Wykaz plików cookie 

Na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego wykorzystuje się różne rodzaje plików cookie, które mają różne cele.

Niektóre pliki cookie umożliwiają nam poprawę funkcjonalności lub ułatwianie użytkownikowi obsługi strony, podczas gdy inne umożliwiają nam analizę sposobu, w jaki korzystasz z naszych stron internetowych, w celu ich udoskonalenia.

Niektóre z nich są absolutnie niezbędne, a inne pomagają w personalizacji nawigacji dzięki zapamiętywaniu preferencji i ustawień.

Techniczne i sesyjne pliki cookie
Te pliki cookie są przechowywane wyłącznie podczas danej sesji.

JSESSIONID

Cel: Utrzymanie bezpiecznej sesji dla użytkownika podczas wizyty

Okres przechowywania: Usuwany po zamknięciu przeglądarki

LFR_SESSION_STATE_20120

Cel: Utrzymanie bezpiecznej sesji dla użytkownika podczas wizyty

Okres przechowywania: Usuwany po zamknięciu przeglądarki

SERVERID

Cel: Utrzymanie bezpiecznej sesji dla użytkownika podczas wizyty

Okres przechowywania: Usuwany po zamknięciu przeglądarki

[content_management_system_acronym + name_of_the_website]route

Cel: Gwarantuje równoważenie obciążenia na naszych serwerach.
Nazwa tego pliku cookie różni się w zależności od strony internetowej. Jednak najczęściej ma następujący format „cms + nazwa strony internetowej + trasa”.

Okres przechowywania: Usuwany po zamknięciu przeglądarki

EmbedPlayer.UserBandwidth

Cel: Dostosowanie jakości obrazu oferowanego użytkownikowi zgodnie z pasmem dostępnym na stronie internetowej centrum multimedialnego.

Okres przechowywania: Usuwany po zamknięciu przeglądarki

Pliki cookie z preferencjami użytkownika
Te pliki cookie mają charakter trwały.

europarlcookiepolicysagreement

Cel: Rejestrowanie wyboru użytkownika dotyczącego śledzenia jego nawigacji bądź nie za pomocą analitycznych plików cookie

Okres przechowywania: 13 miesięcy

COOKIE_SUPPORT

Cel: Rejestrowanie wyboru użytkownika dotyczącego śledzenia jego nawigacji bądź nie za pomocą analitycznych plików cookie

Okres przechowywania: 13 miesięcy

europarl_cookies_accepted

Cel: Rejestrowanie wyboru użytkownika dotyczącego śledzenia jego nawigacji bądź nie za pomocą analitycznych plików cookie

Okres przechowywania: 13 miesięcy

PRIVACY_REFUSED20143

Cel: Rejestrowanie wyboru użytkownika dotyczącego śledzenia jego nawigacji bądź nie za pomocą analitycznych plików cookie

Okres przechowywania: 13 miesięcy

PRIVACY_READ20143

Cel: Rejestrowanie wyboru użytkownika dotyczącego śledzenia jego nawigacji bądź nie za pomocą analitycznych plików cookie

Okres przechowywania: 13 miesięcy

[name_of_the_website]language

Cel: Zapamiętanie języka, w którym wyświetla się strona.
Nazwa tego pliku cookie różni się w zależności od strony internetowej. Jednak najczęściej ma następujący format: „nazwa strony internetowej + język”.

Okres przechowywania: 12 miesięcy

GUEST_LANGUAGE_ID

Cel: Zapamiętanie języka, w którym wyświetla się strona.
Nazwa tego pliku cookie różni się w zależności od strony internetowej. Jednak najczęściej ma następujący format: „nazwa strony internetowej + język”.

Okres przechowywania: 12 miesięcy

EU_CART_ID

Cel: Umożliwienie zapamiętania przez stronę internetową podczas logowania treści mediów wybranych przez użytkownika niezalogowanego.

Okres przechowywania: 12 miesięcy

media_pref_format_* (all)

Cel: Umożliwienie zapamiętania przez stronę internetową ostatniego formatu i jakości mediów wybranych przez użytkownika.

Okres przechowywania: 12 miesięcy

Analityczne pliki cookie

AT Internet jest narzędziem analizy internetowej wybranym przez Parlament Europejski w celu monitorowania jego stron internetowych.

Skonfigurowaliśmy to narzędzie, aby ograniczyć w jak największym stopniu gromadzenie danych osobowych użytkowników. Wprowadziliśmy na przykład rozwiązanie dotyczące anonimizacji adresu IP, które automatycznie maskuje część każdego IP (protokół internetowy) odwiedzającego, dzięki czemu identyfikacja przez Parlament Europejski konkretnego odwiedzającego za pośrednictwem jedynie adresu IP nie jest możliwa.

Aby ulepszać nasze strony internetowe dzięki zagregowanym i anonimowym raportom statystycznym dotyczącym aktywności odwiedzających, śledzimy wyłącznie następujące dane:

 • adres IP (poddany anonimizacji)
 • źródła (rodzaje, kampanie, dziedziny itp.)
 • przeglądane treści (nazwa strony, ustawienia stron edytorskich, ścieżka strony, URL, URL kanoniczny, język itp.)
 • geolokalizacja (państwo, region, miasto)
 • profile techniczne (urządzenia, OS, przeglądarki, rozmiar ekranu użytkownika itp.)
 • okresy (data i godzina wizyty na stronie, strefa czasowa użytkownika)
 • kampanie
 • wyszukiwanie
 • wydarzenia (kliknięcia na treść, na przyciski akcji itp.)
 • pliki, na które kliknięto i które pobrano
 • domeny (linki do witryny zewnętrznej, referrer witryny internetowej)

Możesz wyrazić zgodę na dodanie analitycznych plików cookie do twojego urządzenia lub odmówić takiej zgody pod poniższym linkiem lub wybierając opcję „Nie śledź” w ustawieniach przeglądarki:

Cookies AT Internet są wymienione poniżej.

atidvisitor

Cel: Analizuje wydajność stron odwiedzanych przez użytkowników na witrynie internetowej Parlamentu

Okres przechowywania: 13 miesięcy

idrxvr

Cel: Monitoruje ruch oraz sygnalizuje problemy, które mogą wystąpić podczas przeglądania naszych stron

Okres przechowywania: 13 miesięcy

atredir

Cel: Zachowuje informacje w przypadku przekierowania JavaScript

Okres przechowywania: 13 miesięcy

atuserid

Cel: Przechowuje anonimowy identyfikator użytkownika na stronach Parlamentu

Okres przechowywania: 13 miesięcy

atreman

Cel: Umożliwia zapamiętywanie wcześniejszych zdarzeń użytkownika

Okres przechowywania: 30 dni

atsession

Cel: Rejestruje wykaz nowych kampanii napotkanych podczas wizyty, aby uniknąć kilkukrotnego pomiaru tej samej kampanii

Okres przechowywania: 30 minut

Gromadzone dane dotyczące aplikacji i rejestrów aktywności sieciowej

Z uwagi na bezpieczeństwo techniczne, wydajność i pomoc Parlament Europejski rejestruje działania swojej infrastruktury technicznej i jej zastosowań. Skonfigurowaliśmy je, aby ograniczyć w jak największym stopniu gromadzenie danych osobowych użytkowników.

Do celów bezpieczeństwa i monitorowania śledzimy wyłącznie następujące dane w odniesieniu do infrastruktury:

 • adres IP
 • data i godziny połączenia
 • odwiedzana część strony Parlamentu Europejskiego
 • system operacyjny
 • połączenie z naszymi aplikacjami
 • objętość załadowanych danych
 • adres IP witryny internetowej
 • zastosowany protokół (HTTP, HTTPS, RTMP itd.)

Dane na poziomie operacyjnym są rejestrowane w dziennym rejestrze od 30 dni do sześciu miesięcy, a następnie archiwizowane od sześciu miesięcy do jednego roku w celu ich monitorowania ze względów technicznych lub bezpieczeństwa. Dane są usuwane automatycznie po upływie określonego terminu.

Inspektor ochrony danych jest powiadamiany o wszystkich danych zgromadzonych przez nasze aplikacje za pomocą specjalnego procesu powiadamiania zapisanego w „Rejestrze ochrony danych”.