Euroopa Parlament toetab inimõigusi

Inimõiguste austamine on üks Euroopa Liidu põhiväärtusi. Igasugune inimõiguste rikkumine, kas Euroopa Liidus või väljaspool seda, kahjustab meie ühiskonna demokraatlikke aluspõhimõtteid. Euroopa Parlament võitleb selliste rikkumiste vastu seadusandliku tegevusega, mis hõlmab ka valimisvaatlust, igakuiseid inimõiguste teemalisi arutelusid Strasbourgis ja inimõigusalaste kohustuste sätestamist väliskaubanduslepingutes.

Euroopa Parlament toetab inimõigusi ka 1988. aastal asutatud Sahharovi mõttevabaduse auhinnaga, mida antakse välja igal aastal. Auhinnaga tunnustatakse isikuid, kes on väljapaistval moel aidanud kaasa võitlusele inimõiguste eest kogu maailmas, juhitakse tähelepanu inimõiguste rikkumistele ning toetatakse laureaate ja nende tegevust.

2016. aasta Sahharovi mõttevabaduse auhinna laureaadid Nadia Murad ja Lamiya Aji Bashar

Nadia Murad Basee Taha ja Lamiya Aji Bashar on läbi elanud Islamiriigi (IS) seksiorjuse ja neist on saanud ISi seksuaalvägivalla tõttu kannatanud naiste huvide kaitsjad. Nad kaitsevad avalikult Iraagi jeziidi kogukonda - usuvähemust, kelle kallal ISi võitlejad panevad toime genotsiidi.

Aji Bashari ja Muradi kodukülas, Iraagis Sinjari piirkonnas asuvas Kocho külas, tappis IS 3. augustil 2014 kõik mehed. Pärast tapatalgut võeti naised ja lapsed orjaks. Kõik noored naised, sealhulgas Aji Bashar ja Murad ning nende õed viidi väevõimuga minema, neid müüdi ja osteti korduvalt ning kasutati seksiorjadena. Murad kaotas Kocho tapatalgus kuus venda. Ka tema ema tapeti - nende kaheksakümne vanema naise hulgas, keda peeti seksuaalselt väärtusetuks. Aji Bashari ja tema kuut õde kasutati samuti seksiorjadena. ISi võitlejad müüsid teda viis korda käest kätte ning Mosulis sunniti teda pomme ja pommiveste valmistama. Tema vennad ja isa oli IS hukanud.

2014. aasta novembril õnnestus Muradil naabripere abiga põgeneda. Naabrid toimetasid ta ISi kontrolli all olevast piirkonnast salaja välja, nii et ta pääses ühte Põhja-Iraagi pagulaslaagrisse ja sealt edasi Saksamaale. Aasta hiljem, 2015. aasta detsembris, esines Murad ÜRO Julgeolekunõukogu kõigi aegade esimesel inimkaubanduse probleemile pühendatud istungil jõulise kõnega, milles kirjeldas enda kogetut. 2016. aasta septembris sai temast ÜRO uimastite ja kuritegevuse vastu võitlemise büroo (ONUDC) hea tahte saadik, kes kaitseb inimkaubanduse tõttu kannatanute väärikust, osaledes ülemaailmsetes ja kohalikes toetusalgatustes, mille eesmärk on tõsta teadlikkust inimkaubanduse loendamatute ohvrite kannatustest. Euroopa Nõukogu tunnustas teda 2016. aasta oktoobris Václav Haveli inimõiguste auhinnaga.

Aji Basharil õnnestus pärast mitut edutut katset lõpuks põgeneda tänu oma perele, kes maksis tema eest kohalikele salakaubavedajatele. ISi võitlejatest jälitatuna sattus ta Kurdistani piiri ja Iraagi valitsuse kontrolli all oleva territooriumi suunas pagedes maamiinile. Plahvatuses hukkus kaks tema kaaspõgenikku, ta ise sai haavata ja kaotas peaaegu nägemise. Ta pääses aga õnnekombel pakku ja saadeti seejärel ravile Saksamaale, kus sai taas kokku oma ellujäänud õdedega. Pärast paranemist on Aji Bashar aktiivselt levitanud teavet jeziidi kogukonna katsumuste kohta ning abistab ISi orjaikke ja julmuste all kannatanud naisi ja lapsi.

  • URL
Kõikide illustratsioonide autor on 2011. aasta Sahharovi auhinna laureaat Ali Ferzat.

Kuidas toetab Euroopa Parlament inimõigusi?

Lisaks Sahharovi auhinnaväljaandmisele toetab Euroopa Parlament inimõigusi ka konkreetsete poliitilisteja seadusandlike meetmete abil.

Kontakt

Communication campaigns, DG COMM (Teavituskampaaniad, kommunikatsiooni peadirektoraat)

European Parliament
60 rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 - Bruxelles/Brussels
Belgium