Euroopa Parlament toetab inimõigusi

Inimõiguste austamine on üks Euroopa Liidu põhiväärtusi. Igasugune inimõiguste rikkumine, kas Euroopa Liidus või väljaspool seda, kahjustab meie ühiskonna demokraatlikke aluspõhimõtteid. Euroopa Parlament võitleb selliste rikkumiste vastu seadusandliku tegevusega, mis hõlmab ka valimisvaatlust, igakuiseid inimõiguste teemalisi arutelusid Strasbourgis ja inimõigusalaste kohustuste sätestamist väliskaubanduslepingutes.

Euroopa Parlament toetab inimõigusi ka 1988. aastal asutatud Sahharovi mõttevabaduse auhinnaga, mida antakse välja igal aastal. Auhinnaga tunnustatakse isikuid, kes on väljapaistval moel aidanud kaasa võitlusele inimõiguste eest kogu maailmas, juhitakse tähelepanu inimõiguste rikkumistele ning toetatakse laureaate ja nende tegevust.

Venezuela demokraatlik opositsioon, 2017. aasta Sahharovi mõttevabaduse auhinna laureaat

Venezuela demokraatlik opositsioon: rahvuskogu (Julio Borges) ja kõik organisatsiooni Foro Penal Venezolano nimekirja kantud poliitvangid, keda esindavad Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos ja Andrea González

2017. aasta Sahharovi mõttevabaduse auhinna laureaat Venezuela demokraatlik opositsioon

© EU 2017 - EP/AP Images / Ariana Cubillos

Viimastel aastatel on Venezuelas kestnud poliitiline kriis. Valitsev erakond on pidevalt piiranud õigusriiki ja põhiseaduslikku korda ning 2017. aasta märtsis kõrvaldas ülemkohus demokraatlikult valitud rahvuskogu seadusandlikult võimult. Rahvuskogu esimees Julio Borges on kokkuvõtlikult iseloomustanud olukorda Venezuelas järgmiste sõnadega: „Venezuelas ei ole tegemist üksnes poliitilise vastasseisuga. See on eluline, eksistentsiaalne, väärtustel põhinev vastasseis".

Samal ajal on poliitvangide arv kasvanud rohkem kui kuuesajani, nagu ilmneb organisatsiooni Foro Penal Venezolano hiljutisest aruandest. See väljapaistev Venezuela inimõigusorganisatsioon pakub tasuta õigusabi piiratud majanduslike võimalustega inimestele, keda on eeldatavasti meelevaldselt kinni peetud, piinatud või meeleavalduste ajal rünnatud. Poliitvangide seas on silmapaistvad opositsiooniliidrid Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos ja Andrea González.

Kuigi Venezuela opositsiooniliider Leopoldo López määrati juulis pärast rohkem kui kolmeaastast vangistust ajutiselt koduaresti, viidi ta 2017. aasta augustis tagasi vanglasse. Tuntud opositsioonipoliitik ja endine Caracase linnapea Antonio Ledesma on 2015. aastast saadik koduarestis, samal ajal kui teised endised omavalitsusjuhid, Iribarreni omavalitsusjuht Alfredo Ramos ja San Cristobali linnapea Daniel Ceballos viibivad vangistuses, nagu ka üliõpilasaktivist Lorent Saleh. Poliitvangide seas on ka kaks Hispaania kodanikku, Andrea Gonzalez ja Yon Goicoechea.

Alates aasta algusest on mõrvatud üle 130 ja meelevaldselt vahistatud üle 500 opositsiooni esindaja.

Kuidas toetab Euroopa Parlament inimõigusi?

Lisaks Sahharovi auhinnaväljaandmisele toetab Euroopa Parlament inimõigusi ka konkreetsete poliitilisteja seadusandlike meetmete abil.

Kontakt

Communication campaigns, DG COMM (Teavituskampaaniad, kommunikatsiooni peadirektoraat)

European Parliament
60 rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 - Bruxelles/Brussels
Belgium