Europos Parlamentas remia žmogaus teises

Pagarba žmogaus teisėms yra viena iš pagrindinių Europos Sąjungos vertybių. Kiekvienas šių teisių pažeidimas, padarytas Europos Sąjungoje ar už jos ribų, daro poveikį demokratiniams principams, kuriais grindžiama mūsų visuomenė. Europos Parlamentas kovoja su tokiais pažeidimais imdamasis teisėkūros veiksmų, įskaitant rinkimų stebėjimą, kas mėnesį Strasbūre vykstančias diskusijas žmogaus teisių klausimais ir žmogaus teisių įtvirtinimą išorės prekybos susitarimuose.

Europos Parlamentas taip pat remia žmogaus teises kasmet įteikdamas Sacharovo premiją už minties laisvę, įsteigtą 1988 m. Premija apdovanojami asmenys, kurie ypač prisidėjo kovojant už žmogaus teises visame pasaulyje, taip atkreipiamas dėmesys į žmogaus teisių pažeidimus ir remiami laureatai bei jų tikslai.

Olehas Sencovas, 2018 m. Sacharovo premijos laureatas

Olegas Sencovas yra Ukrainos kino režisierius ir rašytojas, atvirai reiškiantis nepritarimą Rusijos įvykdytai Krymo aneksijai. 2014 m. gegužės 10 d. jis buvo areštuotas Simferopolyje, Kryme, apkaltinus jį planuojamais terorizmo aktais prieš Rusijos „de facto“ valdžią Kryme.

Olehas Sencovas, 2018 m. Sacharovo premijos laureatas

© Sergei Venyavsky/Getty Images

O. Sencovas gimė 1976 m. Simferopolyje, Kijeve studijavo ekonomiką, vėliau Maskvoje rašė scenarijus ir dirbo režisieriumi. 2012 m. sukūrė savo pirmąjį pilnametražį vaidybinį filmą „Gámer". 2013 m. jis tapo aktyviu judėjimo Automaidan, kuris ragino kovoti už laisvę, žmogaus teises ir taiką ir paskatino Euromaidano revoliuciją, nariu. Vėliau, 2014 m., per neteisėtą Krymo aneksiją, O. Sencovas rengė Ukrainos kariams skirtas humanitarines misijas, aprūpindamas maistu, vaistais ir padėdamas evakuoti jų šeimos narius. Dėl savo aktyvaus įsitraukimo į protestus prieš okupaciją jis atidėjo savo antrojo pilnametražio vaidybinio filmo „Rhino" gamybą.

2014 m. gegužės mėn. O. Sencovą suėmė Rusijos saugumo tarnyba (FST), nugabeno į Rusiją ir padavė į karinį teismą dėl tariamos teroristinės veiklos. Jis metus praleido kalėjime, o po to patyrė tai, ką organizacija „Amnesty International" pavadino „itin cinišku parodomuoju teismo procesu". Prieš pateikdama ieškinį teismui, FST viešai paskelbė, kad jis kaltas dėl terorizmo, o Rusijos valdžios institucijos jam vienašališkai nustatė Rusijos pilietybę ir neleido Ukrainos pareigūnams su juo susisiekti. Tačiau O. Sencovas viešai paneigė turįs Rusijos pilietybę, teigdamas, kad vienintelė pilietybė, kurią jis turi, yra ukrainiečių.

O. Sencovas buvo kaltinamas tuo, kad vadovavo teroristinei organizacijai, kuri rengėsi sprogdinti paminklus Kryme, tačiau nebuvo rasta jokių įtikinamų įrodymų, kad jis dalyvavo nusikalstamoje veikoje. Be to, pagrindinis prokuratūros liudytojas viešai atsiėmė pirminį prisipažinimą, pripažindamas, kad jis buvo išgautas kankinimu. Tuo tarpu O. Sencovas tvirtino esąs nekaltas. Nepaisant to, jis buvo nuteistas 20 metų kalėti ir išsiųstas į aukšto lygio saugumo kalėjimą Sibire, esantį už tūkstančio kilometrų nuo jo namų. Savo kalboje, pasakytoje teisme apie jam paskelbtą nuosprendį, O. Sencovas išjuokė sufabrikuotą procesą ir išreiškė viltį, kad žmonės Rusijoje nebepatirs baimės. O. Sencovas įkūnija pasipriešinimo dvasią, kuri įkvepia kovotojus su priespauda.

2018 m. gegužės mėn. Sencovas pradėjo 145 dienų trukmės bado streiką prašydamas paleisti visus Rusijoje kalinamus Ukrainos politinius kalinius. 2018 m. spalio mėn. dėl grasinimų prievartiniu maitinimu ir dėl kritinės sveikatos būklės jis buvo priverstas bado streiką nutraukti. O. Sencovas net kalėjime tęsia kovą už savo įsitikinimus ir laisvę.

2018 m. birželio 14 d. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją, kurioje primygtinai reikalaujama nedelsiant besąlygiškai paleisti O. Sencovą ir visus kitus neteisėtai Rusijoje kalinamus Ukrainos piliečius. Buvęs Sacharovo premijos laureatas, Rusijos žmogaus teisių centras „Memorial" pripažino, kad O. Sencovas yra politinis kalinys. Jį paleisti ragino daug už žmogaus teises kovojančių organizacijų ir asmenybių. Pasaulio kino įžymybės ir Rusijos filmų kūrėjai taip pat šiuo klausimu kreipėsi į Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną. Iki šiol raginimai paleisti Olegą Sencovą nebuvo išgirsti.

Kaip Europos Parlamentas remia žmogaus teises?

Europos Parlamentas ne tik teikia Sacharovo premiją, bet ir remia žmogaus teises konkrečiais politikos ir teisėkūros veiksmais.

Kontaktai

DG COMM

European Parliament
60 rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 - Bruxelles/Brussels
Belgium