Parlament Europejski działa na rzecz praw człowieka

Poszanowanie praw człowieka jest jedną z podstawowych wartości Unii Europejskiej. Wszelkie naruszenie tych praw działa na szkodę zasad demokratycznych stanowiących fundament naszego społeczeństwa, niezależnie od tego, czy dzieję się to w UE, czy poza jej granicami. Parlament Europejski walczy przeciwko takim naruszeniom za pośrednictwem działań ustawodawczych, w tym obserwacji wyborów, comiesięcznych debat w Strasburgu poświęconych prawom człowieka i poprzez włączanie praw człowieka do zawieranych przez UE zewnętrznych umów handlowych.

Parlament Europejski wspiera także prawa człowieka, przyznając co roku ustanowioną w 1988 r. Nagrodę im. Sacharowa za wolność myśli. Nagroda ta przyznawana jest osobom z całego świata, które wniosły szczególny wkład w walkę w obronie praw człowieka, przez co zwraca się uwagę na przypadki naruszenia praw człowieka oraz wspiera laureatów w ich działaniach.

Opozycja demokratyczna w Wenezueli, laureaci Nagrody im. Sacharowa za wolność myśli w 2017 r.

Opozycja demokratyczna w Wenezueli: Zgromadzenie Narodowe (Julio Borges) oraz wszyscy więźniowie polityczni wymienieni przez Foro Penal Venezolano, wśród nich Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos i Andrea González

Opozycja demokratyczna w Wenezueli, laureaci Nagrody im. Sacharowa za wolność myśli w 2017 r.

© EU 2017 - EP/AP Images / Ariana Cubillos


W 2017 r. Nagrodę im. Sacharowa przyznano DEMOKRATYCZNEJ OPOZYCJI W WENEZUELI, tzn. Zgromadzeniu Narodowemu (reprezentowanemu przez Julia Borgesa) oraz wszystkim więźniom politycznym wymienionym przez Foro Penal Venezolano a reprezentowanym przez Leopolda Lópeza, Antonia Ledezmę, Daniela Ceballosa, Yona Goicoecheę, Lorenta Saleha, Alfreda Ramosa i Andreę González.

Od kilku lat w Wenezueli panuje kryzys polityczny. Partia rządząca stale ogranicza praworządność i porządek konstytucyjny, a w marcu 2017 r. Sąd Najwyższy pozbawił demokratycznie wybrane Zgromadzenie Narodowe władzy ustawodawczej. Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Julio Borges podsumował sytuację w Wenezueli w następujących słowach: „W Wenezueli ma miejsce nie tylko konfrontacja polityczna. Jest to konfrontacja zasadnicza, egzystencjalna, dotycząca wartości".

Podczas gdy w kraju od co najmniej dziesięciu lat panuje hiperinflacja, chaos i niepokój, rząd prześladuje i gnębi oponentów politycznych, zatrzymał też setki osób. O tożsamości i statusie więźniów politycznych informuje Foro Penal Venezolano (Wenezuelskiego Forum Karnego) - czołowa wenezuelska organizacja działająca na rzecz praw człowieka, świadcząca nieodpłatną pomoc prawną osobom, których środki ekonomiczne są ograniczone, a które przypuszczalnie padły ofiarą arbitralnego aresztowania, tortur lub napaści podczas protestów. Wśród więźniów politycznych zatrzymanych przez rząd są przywódcy opozycyjni tacy jak Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos i Andrea González.

O ile niektórzy z nich zostali początkowo uwolnieni w 2018 r., wielu innych pozostaje w areszcie domowym lub w więzieniu, czasami w surowych i nieludzkich warunkach.

Po spędzeniu przeszło trzech lat w więzieniu wenezuelski przywódca opozycyjny Leopoldo López znajduje się od lipca 2017 r. w areszcie domowym i nie wolno mu powrócić do polityki. Inny wybitny polityk opozycyjny i były burmistrz Caracas Antonio Ledezma przebywa w areszcie domowym od 2015 r., ale zdołał uciec z kraju w listopadzie 2017 r., natomiast byli burmistrzowie Alfredo Ramos (Iribarren) i Daniel Ceballos (San Cristobal) również zostali uwięzieni na długi czas.

Obaj odzyskali wolność.W następstwie przeprowadzonych w maju 2018 r. wyborów prezydenckich zbojkotowanych przez opozycję, których wyników nie uznała większość podmiotów międzynarodowych, łącznie z Unią Europejską, rząd Wenezueli próbował poprawić swój wizerunek, zwalniając część więźniów politycznych. Jednak laureat Nagrody im. Sacharowa Lorent Saleh, przywódca studencki i działacz prodemokratyczny, jest stale przetrzymywany w odosobnieniu w więzieniu El Helicoide w Caracas mimo pogarszającego się stanu zdrowia.

Nagrodę im. Sacharowa otrzymali w uznaniu ich odwagi i nieprzerwanych starań na rzecz przyszłości Wenezueli pełnej wolności i dobrobytu.

Jak Parlament Europejski wspiera prawa człowieka?

Oprócz przyznawania Nagrody im. Sacharowa Parlament Europejski dba o przestrzeganie praw człowieka również w drodze konkretnych działań politycznych i ustawodawczych.

Kontakt

Dział kampanii informacyjnych (DG COMM)

Parlament Europejski
60 rue Wiertz/Wiertzstraat 60
B-1047 Bruksela
Belgia