Het Europees Parlement steunt de mensenrechten

Eerbiediging van de mensenrechten is een van de fundamentele waarden van de Europese Unie. Elke schending van deze rechten ondermijnt de democratische principes waarop onze samenleving is gegrondvest, of dat nu gebeurt in de EU of daarbuiten. Het Europees Parlement bestrijdt deze schendingen door wetgevingsmaatregelen, waarneming bij verkiezingen, maandelijkse debatten over mensenrechten in Straatsburg en opneming van mensenrechtenclausules in de externe handelsovereenkomsten van de EU.

Het Europees Parlement steunt de mensenrechten ook door uitreiking van de jaarlijkse, in 1988 opgerichte Sacharovprijs voor de vrijheid van denken. De prijs wordt toegekend aan personen die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor de mensenrechten over de hele wereld; zo wordt de aandacht gevestigd op schendingen van de mensenrechten en worden de winnaars van de prijs en de zaak waarvoor zij zich inzetten gesteund.

Nadia Murad en Lamiya Aji Bashar, winnaars Sacharovprijs voor de vrijheid van denken 2016

Nadia Murad Basee Taha en Lamiya Aji Bashar hebben een periode als seksslavin bij Islamitische Staat (IS) overleefd en zijn de spreekbuis geworden van vrouwen die het slachtoffer zijn van de IS-campagne van seksueel geweld. Zij zetten zich publiekelijk in voor de jezidi-gemeenschap in Irak, een religieuze minderheid die het slachtoffer is van een genocidecampagne door IS-strijders.

Op 3 augustus 2014 vermoordde IS op brute wijze alle mannen van het dorp Kocho, de geboorteplaats van Aji Bashar nabij Sinjar in Irak. Na de slachting werden vrouwen en kinderen als slaven gevangengenomen: alle jonge vrouwen, onder wie Aji Bashar, Murad en hun zussen, werden meerdere keren doorverkocht en uitgebuit als seksslavinnen. Murad verloor in het bloedbad om Kocho zes van haar broers en haar moeder, die werd vermoord samen met tachtig oudere vrouwen die geacht werden geen seksuele waarde te hebben. Aji Bashar werd samen met haar zes zussen eveneens als seksslavin uitgebuit. Ze werd vijf keer door strijders gekocht en verkocht en werd, nadat IS-militanten haar broers en vaders hadden vermoord, in Mosul gedwongen om bommen en bomgordels voor zelfmoordaanslagen te maken.

In november 2014 slaagde Murad erin te ontsnappen met hulp van een naburige familie die haar het door IS gecontroleerde gebied uitsmokkelde, zodat ze eerst een vluchtelingenkamp in Noord-Irak en vervolgens Duitsland kon bereiken. Een jaar later, in december 2015, hield Murad tijdens de eerste hoorzitting van de VN-Veiligheidsraad ooit over mensenhandel een krachtige toespraak over haar ervaringen. In september 2016 werd zij de eerste UNODC-goodwillambassadeur voor de waardigheid van overlevenden van mensenhandel. In die hoedanigheid neemt zij deel aan wereldwijde en lokale initiatieven om het bewustzijn rondom de benarde situatie van de talloze slachtoffers van mensenhandel te vergroten. In oktober 2016 krijg ze door de Raad van Europa de Václav Havel-prijs voor de mensenrechten toegekend.

Aji Bashar had al diverse vluchtpogingen ondernomen voor ze er in april eindelijk in slaagde te ontsnappen met hulp van haar familie, die hiervoor geld aan lokale smokkelaars betaalde. Terwijl ze de Koerdische grens naderde en, opgejaagd door IS-militanten, probeerde het door de Iraakse regering gecontroleerde gebied te bereiken, werden twee van haar kennissen door een landmijn gedood. Zelf raakte ze daarbij gewond en werd bijna blind. Gelukkig wist ze te ontkomen en werd ze uiteindelijk voor medische behandeling naar Duitsland overgebracht, waar ze werd herenigd met haar overlevende familieleden. Sinds haar herstel zet Aji Bashir zich in om het bewustzijn omtrent de benarde positie van de jezidi-gemeenschap te vergroten en helpt ze vrouwen en kinderen die het slachtoffer zijn geworden van slavernij en wreedheden door IS.

  • URL
Alle illustraties zijn van Ali Ferzat, winnaar van de Sacharovprijs 2011

Hoe ondersteunt het Europees Parlement de mensenrechten?

Het Europees Parlement ondersteunt de mensenrechten niet alleen via de Sacharovprijs maar ook door middel van concrete politieke en wetgevende maatregelen.

Contact

Informatiecampagnes (DG COMM)

Europees Parlement
Wiertzstraat 60
B-1047 Brussel
België