Službenik za zaštitu podataka 

Službenik za zaštitu podataka u Europskom parlamentu odgovoran je za praćenje primjene Uredbe (EU) 2018/1725 unutar institucije.

Ta uredba obvezuje sve službe Europskog parlamenta koje koriste podatke kojima je moguće identificirati pojedince i službenika za zaštitu podataka u EP-u moraju obavijestiti o svakom postupku koji uključuje osobne podatke (prikupljanje, savjetovanje, prosljeđivanje, organizacija itd.).

Ti su postupci opisani u posebnim obavijestima pohranjenima u registru zaštite podataka, koji je javno dostupan na internetu. Obavijestima mogu pristupiti svi građani na jeziku na kojem su informacije unesene (engleski ili francuski). Sve zainteresirane osobe mogu iskoristiti svoja prava priznata Uredbom ovisno o informacijama sadržanima u tim obavijestima.

Contact: