Polityka dotycząca plików cookie 

Pliki cookie i rejestry aktywności sieciowej 

Pliki cookie

Strona internetowa Parlamentu Europejskiego używa plików cookie w celu umożliwienia lub poprawy funkcjonalności strony.

Oprócz koniecznych do tego trwałych plików cookie i sesyjnych plików cookie stosujemy także analityczne pliki cookie, aby monitorować nawigację naszych użytkowników i polepszyć jakość ich doświadczeń na naszej stronie internetowej.

Analityczne pliki cookie są dodawane przez nasze sieciowe narzędzie analityczne AT Internet i są uznawane za zewnętrzne pliki cookie. Pomagają nam przygotowywać zagregowane i anonimowe sprawozdania statystyczne dotyczące nawigacji osób, które nas odwiedzają.

Pod poniższym linkiem znajduje się wykaz wszystkich plików cookie stosowanych na naszych stronach internetowych:

Klikając na poniższy link, możesz wyrazić zgodę na dodanie analitycznych plików cookie do twojego urządzenia lub odmówić takiej zgody:

Rejestry aktywności sieciowej

Strona internetowa Parlamentu Europejskiego używa także rejestrów aktywności sieciowej, które umożliwiają analizowanie, monitorowanie i diagnozowanie stanu naszej infrastruktury technicznej i aplikacji. Pomaga to nam w zapewnianiu bezpieczeństwa operacyjnego, analizowaniu incydentów, monitorowaniu wydajności sieciowej i telekomunikacyjnej oraz udzielaniu pomocy użytkownikom.

Co to jest plik cookie?

Większość stron internetowych, które odwiedzasz, stosuje pliki cookie, aby zwiększyć komfort użytkownika. Pliki te pozwalają stronom internetowym „zapamiętać” użytkownika na czas jednej wizyty (za pomocą sesyjnych plików cookie) lub na kolejne wizyty (za pomocą trwałych plików cookie).

Pliki cookie mogą pełnić wiele różnych funkcji. Pozwalają sprawnie poruszać się po stronach oraz zachowywać ustawienia, a także podnoszą ogólny komfort korzystania ze strony internetowej. Dzięki cookie interakcja między użytkownikiem a stroną internetową jest szybsza i łatwiejsza. Jeżeli strona internetowa nie stosuje plików cookie, użytkownik jest traktowany jak nowy użytkownik przy każdym przejściu na kolejną podstronę, np. jeżeli zamknie menu i przejdzie na kolejną podstronę, strona nie zapamięta tego i ponownie wyświetli kolejną stronę z otwartym menu.

Niektóre strony stosują również pliki cookie do wysyłania spersonalizowanych reklam lub wiadomości marketingowych, np. na podstawie lokalizacji lub sposobów korzystania z przeglądarki.

Pliki cookie mogą pochodzić ze strony, którą właśnie oglądasz (własne pliki cookie), lub z innych stron wysyłających treści na stronę, którą odwiedzasz (zewnętrzne pliki cookie).

Plik cookie jest prostym plikiem tekstowym zapisywanym przez serwer danej strony internetowej na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika. Ten serwer będzie następnie mógł odzyskać lub odczytać treść pliku. Plikami cookie zarządza przeglądarka internetowa. Każdy plik cookie jest niepowtarzalny i zawiera anonimowe informacje, takie jak niepowtarzalny identyfikator, nazwa strony, cyfry i litery. Pozwala danej stronie zapamiętać ustawienia użytkownika.

Własne pliki cookie

Własne pliki cookie są tworzone przez stronę internetową, którą właśnie przeglądasz, i mogą być odczytywane tylko przez tę stronę.

Zewnętrzne pliki cookie

Zewnętrzne pliki cookie są tworzone i wykorzystywane przez podmiot inny niż właściciel strony, którą właśnie przeglądasz. Na przykład w celu przeanalizowania, jacy użytkownicy odwiedzają stronę internetową, jej właściciel może skorzystać z usług zewnętrznej firmy analitycznej, która zainstaluje swój plik cookie, aby wykonać tę usługę. Odwiedzana przez użytkownika strona internetowa może również zawierać treści wbudowane, np. filmy z serwisu YouTube czy zdjęcia z serwisu Flickr. Te serwisy także mogą stosować swoje pliki cookie.

Co ważniejsze, dana strona internetowa może korzystać z usług podmiotów zewnętrznych, aby wyświetlać spersonalizowane treści reklamowe.

Parlament Europejski nie korzysta z usług reklamowych.

Sesyjne pliki cookie

Sesyjne pliki cookie są tymczasowo zapisywane na czas jednej sesji i usuwane z urządzenia użytkownika po zamknięciu przeglądarki.

Trwałe pliki cookie

Trwałe pliki cookie są przechowywane w pamięci komputera przez określony czas (zazwyczaj rok lub dłużej) i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Stosuje się je wtedy, gdy konieczna jest identyfikacja użytkownika przez okres dłuższy niż jedna sesja.

Co to jest znacznik nawigacyjny („web beacon”)?

Znacznik nawigacyjny to przeważnie przeźroczysta grafika umieszczona na stronie internetowej w celu monitorowania zachowania użytkownika odwiedzającego daną stronę internetową. Często jest stosowany razem z plikami cookie.

Co to jest przechowywanie lokalne?

Dzięki przechowywaniu lokalnemu aplikacje internetowe mogą przechowywać dane lokalnie w przeglądarce użytkownika. Przed powstaniem HTML5 dane aplikacji musiały być przechowywane w plikach cookie, także przy każdym połączeniu z serwerem. Przechowywanie lokalne jest bezpieczniejsze i duże ilości danych mogą być przechowywane w ten sposób bez wpływu na działanie strony internetowej.

Czym jest ślad cyfrowy?

Ślad cyfrowy to sposób gromadzenia zbiorów parametrów internetowej aplikacji klienckiej przekazywanych przez protokoły internetowe usługom internetowym, kiedy użytkownicy są z nimi w interakcji. Używa się go do celów podobnych do celów stosowania plików cookie (np. optymalizacja interfejsu aplikacji klienckiej, analizy na potrzeby ulepszenia usługi internetowej, profilowanie do celów wysyłania spersonalizowanych reklam).

Czym są rejestry aktywności sieciowej?

Do polepszenia usług internetowych używa się różnych rejestrów aktywności sieciowej. Rejestry mogą być generowane przez urządzenia sieciowe, takie jak zapory sieciowe, serwery pośredniczące czy systemy zapobiegania włamaniom i wykrywania ich, serwery internetowe i aplikacje służące do weryfikacji technicznej, kontroli funkcjonowania i zgodności oraz do celów bezpieczeństwa.