Πώς επιλέγεται ο νικητής;

Γραφική απεικόνιση: Πώς επιλέγεται ο νικητής;
Τον Σεπτέμβριο κάθε έτους οι βουλευτές του ΕΚ μπορούν να προτείνουν υποψηφίους για το βραβείο Ζαχάρωφ. Κάθε υποψήφιος πρέπει να έχει την υποστήριξη τουλάχιστον 40 βουλευτών του ΕΚ και κάθε βουλευτής μπορεί να υποστηρίξει έναν μόνο υποψήφιο. Στη συνέχεια, οι υπογεγραμμένες υποψηφιότητες, συνοδευόμενες από δικαιολογητικά, αξιολογούνται κατά τη διάρκεια κοινής συνεδρίασης της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Ανάπτυξης. Έπειτα καταρτίζεται τελικός κατάλογος τριών υποψηφίων και υποβάλλεται στη Διάσκεψη των Προέδρων για την τελική ψηφοφορία. Ο επιλεγείς προς βράβευση ανακοινώνεται συνήθως τον Οκτώβριο.

Συχνές ερωτήσεις

 

Γιατί ονομάζεται το βραβείο Βραβείο Ζαχάρωφ για την ελευθερία της σκέψης;

Ποια είναι τα κριτήρια για να προταθεί κάποιος υποψήφιος;

Ποιος προτείνει τους υποψήφιους;

Πώς επιλέγεται ο τελικός βραβευόμενος;

Τι είδους βραβείο απονέμεται στους βραβευόμενους;

Sakharov Prize 2018 calendar

Conference of Presidents' decision on calendar for 2018 Sakharov Prize (SP) procedure
- Thursday 7 June, Brussels

Deadline for nomination of SP candidates 
- Thursday 13 September at 12.00, Strasbourg

Presentation of SP nominees in a joint meeting of the Committee on Foreign Affairs (AFET), the Committee on Development (DEVE) and the Subcommittee on Human Rights (DROI) (open to all Members)
- Thursday 27 September, Brussels

Vote on three SP finalists in a joint meeting of the AFET and DEVE
- Tuesday 9 October, Brussels

Conference of Presidents' decision on final SP Laureate 
- Thursday 25 October, Strasbourg

Joint AFET/ DEVE /DROI meeting with 2018 SP Laureate(s) 
- Monday 10 December at 19.00, Strasbourg

Sakharov Prize award ceremony 2018 in plenary 
- Wednesday 12 December at 12.00, Strasbourg