Tacaíonn Parlaimint na hEorpa le cearta an duine

Tá urraim do chearta an duine ar cheann de luachanna bunúsacha an Aontais Eorpaigh. Déanann aon sárú ar na cearta sin difear do na prionsabail dhaonlathacha ar a bhfuil ár sochaí bunaithe, cibé acu a tharlaíonn siad laistigh nó lasmuigh d'AE. Troideann Parlaimint na hEorpa na sáruithe sin trí ghníomhaíocht reachtach lena n-áirítear breathnóireacht toghcháin, díospóireachtaí míosúla chearta an duine in Strasbourg agus trí chearta an duine a chumhdach i gcomhaontuithe maidir le trádáil sheachtrach.

Tacaíonn Parlaimint na hEorpa freisin le cearta an duine trí Dhuais bhliantúil Sakharov um Shaoirse Smaointeoireachta, a bunaíodh i 1988. Dámhtar an duais do dhaoine aonair atá tar éis cur go mór leis an troid ar son chearta an duine ar fud na cruinne, ag tarraingt aird ar sháruithe ar chearta an duine chomh maith le tacú leis na buaiteoirí agus a gcúis.

Freasúra Daonlathach i Veiniséala, craobh-ainmní do Dhuais Sakharov 2017 um Shaoirse Smaointeoireachta

An Freasúra Daonlathach i Veiniséala: An Tionól Náisiúnta (Julio Borges) agus na Príosúnaigh Pholaitiúla uile arna liostú ag Foro Penal Venezolano agus ionadaíocht á déanamh orthu ag Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos agus Andrea González

Freasúra Daonlathach i Veiniséala, craobh-ainmní do Dhuais Sakharov 2017 um Shaoirse Smaointeoireachta

© EU 2017 - EP/AP Images / Ariana Cubillos

Le blianta beaga anuas, tá Veiniséala i ngreim ag géarchéim pholaitiúil. De réir a chéile, tá teorainn curtha ag an bpáirtí rialaithe leis an smacht reatha agus leis an ord bunreachtúil, agus i mí an Mhárta 2017 bhain an Chúirt Uachtarach a chumhacht reachtach den Tionól Náisiúnta a toghadh go daonlathach. Rinne Julio Burges, Uachtarán an Tionóil Náisiúnta, achoimre ar an staid i Veiniséala mar a leanas: "Ní coimhlint pholaitiúil amháin an choimhlint atá i Veiniséala. Coimhlint ríthábhachtach, eiseach is ea í atá bunaithe ar luachanna."

Ag an am céanna, tá níos mó ná sé chéad príosúnach polaitiúil ann, dar leis an tuarascáil is deireanaí de chuid Foro Penal Venezolano (Fóram Cionta Peannaideacha i Veiniséala), eagraíocht mhór le rá um chearta an duine i Veiniséala a thugann cúnamh dlí pro bono do dhaoine a bhfuil teorainn lena gcuid acmhainní geilleagracha agus a nglactar leis ina dtaobh gur coinníodh go treallach iad, gur céasadh iad nó gur ionsaíodh i gcaitheamh agóidí iad. I measc na bpríosúnach polaitiúil, tá ceannairí mór le rá ón bhfreasúra amhail Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos agus Andrea González.

Cé gur tugadh cead i mí Iúil do dhuine de cheannairí an fhreasúra i Veinséala, Leopoldo López, a bheith faoi bhraighdeanas baile go sealadach tar éis dó níos mó ná trí bliana a chaitheamh faoi choinneáil, aistríodh ar ais go príosún é i mí Lúnasa 2017. Tá Antonio Ledesma, polaiteoir mór le rá eile ón bhfreasúra, a bhí ina mhéara ar Caracas tráth, faoi bhraighdeanas baile ó 2015, agus cuireadh i bpríosún freisin Alfredo Ramos, iarmhéara de chuid Iribarren, agus Daniel Ceballos, iarmhéara de chuid San Cristobal, mar aon le Lorent Saleh, mac léinn atá ina ghníomhaí. Tá beirt saoránach de chuid na Spáinne, Andrea Gonzalez agus Yon Goicoechea, i measc na bpríosúnach polaitiúil.

Ó thús na bliana, dúnmharaíodh os cionn 130 freasúrach agus cuireadh os cionn 500 díobh i bpríosún go treallach.

Conas a thacaíonn Parlaimint na hEorpa le cearta an duine?

I dteannta Dhuais Sakharov, tacaíonn Parlaimint na hEorpa le cearta an duine trí ghníomhaíocht nithiúil pholaitiúil agus reachtach.

Teagmháil

Feachtais chumarsáide (DG COMM)

Parlaimint na hEorpa / European Parliament
Rue Wiertz 60
B-1047 - Brussels
An Bheilg / Belgium