Evropský parlament hájí lidská práva

Dodržování lidských práv je jednou ze základních hodnot Evropské unie. Porušování těchto práv, ať už k němu dochází v EU nebo za jejími hranicemi, se dotýká demokratických zásad, o něž se opírá naše společnost.  Evropský parlament bojuje proti porušování lidských práv legislativními prostředky, mimo jiné formou volebních pozorovatelských misí, pořádá každý měsíc ve Štrasburku rozpravy o lidských právech a usiluje o to, aby dohody o zahraničním obchodě obsahovaly doložky o dodržování lidských práv.

Evropský parlament také hájí lidská práva prostřednictvím Sacharovovy ceny za svobodu myšlení, kterou udílí od roku 1988. Cena je udělována osobnostem, které výjimečným způsobem přispěly k boji za lidská práva na celém světě; upozorňuje na případy porušování lidských práv, podporuje laureáty a pomáhá jim v jejich úsilí.

Demokratická opozice ve Venezuele, nositelka Sacharovovy ceny za svobodu myšlení za rok 2017

Národní shromáždění (Julio Borges) a všichni političtí vězni, které uvádí organizace Foro Penal Venezolano a jejichž představiteli jsou Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos a Andrea Gonzálezová

Demokratická opozice ve Venezuele, nositelka Sacharovovy ceny za svobodu myšlení za rok 2017

© EU 2017 - EP/AP Images / Ariana Cubillos

Venezuela prochází již několik let politickou krizí. Vládnoucí strana postupně omezovala právní stát a ústavní pořádek, až nakonec v březnu 2017 Nejvyšší soud zbavil demokraticky zvolené Národní shromáždění jeho legislativních pravomocí. Předseda Národního shromáždění Julio Borges shrnul situaci ve Venezuele těmito slovy: „Ve Venezuele nejde jen o politickou konfrontaci. Je to naprosto zásadní, existenční, hodnotový střet."

Ve stejné době přesáhl počet politických vězňů šesti set. Vyplývá to z nejnovější zprávy organizace Foro Penal Venezolano (Venezuelské trestněprávní fórum), významné venezuelské lidskoprávní organizace poskytující bezplatně právní pomoc osobám s omezenými ekonomickými zdroji, které jsou svévolně zadržovány či se staly obětí mučení nebo násilí při protestních akcích. Mezi politickými vězni jsou význační představitelé opozice Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos a Andrea Gonzálezová.

Čelný představitel venezuelské opozice Leopoldo López strávil více než tři roky ve vazbě, než mu byl letos v červenci trest dočasně zmírněn na domácí vězení. V srpnu však byl znovu uvězněn. Další přední opoziční politik a bývalý starosta Caracasu Antonio Ledesma je v domácím vězení už od roku 2015 a uvězněni jsou i jeho kolegové Alfredo Ramos a Daniel Ceballos, kteří byli starosty Iribarrenu a San Cristobalu, stejně jako studentský aktivista Lorent Saleh. Mezi politickými vězni jsou i dva španělští občané Andrea Gonzálezová a Yon Goicoechea.

Od počátku roku bylo více 130 disidentů zavražděno a více než 500 protiprávně uvězněno.

Jak Evropský parlament hájí lidská práva?

Kromě Sacharovovy ceny podporuje Evropský parlament lidská práva rovněž prostřednictvím konkrétních politických a legislativních kroků.

Kontakt

Komunikační kampaně (GŘ COMM)

European Parliament
60 rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 - Bruxelles/Brussels
Belgium