Evropský parlament hájí lidská práva

Dodržování lidských práv je jednou ze základních hodnot Evropské unie. Porušování těchto práv, ať už k němu dochází v EU nebo za jejími hranicemi, se dotýká demokratických zásad, o něž se opírá naše společnost.  Evropský parlament bojuje proti porušování lidských práv legislativními prostředky, mimo jiné formou volebních pozorovatelských misí, pořádá každý měsíc ve Štrasburku rozpravy o lidských právech a usiluje o to, aby dohody o zahraničním obchodě obsahovaly doložky o dodržování lidských práv.

Evropský parlament také hájí lidská práva prostřednictvím Sacharovovy ceny za svobodu myšlení, kterou udílí od roku 1988. Cena je udělována osobnostem, které výjimečným způsobem přispěly k boji za lidská práva na celém světě; upozorňuje na případy porušování lidských práv, podporuje laureáty a pomáhá jim v jejich úsilí.

Oleh Sencov, držitel Sacharovovy ceny za rok 2018

Oleh Sencov je ukrajinský filmový režisér a spisovatel, který se ostře staví proti ruské anexi Krymu. Dne 10. května 2014 byl zadržen v krymském Simferopolu na základě obvinění z přípravy teroristického útoku na „faktickou“ vládu Ruska na Krymu.

Oleh Sencov, držitel Sacharovovy ceny za rok 2018

© Sergei Venyavsky/Getty Images

Narodil se v roce 1976 v Simferopolu. Nejdříve studoval ekonomiku v Kyjevě, poté scenáristiku a režisérství v Moskvě. V roce 2012 natočil svůj první celovečerní film Gámer, za který získal ocenění. O rok později se stal aktivním členem hnutí Automajdan, které se zasazovalo o svobodu, lidská práva a mír a přispělo k rozpoutání euromajdanské revoluce. Během nelegální anexe Krymu v roce 2014 organizoval humanitární pomoc pro ukrajinské vojáky, dodával jim potraviny a léky a pomáhal při evakuaci jejich rodin. Kvůli své aktivní úloze při protestech proti okupaci odložil produkci svého druhého celovečerního filmu Rhino.

V květnu 2014 byl zatčen ruskou bezpečnostní službou (FSB), převezen do Ruska a postaven před vojenský soud. Rok strávil ve vazbě. Ruská bezpečností služba ho veřejně obvinila z vedení teroristické organizace, která připravovala atentát na pamětihodnosti na Krymu. Ruské orgány mu jednostranně vnutily ruské občanství, čímž mu znemožnili přístup k ukrajinským úředníkům. Sencov ruské občanství veřejně odmítl s tím, že jediné občanství, které má, je ukrajinské. Byl souzen v procesu, který organizace Amnesty International označila jako „extrémně cynický a vykonstruovaný".

Po celou dobu trval Sencov neústupně na své nevině. Přesvědčivý důkaz o jeho zapojení do trestné činnosti se nenašel. Hlavní svědek v trestním řízení navíc veřejně stáhl svou původní výpověď, neboť přiznal, že byla vynucena mučením. Přesto byl Sencov odsouzen na dvacet let odnětí svobody a poslán do přísně střežené věznice na Sibiři tisíce kilometrů od svého domova. Po vyhlášení rozsudku pronesl řeč, v níž proces označil za vykonstruovaný a vyjádřil naději, že se lidé v Rusku jednoho dne zbaví strachu. Sencov je ztělesněním ducha odporu a stal se inspirací pro lidi, kteří čelí útlaku.

Ani ve vězení nepřestává bojovat za své přesvědčení a za svobodu ukrajinského lidu. V květnu 2018 zahájil 145denní hladovku za propuštění všech ukrajinských politických vězňů v Rusku. Tu musel pod hrozbou nuceného přijímání potravy a kvůli svému kritickému zdravotnímu stavu v říjnu ukončit.

Dne 14. června 2018 přijal Evropský parlament usnesení, v němž požadoval okamžité a bezpodmínečné propuštění Oleha Sencova a všech ostatních nezákonně zadržovaných ukrajinských občanů v Rusku. Bývalý laureát Sacharovovy ceny - ruské Centrum lidských práv Memorial - označil Sencova za politického vězně. K jeho propuštění vyzvala celá řada lidskoprávních skupin a významných osobností. Celosvětově proslulé osobnosti ze světa filmu a ruští filmaři se dokonce v této věci obrátili na ruského prezidenta Vladimíra Putina. Jejich hlasy nebyly dosud vyslyšeny.


Jak Evropský parlament hájí lidská práva?

Kromě Sacharovovy ceny podporuje Evropský parlament lidská práva rovněž prostřednictvím konkrétních politických a legislativních kroků.

Kontakt

Komunikační kampaně (GŘ COMM)

European Parliament
60 rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 - Bruxelles/Brussels
Belgium