποδομές μας, πάντα με στόχο την ασφάλεια και την παρακολούθηση, είναι τα ακόλουθα:

 • διεύθυνση IP
 • ημερομηνία και ώρα της σύνδεσης
 • τμήμα του δικτυακού τόπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που επισκέφτηκε ο χρήστης
 • λειτουργικό σύστημα
 • σύνδεση στις εφαρμογές μας
 • όγκος φορτωθέντων δεδομένων
 • διεύθυνση IP του δικτυακού τόπου
 • χρησιμοποιηθέν πρωτόκολλο (http· https· rtmp, κλπ.)

Τα δεδομένα επιχειρησιακού επιπέδου καταγράφονται σε ημερήσια αρχεία καταγραφής για διάστημα 30 ημερών έως έξι μηνών, στη συνέχεια σε εφεδρικά αρχεία για διάστημα έξι μηνών έως ενός έτους και μόνο για τεχνικούς λόγους ή για λόγους ασφαλείας. Τα δεδομένα διαγράφονται αυτόματα στο τέλος της καθορισμένης περιόδου.

Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται από τις εφαρμογές μας κοινοποιούνται στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) μέσω ειδικής διαδικασίας κοινοποίησης που είναι αποθηκευμένη στο «Μητρώο προστασίας δεδομένων».