Bezpieczeństwo i dostęp 

Parlament Europejski poszukuje ponad 100 doświadczonych pracowników i pracowniczek ochrony do pracy w Luksemburgu. Aby uzyskać więcej informacji na temat wymagań, wynagrodzenia i warunków zatrudnienia oraz procedury selekcji kandydatów, kliknij link.

W budynkach Parlamentu Europejskiego pracuje ponad 7 tys. osób, a ponad 500 tys. odwiedza je każdego roku. Dlatego też bezpieczeństwo odgrywa zasadniczą rolę w sprawnym funkcjonowaniu instytucji.

Parlament Europejski – jedyna instytucja Unii Europejskiej wybierana w powszechnych wyborach bezpośrednich – zapewnia w ten sposób ochronę osób i mienia w swoich siedzibach, a także sprawne przyjmowanie odwiedzających. Jednocześnie dba o zachowanie równowagi między odpowiednim poziomem bezpieczeństwa a tradycyjną otwartością.

Ponieważ do skutecznej realizacji tego zadania konieczne jest gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych, Parlament Europejski przywiązuje ogromną wagę do prawa do prywatności, ustawicznie starając się zagwarantować zgodność z obowiązującym prawodawstwem dotyczącym ochrony danych osobowych.

Ochrona danych

Parlament Europejski przetwarza pewne dane osobowe posłów do PE, personelu, wykonawców, odwiedzających oraz partnerów wewnętrznych i zewnętrznych do dwóch następujących celów:

  • przyznawania i kontrolowania dostępu do budynków Parlamentu Europejskiego
  • badania przypadków problemów i zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa w Parlamencie Europejskim

    Nadzór wideo

    Parlament Europejski prowadzi nadzór wideo, monitorując budynki i ich okolice. System jest wykorzystywany wyłącznie dla celów ochrony i bezpieczeństwa. Zgodnie z wytycznymi Europejskiego Inspektora Ochrony Danych Parlament Europejski prowadzi politykę w zakresie nadzoru wideo uwzględniającą wszystkie znaczące cechy systemu oraz informacje dotyczące ochrony danych i danych kontaktowych. Streszczenie polityki w zakresie nadzoru wideo jest załączone do komunikatu dla odwiedzających w sprawie ochrony danych (patrz wyżej), a jej pełna wersja znajduje się pod poniższym linkiem:

    Contact: