Venesuelos demokratinė opozicija, 2017 m. (Venesuela)

Venesuelos demokratinė opozicija: Nacionalinė Asamblėja (Julio Borges) ir visi organizacijos „Foro Penal Venezolano“ nurodyti politiniai kaliniai, kuriems atstovauja Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos ir Andrea González

Venesuelos demokratinė opozicija, 2017 m. Sacharovo premijos laureatė

© EU 2017 - EP/AP Images / Ariana Cubillos

2017 m. Sacharovo premija buvo skirta Venesuelos demokratinei opozicijai, t. y. Nacionalinei Asamblėjai (jai atstovavo Chulijus Borchesas (Julio Borges)) ir visiems organizacijos „Foro Penal Venezolano" nurodytiems politiniams kaliniams (jiems atstovavo Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos ir Andrea González).

Politinė krizė Venesueloje tęsiasi jau kelerius metus. Valdančioji partija vis labiau varžo teisinės valstybės principų taikymą ir konstitucinę tvarką, o 2017-ųjų kovą Aukščiausiasis Teismas iš demokratiškai išrinktos Nacionalinės Asamblėjos atėmė teisėkūros įgaliojimus. Padėtį Venesueloje apibendrina šie Nacionalinės Asamblėjos Pirmininko Chulijaus Borcheso žodžiai: „Tai, kas vyksta Venesueloje, nėra tik politinė konfrontacija. Tai gyvybinė, egzistencinė, vertybėmis grįsta konfrontacija". Pastarąjį dešimtmetį vykstant hiperinfliacijai, chaosui ir neramumams aplinkoje, Venesuelos vyriausybė persekiojo šimtus politinių oponentų jiems grasindavo ir juos sulaikydavo. Politinių kalinių pavardes skelbia ir apie jų padėtį savo ataskaitoje informuoja „Foro Penal Venezolano" (Venesuelos forumas baudžiamaisiais klausimais), garsi Venesuelos žmogaus teisių organizacija, pro bono teikianti teisinę paramą asmenims, kurių ekonominės galimybės ribotos ir kurie, kaip manoma, kalinami savavališkai, patiria kankinimus arba yra nukentėję per protestus.

Venesuelos vyriausybė sulaikė tokius žymius opozicijos lyderius kaip Leopoldas Lopesas (Leopoldo López), Antonijus Ledesma (Antonio Ledezma), Danielis Sebaljosas (Daniel Ceballos), Jonas Goikoečea (Yon Goicoechea), Lorentas Salehas (Lorent Saleh), Alfredas Ramosas (Alfredo Ramos) ir Andrea Gonsalesas (Andrea González). Kai kurie iš jų 2018 metais buvo laikinai paleisti, tačiau daugeliui ir toliau taikomas namų areštas arba jie kalinami (kartais sunkiomis ir nežmoniškomis sąlygomis). Po daugiau kaip trejų metų kalėjimo Venesuelos opozicijos lyderiui Leopoldui Lopesui nuo 2017 m. liepos mėn. taikomas namų areštas ir jam draudžiama grįžti į politinį gyvenimą. Kitas iškilus opozicijos politikas, buvęs Karakaso meras Antonijus Ledesma namų arešto sąlygomis gyvena nuo 2015 m., tačiau 2017 m. lapkritį jam pavyko pabėgti. Jo kolegos - buvęs Iribareno meras Alfredas Ramosas ir buvęs San Kristobalio meras Danielis Sebaljosas - taip pat buvo įkalinti ne vieną kartą. Jiems abiem galiausiai pavyko atgauti laisvę.

Po 2018 m. kovą įvykusių prezidento rinkimų, kuriuos boikotavo opozicija ir kurių rezultatų nepripažino dauguma tarptautinių subjektų, įskaitant Europos Sąjungą, Venesuelos vyriausybė bandė pagerinti savo įvaizdį paleisdama kai kuriuos politinius kalinius. Vis dėlto Sacharovo premijos laureatas Lorentas Salehas, studentų lyderis ir prodemokratiškas aktyvistas, nepaisant pablogėjusios sveikatos ir toliau laikomas Karakaso „Heliocoide" kalėjimo vienutėje atskirtas nuo pasaulio.

Sacharovo premija taip pat pripažįstama jų drąsa ir nuolatinės pastangos kovojant už Venesuelos laisvę ir gerovę ateityje.


Nadia Murad ir Lamiya Aji Bashar, 2016 m. (Irakas)

Raif Badawi, 2015 m. (Saudo Arabija)

Denisas Mukwege, 2014 m. (Kongo Demokratinė Respublika)

Malala Yousafzai, 2013 m. (Pakistanas)

Nasrin Sotoudeh, 2012 m. (Iranas)

Jafar Panahi, 2012 m. (Iranas)

Mohamed Bouazizi, 2011 m. , Arabų pavasario aktyvistai (Tunisas)

Ali Ferzat, 2011 m., Arabų pavasario aktyvistai (Sirija)

Asmaa Mahfouz, 2011 m., Arabų pavasario aktyvistai (Egiptas)

Ahmed El Senussi, 2011 m., Arabų pavasario aktyvistai (Libija)

Razan Zaitouneh, 2011 m., Arabų pavasario aktyvistai (Sirija)

Guillermo Fariñas, 2010 m. (Kuba)

Kiti laureatai