Evropský parlament hájí lidská práva

Dodržování lidských práv je jednou ze základních hodnot Evropské unie. Porušování těchto práv, ať už k němu dochází v EU nebo za jejími hranicemi, se dotýká demokratických zásad, o něž se opírá naše společnost.  Evropský parlament bojuje proti porušování lidských práv legislativními prostředky, mimo jiné formou volebních pozorovatelských misí, pořádá každý měsíc ve Štrasburku rozpravy o lidských právech a usiluje o to, aby dohody o zahraničním obchodě obsahovaly doložky o dodržování lidských práv.

Evropský parlament také hájí lidská práva prostřednictvím Sacharovovy ceny za svobodu myšlení, kterou udílí od roku 1988. Cena je udělována osobnostem, které výjimečným způsobem přispěly k boji za lidská práva na celém světě; upozorňuje na případy porušování lidských práv, podporuje laureáty a pomáhá jim v jejich úsilí.

Oleh Sencov, držitel Sacharovovy ceny za rok 2018

Oleh Sencov je ukrajinský filmový režisér a spisovatel, který se ostře staví proti ruské anexi Krymu. Dne 10. května 2014 byl zadržen v krymském Simferopolu na základě obvinění z přípravy teroristického útoku na „faktickou“ vládu Ruska na Krymu.

Oleh Sencov, držitel Sacharovovy ceny za rok 2018

© Sergei Venyavsky/Getty Images

Narodil se v roce 1976 v Simferopolu. Nejdříve studoval ekonomiku v Kyjevě, poté scenáristiku a režisérství v Moskvě. V roce 2012 natočil svůj první celovečerní film Gámer, za který získal ocenění. O rok později se stal aktivním členem hnutí Automajdan, které se zasazovalo o svobodu, lidská práva a mír a přispělo k rozpoutání euromajdanské revoluce. Během nelegální anexe Krymu v roce 2014 organizoval humanitární pomoc pro ukrajinské vojáky, dodával jim potraviny a léky a pomáhal při evakuaci jejich rodin. Kvůli své aktivní úloze při protestech proti okupaci odložil produkci svého druhého celovečerního filmu Rhino.

V květnu 2014 byl zatčen ruskou bezpečnostní službou (FSB), převezen do Ruska a postaven před vojenský soud. Rok strávil ve vazbě. Ruská bezpečností služba ho veřejně obvinila z vedení teroristické organizace, která připravovala atentát na pamětihodnosti na Krymu. Ruské orgány mu jednostranně vnutily ruské občanství, čímž mu znemožnili přístup k ukrajinským úředníkům. Sencov ruské občanství veřejně odmítl s tím, že jediné občanství, které má, je ukrajinské. Byl souzen v procesu, který organizace Amnesty International označila jako „extrémně cynický a vykonstruovaný".

Po celou dobu trval Sencov neústupně na své nevině. Přesvědčivý důkaz o jeho zapojení do trestné činnosti se nenašel. Hlavní svědek v trestním řízení navíc veřejně stáhl svou původní výpověď, neboť přiznal, že byla vynucena mučením. Přesto byl Sencov odsouzen na dvacet let odnětí svobody a poslán do přísně střežené věznice na Sibiři tisíce kilometrů od svého domova. Po vyhlášení rozsudku pronesl řeč, v níž proces označil za vykonstruovaný a vyjádřil naději, že se lidé v Rusku jednoho dne zbaví strachu. Sencov je ztělesněním ducha odporu a stal se inspirací pro lidi, kteří čelí útlaku.

Ani ve vězení nepřestává bojovat za své přesvědčení a za svobodu ukrajinského lidu. V květnu 2018 zahájil 145denní hladovku za propuštění všech ukrajinských politických vězňů v Rusku. Tu musel pod hrozbou nuceného přijímání potravy a kvůli svému kritickému zdravotnímu stavu v říjnu ukončit.

Dne 14. června 2018 přijal Evropský parlament usnesení, v němž požadoval okamžité a bezpodmínečné propuštění Oleha Sencova a všech ostatních nezákonně zadržovaných ukrajinských občanů v Rusku. Bývalý laureát Sacharovovy ceny - ruské Centrum lidských práv Memorial - označil Sencova za politického vězně. K jeho propuštění vyzvala celá řada lidskoprávních skupin a významných osobností. Celosvětově proslulé osobnosti ze světa filmu a ruští filmaři se dokonce v této věci obrátili na ruského prezidenta Vladimíra Putina. Jejich hlasy nebyly dosud vyslyšeny.

Dne 7. září 2019 byl Oleh Sencov konečně propuštěn z vězení v rámci výměny skupin vězňů mezi Ruskem a Ukrajinou.   

Jak Evropský parlament hájí lidská práva?

Kromě Sacharovovy ceny podporuje Evropský parlament lidská práva rovněž prostřednictvím konkrétních politických a legislativních kroků.

Kontakt

Komunikační kampaně (GŘ COMM)

European Parliament
60 rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 - Bruxelles/Brussels
Belgium


Sacharovova Cena 2019