Het Europees Parlement steunt de mensenrechten

Eerbiediging van de mensenrechten is een van de fundamentele waarden van de Europese Unie. Elke schending van deze rechten ondermijnt de democratische principes waarop onze samenleving is gegrondvest, of dat nu gebeurt in de EU of daarbuiten. Het Europees Parlement bestrijdt deze schendingen door wetgevingsmaatregelen, waarneming bij verkiezingen, maandelijkse debatten over mensenrechten in Straatsburg en opneming van mensenrechtenclausules in de externe handelsovereenkomsten van de EU.

Het Europees Parlement steunt de mensenrechten ook door uitreiking van de jaarlijkse, in 1988 opgerichte Sacharovprijs voor de vrijheid van denken. De prijs wordt toegekend aan personen die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor de mensenrechten over de hele wereld; zo wordt de aandacht gevestigd op schendingen van de mensenrechten en worden de winnaars van de prijs en de zaak waarvoor zij zich inzetten gesteund.

Oleg Sentsov, laureaat van de Sacharovprijs 2018

Oleg Sentsov is een Oekraïense filmregisseur en schrijver en een uitgesproken tegenstander van de annexatie van de Krim door Rusland. Op 10 mei 2014 werd hij in Simferopol, op de Krim, gearresteerd en beschuldigd van het beramen van terroristische activiteiten, gericht tegen de Russische machtsovername op de Krim.

Oleg Sentsov, laureaat van de Sacharovprijs 2018

© Sergei Venyavsky/Getty Images

Sentsov is in 1976 geboren in Simferopol en studeerde economie in Kiev, gevolgd door cursussen scenarioschrijven en filmregie in Moskou. In 2012 maakte hij zijn eerste speelfilm, de prijswinnende film Gámer. In 2013 werd hij actief lid van de Automaidan-beweging, die pleitte voor vrijheid, mensenrechten en vrede, en die bijdroeg aan de Euromaidan-revolutie. Later, tijdens de illegale annexatie van de Krim in 2014, organiseerde Sentsov humanitaire hulp voor Oekraïense soldaten. Hij bracht hen voedsel en medicijnen en hielp bij de evacuatie van hun gezinnen. Vanwege zijn actieve rol bij de protesten tegen de bezetting stelde hij de productie van zijn tweede film Rhino uit.

In mei 2014 werd Sentsov door de Russische veiligheidsdienst (FSB) gearresteerd en overgebracht naar Rusland. Daar stond hij voor een militaire rechtbank terecht op beschuldiging van terroristische activiteiten. Hij zat een jaar in voorarrest. Daarna volgde wat door Amnesty International een "extreem cynisch showproces" werd genoemd. Voordat hij terechtstond verklaarde de FSB publiekelijk dat hij schuldig was aan terrorisme. De Russische autoriteiten legden hem het Russisch staatsburgerschap op en weigerden Oekraïense functionarissen bij hem toe te laten. Sentsov heeft echter publiekelijk ontkend dat hij Russisch staatsburger is, en stelt dat hij alleen het Oekraïense staatsburgerschap heeft.

Sentsov is ervan beschuldigd een terroristische organisatie te leiden die voorbereidingen trof om monumenten op de Krim op te blazen. Er is echter geen overtuigend bewijs gevonden dat hij betrokken was bij criminele activiteiten. Bovendien heeft de belangrijkste getuige à charge zijn eerste bekentenis publiekelijk ingetrokken en toegegeven dat de bekentenis door foltering was afgedwongen. Ondertussen heeft Sentsov resoluut volgehouden dat hij onschuldig is. Desalniettemin is hij veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf en overgebracht naar een streng beveiligde gevangenis in Siberië, duizenden kilometers van zijn thuis. In zijn toespraak in de rechtbank nadat het vonnis was uitgesproken, dreef Sentsov de spot met het gefabriceerde proces en sprak hij zijn hoop uit dat de mensen in Rusland niet langer bang zullen zijn. Sentsov belichaamt een geest van verzet die een inspiratie is geworden voor mensen die worden onderdrukt.

In mei 2018 is Sentsov gedurende 145 dagen in hongerstaking gegaan. Hiermee verzocht hij om de vrijlating van alle Oekraïense politieke gevangen in Rusland. In oktober 2018 werd hij gedwongen zijn hongerstaking te beëindigen omdat er werd gedreigd hem gedwongen te voeden en omdat zijn gezondheidstoestand kritiek was. Zelfs in de gevangenis zet Sentsov de strijd voor zijn overtuigingen en de vrijheid van zijn volk voort.

Op 14 juni 2018 heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen waarin het verzocht om de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van Oleg Sentsov en alle andere illegaal gedetineerde Oekraïense burgers in Rusland. Een oud-laureaat van de Sacharovprijs, het Russische mensenrechtencentrum Memorial, heeft Sentsov erkend als politiek gevangen. Vele mensenrechtengroeperingen en bekende personen hebben op zijn vrijlating aangedrongen. Ook wereldberoemde filmsterren en Russische filmmakers hebben de Russische president Vladimir Poetin hierom verzocht. Tot nog toe is er geen gehoor gegeven aan de oproepen om Oleg Sentsov vrij te laten.

Op 7 september 2019 werd Sentsov eindelijk vrijgelaten in het kader van een uitwisseling van groepen gevangenen tussen Rusland en Oekraïne. 

Hoe ondersteunt het Europees Parlement de mensenrechten?

Het Europees Parlement ondersteunt de mensenrechten niet alleen via de Sacharovprijs maar ook door middel van concrete politieke en wetgevende maatregelen.

Contact

DG COMM

Europees Parlement
Wiertzstraat 60
B-1047 Brussel
België

Sacharovprijs 2019