Il-Parlament Ewropew isostni d-drittijiet tal-bniedem

Ir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem huwa wieħed mill-valuri fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Kwalunkwe vjolazzjoni ta' dawn id-drittijiet taffettwa l-prinċipji demokratiċi li fuqhom tissejjes is-soċjetà tagħna, isseħħ fejn isseħħ, fi ħdan l-UE jew barra minnha.  Il-Parlament Ewropew jiġġieled kontra dawn il-vjolazzjonijiet permezz ta' azzjoni leġiżlattiva, li tinkludi l-osservazzjoni tal-elezzjonijiet, id-dibattiti ta' kull xahar dwar id-drittijiet tal-bniedem fi Strasburgu u l-inklużjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-ftehimiet tal-kummerċ estern.

Barra minn hekk, il-Parlament Ewropew isostni d-drittijiet tal-bniedem billi, kull sena, jagħti l-Premju Sakharov għal-Libertà tal-Ħsieb, li twaqqaf fl-1988. Il-Premju jingħata lil individwi li jkunu taw kontribut eċċezzjonali fil-ġlieda għad-drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja, u b'hekk jiġbed l-attenzjoni pubblika fuq vjolazzjoniiet tad-drittijiet tal-bniedem u jagħti l-appoġġ tiegħu lir-rebbieħa tal-Premju u lill-kawża li jħaddnu.

Nadia Murad u Lamiya Aji Bashar, rebbieħa tal-Premju Sakharov għal-Libertà tal-Ħsieb 2016

Nadia Murad Basee Taha u Lamiya Aji Bashar ġarrbu l-jasar sesswali tal-Istat Iżlamiku (IS), u saru kelliema f'isem in-nisa milquta mill-kampanja ta' vjolenza sesswali tal-IS. Jaqbżu għall-komunità Yazidi fl-Iraq, minoranza reliġjuża li ġarrbet kampanja ġenoċidali mwettqa minn militanti tal-IS.

Fit-3 ta' Awwissu 2014, militanti tal-IS qatlu l-irġiel u s-subien kollha fil-villaġġ ta' Kocho, fejn kienu joqogħdu Aji Bashar u Murad, fl-inħawi ta' Sinjar ġewwa l-Iraq. Wara l-massakru, in-nisa u l-bniet ittieħdu lsiera: it-tfajliet kollha, fosthom Aji Bashar, Murad u ħuthom bniet, inħatfu, inxtraw u nbiegħu kemm-il darba, u ġew sfruttati bħala lsiera sesswali. Fil-massakru ta' Kocho, Murad tilfet sitt aħwa subien u l-ommha, li nqatlet flimkien ma' tmenin mara oħra li kienu aktar imdaħħlin fl-età u li tqiesu li ma kellhom l-ebda valur sesswali. Aji Bashar ukoll ġiet sfruttata bħala lsira sesswali flimkien mas-sitt ħutha bniet. Inbiegħet ħames darbiet fost il-militanti, u ġegħluha tipproduċi bombi u ġkieket splussivi f'Mosul, wara li militanti tal-IS kienu qatlu lil ħutha subien u lil missierha.

F'Novembru 2014, Murad irnexxielha taħrab bl-għajnuna ta' familja ġirien li ħarġuha bil-moħbi miż-żona kkontrollata mill-IS, b'tali mod li setgħet tagħmel triqtha lejn kamp tar-rifuġjati fit-Tramuntana tal-Iraq, u mbagħad lejn il-Ġermanja. Sena wara, f'Diċembru 2015, Murad indirizzat lill-ewwel sessjoni tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU li qatt saret dwar it-traffikar tal-bnedmin, u għamlet diskors imqanqal dwar dak li kienet għaddiet minnu. F'Settembru 2016, saret l-ewwel Ambaxxatriċi ta' Rieda Tajba tal-UNODC għad-dinjità ta' dawk li ġarrbu t-Traffikar tal-Bnedmin, u tieħu sehem f'inizjattivi lokali u dinjija li jissensibilizzaw lin-nies dwar il-qagħda tal-vittmi bla għadd tat-traffikar. F'Ottubru 2016, il-Kunsill tal-Ewropa weġġaħha bil-Premju Václav Havel għad-Drittijiet tal-Bniedem.

Aji Basahr kemm-il darba ppruvat taħrab, u sa fl-aħħar irnexxielha tagħmel hekk f'April, bl-għajnuna ta' membri tal-familja tagħha, li ħallsu lil kuntrabandisti lokali. Waqt li Aji Bashar kienet fi triqtha lejn il-fruntiera Kurda, f'tellieqa mal-militanti tal-IS li kienu qed jiġru warajha biex jaqbduha qabel ma tidħol fit-territorju kkontrollat mill-gvern tal-Iraq, splodiet mina li qatlet lil tnejn minn ta' madwarha u ħallietha miġruħa u kważi għamja. B'xorti tajba, irnexxielha taħrab u eventwalment intbagħtet il-Ġermanja biex tingħata trattament mediku u terġa' tingħaqad ma' ħutha li kienu għadhom ħajjin. Minn meta fieqet mill-ġrieħi tagħha, Aji Bashar ħadmet attivament biex tissensibilizza n-nies dwar il-qagħda tal-komunità Yazidi u għadha tgħin lin-nisa u t-tfal li ġarrbu l-jasar u l-atroċitajiet tal-IS.

It-tpinġijiet kollha huma ta' Ali Ferzat, rebbieħ tal-Premju Sakharov fl-2011

Il-Parlament Ewropew kif jappoġġja d-drittijiet tal-bniedem?

Il-Parlament Ewropew jappoġġja d-drittijiet tal-bniedem mhux biss permezz tal-Premju Sakharov iżda anke bis-saħħa ta' azzjoni politika u leġiżlattiva konkreta.

Kuntatt

Kampanji ta' Komunikazzjoni (DĠ COMM)

Parlament Ewropew
60 rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 - Bruxelles/Brussell
il-Belġju