Tacaíonn Parlaimint na hEorpa le cearta an duine

Tá urraim do chearta an duine ar cheann de luachanna bunúsacha an Aontais Eorpaigh. Déanann aon sárú ar na cearta sin difear do na prionsabail dhaonlathacha ar a bhfuil ár sochaí bunaithe, cibé acu a tharlaíonn siad laistigh nó lasmuigh d'AE. Troideann Parlaimint na hEorpa na sáruithe sin trí ghníomhaíocht reachtach lena n-áirítear breathnóireacht toghcháin, díospóireachtaí míosúla chearta an duine in Strasbourg agus trí chearta an duine a chumhdach i gcomhaontuithe maidir le trádáil sheachtrach.

Tacaíonn Parlaimint na hEorpa freisin le cearta an duine trí Dhuais bhliantúil Sakharov um Shaoirse Smaointeoireachta, a bunaíodh i 1988. Dámhtar an duais do dhaoine aonair atá tar éis cur go mór leis an troid ar son chearta an duine ar fud na cruinne, ag tarraingt aird ar sháruithe ar chearta an duine chomh maith le tacú leis na buaiteoirí agus a gcúis.

Nadia Murad agus Lamiya Aji Bashar, buaiteoirí Dhuais Sakharov 2016 um Shaoirse Smaointeoireachta

Dʼéirigh le Nadia Murad Basee Taha agus Lamiya Aji Bashar éalú ó sclábhaíocht gnéis an Stáit Ioslamaigh (SI) agus tá siad anois ina n urlabhraithe do mhná a d'fhulaing feachtas foréigin gnéis SI. Is abhcóidí poiblí iad thar ceann Iasaídigh na hIaráice, mionlach reiligiúnda ar reáchtáil SI feachtas cinedhíothaithe ina gcoinne.
 
An 3 Lúnasa 2014, mharaigh SI gach fear, idir óg is aosta, i sráidbhaile Kocho, baile dúchais Aji Bashar agus Murad in Sinjar na hIaráice. Tar éis an áir, gabhadh na mná agus na leanaí go léir; fuadaíodh gach bean óg, Aji Bashar, Murad agus a deirfiúracha ina measc, díoladh iad cúpla uair, agus baineadh mí-úsáid astu mar sclábhaithe gnéis. Chaill Murad seisear deartháireacha in ár Kocho, agus a máthair freisin, i measc 80 bean scothaosta eile a maraíodh mar gur measadh gan aon luach gnéis a bheith leo. Baineadh mí-úsáid as Aji Bashar agus a seisear deirfiúracha mar sclábhaithe gnéis. Díoladh í cúig huaire i measc na n iorghalach agus cuireadh iallach uirthi buamaí agus veisteanna féinmharaithe a dhéanamh tar éis d'iorghalaigh SI a deartháireacha agus a hathair a chur chun báis.
 
D'éirigh le Murad éalú, i mí na Samhna 2014, le cúnamh ó theaghlach comharsanachta, ach í a smuigleáil amach as an limistéar SI-rialaithe. Ansin, bhain sí amach campa teifeach i dTuaisceart na hIaráice, agus ar deireadh thiar d'éirigh léi an Ghearmáin a shroicheadh.  Bliain dár gcionn, i mí na Nollag 2015, labhair Murad os comhair an chéad seisiúin de Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe maidir le gáinneáil ar dhaoine. Thug sí óráid chorraitheach faoinar tharla di. I mí Mheán Fómhair 2016, bhí sí ar an gcéad Ambasadóir Dea-thola ó Oifig na Náisiún Aontaithe i leith Drugaí agus Coireachta (UNODC) um Dhínit Mharthanóirí na Gáinneála ar Dhaoine. Ghlac sí páirt i dtionscnaimh áitiúla abhcóideachta chun an saol mór a chur ar an eolas faoi sháinn na ndaoine iomadúla a ndéantar gáinneáil orthu. I mí Dheireadh Fómhair 2016, bhronn Comhairle na hEorpa Duais Chearta Daonna Václav Havel uirthi.

Rinne Aji Bashar cúpla iarracht teitheadh sular éirigh léi éalú ar deireadh thiar thall i mí Aibreáin le cúnamh óna teaghlach, a d'íoc smuigléirí áitiúla. Phléasc mianach talún agus í ag éalú ó iorghalaigh SI, amach thar theorainn na gCoirdíneach i dtreo chríoch rialtas-rialaithe na hIaráice. Maraíodh an bheirt a bhí ina teannta, gortaíodh í agus tá sí nach mór dall dá bharr. Ar ámharaí an tsaoil, d'éirigh léi éalú agus cuireadh í chun na Gearmáine, ar deireadh, le haghaidh cóireáil leighis mar ar athaontaíodh í lena siblíní a mhaireann. Ó tháinig sí chuici féin, tá Aji Bashar i mbun feasacht a chothú faoi sháinn na nIasaídeach agus bíonn sí ag cuidiú le mná agus leanaí ar íospartaigh sclábhaíocht agus ainghníomhartha SI iad.

  • URL
Na léaráidí uile ó Ali Ferzat, buaiteoir Dhuais Sakharov 2011

Conas a thacaíonn Parlaimint na hEorpa le cearta an duine?

I dteannta Dhuais Sakharov, tacaíonn Parlaimint na hEorpa le cearta an duine trí ghníomhaíocht nithiúil pholaitiúil agus reachtach.

Teagmháil

Feachtais chumarsáide (DG COMM)

Parlaimint na hEorpa / European Parliament
Rue Wiertz 60
B-1047 - Brussels
An Bheilg / Belgium