Mreža dobitnika Nagrade Saharov

Mreža dobitnika Nagrade Saharov razvila se iz Nagrade Saharov koju Europski parlament dodjeljuje za izniman rad u području borbe za ljudska prava.

Sakharov Prize Network laureates with President Tajani photo

© Europska unija 2018. – Europski parlament

Mreža dobitnika Nagrade Saharov okuplja laureate Nagrade Saharov i zastupnike u Europskom parlamentu. Utemeljena je u Europskom parlamentu 2008. godine, na dvadesetu obljetnicu Nagrade Saharov. Time je prepoznata „posebna uloga dobitnika Nagrade Saharov kao ambasadora slobode mišljenja", a njezini su se članovi „složili da će povećati zajedničke napore u podupiranju boraca za ljudska prava diljem svijeta zajedničkim djelovanjem dobitnika Nagrade Saharov i u suradnji s Europskim parlamentom i pod njegovim pokroviteljstvom".

Mreža dobitnika Nagrade Saharov povezuje zastupnike u Europskom parlamentu, laureate i civilno društvo kako bi se povećala suradnja u području borbe za ljudska prava u Bruxellesu i na međunarodnoj razini. Ona služi kao komunikacijski kanal koji laureatima i Parlamentu omogućuje da se bave kršenjima ljudskih prava i ostalim pitanjima u tom području. Članovi Mreže redovito drže predavanja diljem EU-a radi podizanja svijesti o ljudskim pravima i poticanja javne rasprave u europskim glavnim gradovima.

Konferencije Mreže dobitnika Nagrade Saharov održane su 2008., 2011., 2013., 2016. i 2018. godine kao forum za raspravu među zastupnicima u Europskom parlamentu, laureatima, predstavnicima Europske unije i drugih međunarodnih institucija i civilnog društva te služe kao temelj za poboljšanje djelovanja Mreže u području ljudskih prava.

Mreža dobitnika nagrade Saharov okupila se u Bruxellesu 4. i 5. lipnja 2018. kako bi proslavila 30. obljetnicu nagrade Saharov, razmotrila prethodna postignuća i utvrdila buduće izazove. Konferencija je održana u prisutnosti branitelja ljudskih prava odabranih u okviru programa stipendiranja Saharov, programa za osnaživanje boraca za ljudska prava koji je Mreža pokrenula prije pet godina.

Pretplatite se na vijesti!

Bilten Mreže dobitnika Nagrade Saharov Europskog parlamenta redovna je publikacija koja se šalje zastupnicima u Europskom parlamentu i dobitnicima Nagrade Saharov.

Zbirka plakata

Pogledajte plakate nagrade Saharov od 1991. nadalje!

Kontakt

Human Rights Actions Unit

European Parliament
Rue Wiertz 60
B-1047 Brussels