Il-Parlament Ewropew isostni d-drittijiet tal-bniedem

Ir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem huwa wieħed mill-valuri fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Kwalunkwe vjolazzjoni ta' dawn id-drittijiet taffettwa l-prinċipji demokratiċi li fuqhom tissejjes is-soċjetà tagħna, isseħħ fejn isseħħ, fi ħdan l-UE jew barra minnha.  Il-Parlament Ewropew jiġġieled kontra dawn il-vjolazzjonijiet permezz ta' azzjoni leġiżlattiva, li tinkludi l-osservazzjoni tal-elezzjonijiet, id-dibattiti ta' kull xahar dwar id-drittijiet tal-bniedem fi Strasburgu u l-inklużjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-ftehimiet tal-kummerċ estern.

Barra minn hekk, il-Parlament Ewropew isostni d-drittijiet tal-bniedem billi, kull sena, jagħti l-Premju Sakharov għal-Libertà tal-Ħsieb, li twaqqaf fl-1988. Il-Premju jingħata lil individwi li jkunu taw kontribut eċċezzjonali fil-ġlieda għad-drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja, u b'hekk jiġbed l-attenzjoni pubblika fuq vjolazzjoniiet tad-drittijiet tal-bniedem u jagħti l-appoġġ tiegħu lir-rebbieħa tal-Premju u lill-kawża li jħaddnu.

Oleg Sentsov, rebbieħ tal-Premju Sakharov 2018

Oleg Sentsov, reġista tal-films u kittieb Ukren, tkellem ċar kontra l-annessjoni tal-Krimea mir-Russja. Fl-10 ta' Mejju 2014, ġie arrestat f'Simferopol, il-Krimea, fuq akkużi li kien ippjana atti ta' terroriżmu kontra l-ħakma Russa "de facto" fil-Krimea.

Oleg Sentsov, rebbieħ tal-Premju Sakharov 2018

© Sergei Venyavsky/Getty Images

Sentsov twieled f'Simferopol fl-1976. Studja l-ekonomija fi Kiev, imbagħad il-kitba u r-reġija tal-films f'Moska. Fl-2012, ħareġ Gámer, l-ewwel film tiegħu li rebaħ premju prestiġjuż. Fl-2013, sar membru attiv tal-moviment AutoMaidan favur il-libertà, id-drittijiet tal-bniedem u l-paċi, u għen biex jixpruna r-Rivoluzzjoni tal-EuroMaidan. Aktar tard, fl-2014, matul l-annessjoni illegali tal-Krimea, Sentsov organizza missjonijiet umanitarji għas-suldati Ukreni biex jipprovdilhom ikel u medikamenti u jgħinhom jevakwaw il-familji tagħhom. Minħabba r-rwol attiv tiegħu fil-protesti kontra l-okkupazzjoni, ippospona l-produzzjoni tat-tieni film tiegħu Rhino.

F'Mejju 2014, Sentsov ġie arrestat mis-servizz tas-sigurtà Russu (FSB), ittieħed fir-Russja u ttella' quddiem qorti militari fuq akkużi ta' attività terroristika. Qatta' sena fid-detenzjoni qabel dak li Amnesty International iddeskriviet bħala "proċess finta ta' ċiniżmu estrem". Qabel ma ttella' quddiem il-qorti, l-FSB ddikjaratu ħati ta' terroriżmu, l-awtoritajiet Russi unilateralment imponew fuqu ċ-ċittadinanza Russa, u ma ħallewx lil uffiċjali Ukreni jkollhom aċċess għalih. Madankollu, Sentsov pubblikament iddenunzja ċ-ċittadinanza Russa tiegħu, u ddikjara li l-unika ċittadinanza li għandu hija dik Ukrena.

Sentsov ġie akkużat li mexxa organizzazzjoni terroristika li kienet qed tħejji biex tisplodi monumenti fil-Krimea, biss ma nstabet l-ebda evidenza konklużiva li kien involut f'attivitajiet kriminali. Barra minn hekk, ix-xhud ewlieni tal-prosekuzzjoni pubblikament irtira l-konfessjoni inizjali tiegħu, filwaqt li rrikonoxxa li kien għamilha taħt tortura. Sadanittant, Sentsov dejjem baqa' jsostni li huwa innoċenti. Madankollu, huwa ġie kkundannat għal 20 sena ħabs u ntbagħat f'ħabs ta' sigurtà għolja fis-Siberja, eluf ta' kilometri 'l bogħod minn daru. Fid-diskors tiegħu fil-qorti meta nqata' l-verdett, Sentsov irredikola l-proċess falz u esprima t-tama tiegħu li n-nies fir-Russja ma jibqgħux jibżgħu. Sentsov jinkarna l-ispirtu ta' reżistenza li sar ispirazzjoni għal dawk kollha li qed iħabbtu wiċċhom mal-oppressjoni.

F'Mejju 2018, Sentsov beda strajk tal-ġuħ ta' 145 jum, bit-talba li l-priġunieri politiċi Ukreni kollha fir-Russja jinħelsu. Ġiegħluh itemm l-istrajk tal-ġuħ tiegħu f'Ottubru 2018, bit-theddida tat-tmigħ furzat, u minħabba l-istat kritiku ta' saħħtu. Anke fil-ħabs, Sentsov għadu qed jiġġieled għall-konvinzjonijiet tiegħu u għal-libertà tal-poplu tiegħu.

Fl-14 ta' Ġunju 2018, il-Parlament Ewropew adotta riżoluzzjoni li insistiet li Oleg Sentsov u ċ-ċittadini Ukreni l-oħra kollha li qed jinżammu illegalment fir-Russja jinħelsu. Iċ-Ċentru Russu għad-Drittijiet tal-Bniedem "Memorial", li huwa wkoll kien rebaħ il-Premju Sakharov fl-2009, irrikonoxxa lil Sentsov bħala priġunier politiku. Bosta gruppi tad-drittijiet tal-bniedem u ħafna personalitajiet talbu li jinħeles. Protagonisti tal-films minn madwar id-dinja u ċinematografi Russi wkoll appellaw lill-President Russu Vladimir Putin dwar din il-kwistjoni. Għalissa, ma ngħata l-ebda widen għat-talbiet biex Oleg Sentsov jinħeles.


Il-Parlament Ewropew kif jappoġġja d-drittijiet tal-bniedem?

Il-Parlament Ewropew jappoġġja d-drittijiet tal-bniedem mhux biss permezz tal-Premju Sakharov iżda anke bis-saħħa ta' azzjoni politika u leġiżlattiva konkreta.

Kuntatt

DĠ COMM

Parlament Ewropew
60 rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 - Bruxelles/Brussell
il-Belġju