Europos Parlamentas remia žmogaus teises

Pagarba žmogaus teisėms yra viena iš pagrindinių Europos Sąjungos vertybių. Kiekvienas šių teisių pažeidimas, padarytas Europos Sąjungoje ar už jos ribų, daro poveikį demokratiniams principams, kuriais grindžiama mūsų visuomenė. Europos Parlamentas kovoja su tokiais pažeidimais imdamasis teisėkūros veiksmų, įskaitant rinkimų stebėjimą, kas mėnesį Strasbūre vykstančias diskusijas žmogaus teisių klausimais ir žmogaus teisių įtvirtinimą išorės prekybos susitarimuose.

Europos Parlamentas taip pat remia žmogaus teises kasmet įteikdamas Sacharovo premiją už minties laisvę, įsteigtą 1988 m. Premija apdovanojami asmenys, kurie ypač prisidėjo kovojant už žmogaus teises visame pasaulyje, taip atkreipiamas dėmesys į žmogaus teisių pažeidimus ir remiami laureatai bei jų tikslai.

2016 m. Sacharovo premijos už minties laisvę laureatės Nadia Murad ir Lamiya Aji Bashar

Grupuotės „Islamo valstybė" (IS) seksualinę vergovę išgyvenusios Nadia Murad Basee Taha ir Lamiya Aji Bashar tapo IS seksualinio smurto kampanijos siaubą patyrusių moterų balsu. Jos viešai palaiko Irako jazidų bendruomenę - religinę mažumą, kurios nariai tapo IS smogikų vykdyto genocido aukomis.

2014 m. rugpjūčio 3 d. IS išžudė visus Kocho kaimo, esančio šalia gimtojo L. Aji Bashar ir N. Murad Sinjaro miesto Irake, vyrus. Po žudynių visos moterys ir vaikai buvo paimti į vergovę: visos merginos, įskaitant L. Aji Bashar, N. Murad ir jų seseris, buvo pagrobtos, ne kartą perparduotos ir išnaudotos kaip sekso vergės. Per Kocho žudynes N. Murad neteko šešių brolių ir motinos - ji ir dar aštuoniasdešimt vyresnio amžiaus moterų buvo nužudytos nusprendus, kad kaip sekso vergės jos bevertės. L. Aji Bashar ir jos šešios seserys taip pat buvo išnaudojamos kaip sekso vergės. Po to, kai IS smogikai nužudė jos brolius ir tėvą, penkiskart tarp smogikų perparduota mergina Mosule buvo verčiama gaminti bombas ir savižudžiams skirtas liemenes.

2014 m. lapkritį N. Murad pavyko pabėgti padedant kaimynystėje gyvenusiai šeimai, kuri ją slapta išvežė iš IS kontroliuojamos teritorijos - taip ji galėjo pasiekti pabėgėlių stovyklą Šiaurės Irake, o tuomet - Vokietiją. Po metų, 2015 m. gruodį, sukrečianti N. Murad patirtis nuskambėjo jos kalboje, pasakytoje per pirmą istorijoje JT Saugumo Tarybos sesiją, skirtą prekybos žmonėmis problemai. 2016 m. rugsėjį ji tapo pirmąja Jungtinių Tautų Narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuro (UNODC) geros valios ambasadore prekybą žmonėmis išgyvenusių asmenų orumo klausimais ir dalyvauja pasaulinėse ir vietos palaikymo iniciatyvose, siekdama ugdyti sąmoningumą nesuskaičiuojamų prekybos žmonėmis aukų kančios klausimu. 2016 m. spalį Europos Taryba ją pagerbė įteikdama Václavo Havelo žmogaus teisių premiją.

L. Aji Bashar bėgti mėgino nesyk. Balandį jai pagaliau pavyko padedant jos šeimai, kuri papirko vietos žmonių gabentojus. Sausumos mina, sprogusi jai skubant kurdų sienos link ir mėginant pasiekti Irako vyriausybės kontroliuojamą teritoriją bei pasislėpti nuo IS smogikų, nusinešė dviejų jos pažįstamų gyvybę, o ji pati buvo sužeista ir beveik apako. Laimei, jai pavyko pabėgti. Galiausiai ji buvo išsiųsta gydytis į Vokietiją, kur susitiko su savo išgyvenusiais broliais ir seserimis. Pagijusi L. Aji Bashar ėmėsi aktyvios veiklos, kad visi sužinotų apie jazidų bendruomenės kančias. Ji toliau padeda moterims ir vaikams, tapusiems IS vergovės ir žiaurumų aukomis.


Visų iliustracijų autorius – 2011 m. Sacharovo premijos laureatas Ali Ferzat.

Kaip Europos Parlamentas remia žmogaus teises?

Europos Parlamentas ne tik teikia Sacharovo premiją, bet ir remia žmogaus teises konkrečiais politikos ir teisėkūros veiksmais.

Kontaktai

Komunikacijos kampanijos (Komunikacijos generalinis direktoratas)

European Parliament
60 rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 - Bruxelles/Brussels
Belgium