Eiropas Parlaments atbalsta cilvēktiesības

Cilvēktiesību ievērošana ir viena no Eiropas Savienības pamatvērtībām. Ikviens šo tiesību pārkāpums ietekmē demokrātijas principus, uz kuriem balstās mūsu sabiedrība, neatkarīgi no tā, vai šāds pārkāpums notiek Eiropas Savienībā vai ārpus tās.  Eiropas Parlaments cīnās pret šādiem pārkāpumiem gan ar likumdošanas pasākumiem, tostarp veicot vēlēšanu novērošanu un rīkojot ikmēneša cilvēktiesību jautājumiem veltītas debates Strasbūrā, gan arī nostiprinot cilvēktiesību aspektus ārējās tirdzniecības nolīgumos.

Arī ikgadējās Saharova balvas par domas brīvību piešķiršana ir viens no veidiem, kā Eiropas Parlaments atbalsta cilvēktiesības. Šo apbalvojumu izveidoja 1988. gadā.  Balva tiek piešķirta par izcilu ieguldījumu cīņā par cilvēktiesību ievērošanu visā pasaulē, pievēršot uzmanību cilvēktiesību pārkāpumiem un sniedzot atbalstu balvas saņēmējiem un viņu darbībai.

2016. gada Saharova balvas par domas brīvību laureātes Nadia Murada un Lamija Adži Bašara

Nadia Murada Basī Taha un Lamija Adži Bašara ir pārcietušas Islāma valsts (IS) seksuālu paverdzināšanu un pārstāv tās sievietes, kuras cietušas no IS īstenotās seksuālās vardarbības. Viņas arī uzstājas, publiski aizstāvot jezīdu kopienu Irākā -- reliģisko minoritāti, ko IS kaujinieki pakļāva genocīdam.

2014. gada 3. augustā IS nogalināja visus vīriešus L. Adži Bašaras un N. Muradas dzimtajā Kočo ciemā Sindžarā/Irākā. Pēc slaktiņa sievietes un bērni tika sagūstīti. Visas gados jaunās sievietes, tostarp L. Adži Bašara, N. Murada un viņu māsas tika nolaupītas, vairākas reizes pirktas un pārdotas, un izmantotas kā seksa verdzenes. Kočo slaktiņā N. Murada zaudēja sešus brāļus un māti, kuru nogalināja kopā ar vēl 80 pavecākām sievietēm, ko atzina par nederīgām seksuālai izmantošanai. Arī L. Adži Bašara un viņas sešas māsas tika seksuāli paverdzinātas. Kaujinieki pārdeva viņu cits citam piecas reizes, un Mosulā pēc tam, kad IS kaujinieki bija nogalinājuši viņas brāļus un tēvu, L. Adži Bašarai piespiedu kārtā nācās gatavot spridzekļus un vestes pašnāvniekiem.

2014. gada novembrī N. Muradai izdevās izbēgt. Viņai palīdzēja kaimiņu ģimene, kas viņu slepus izveda no IS kontrolētās teritorijas, dodot iespēju doties uz bēgļu nometni Ziemeļirākā un vēlāk nokļūt Vācijā. Gadu vēlāk, 2015. gada decembrī, N. Murada uzstājās ar saviļņojošu runu ANO Drošības padomes pirmajā cilvēku tirdzniecības jautājumam veltītajā sesijā, stāstot par pārciesto. 2016. gada septembrī viņa kļuva par pirmo UNODC labas gribas vēstnieci cilvēku tirdzniecību pārdzīvojušo personu cieņas jautājumos un ir piedalījusies pasaules līmeņa un vietēja mēroga atbalsta iniciatīvās, lai veicinātu informētību par neskaitāmu cilvēku tirdzniecības upuru ciešanām. 2016. gada oktobrī Eiropas Padome piešķīra viņai Vāclava Havela cilvēktiesību balvu.

L. Adži Bašara vairākkārt mēģināja bēgt, līdz beidzot aprīlī viņai tas izdevās, kad viņas ģimene samaksāja vietējiem cilvēku kontrabandistiem. Ceļā pāri Kurdistānas robežai, cenšoties sasniegt Irākas valdības kontrolēto teritoriju un bēgot no IS kaujiniekiem, kājnieku mīnas eksplozijā gāja bojā divas viņas paziņas, bet viņa pati tika ievainota un kļuva gandrīz akla. Laimīgā kārtā viņai izdevās izbēgt un vēlāk ārstēšanās nolūkos nokļūt Vācijā, kur beidzot viņa satika izdzīvojušos ģimenes locekļus. Pēc atveseļošanās L. Adži Bašara ir aktīvi darbojusies, informējot sabiedrību par jezīdu kopienas likteni un palīdzot sievietēm un bērniem, kas cietuši no IS paverdzināšanas un zvērībām.

Visu ilustrāciju autors ir 2011. gada Saharova balvas laureāts Ali Ferzats

Kā Eiropas Parlaments atbalsta cilvēktiesības?

Eiropas Parlaments atbalsta cilvēktiesības, ne tikai piešķirot Saharova balvu, bet arī veicot konkrētus politiskos un likumdošanas pasākumus.

Kontakti

Informatīvās kampaņas (COMM ĢD)

European Parliament
60 rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 - Bruxelles/Brussels
Belgium