Parlament Europejski działa na rzecz praw człowieka

Poszanowanie praw człowieka jest jedną z podstawowych wartości Unii Europejskiej. Wszelkie naruszenie tych praw działa na szkodę zasad demokratycznych stanowiących fundament naszego społeczeństwa, niezależnie od tego, czy dzieję się to w UE, czy poza jej granicami. Parlament Europejski walczy przeciwko takim naruszeniom za pośrednictwem działań ustawodawczych, w tym obserwacji wyborów, comiesięcznych debat w Strasburgu poświęconych prawom człowieka i poprzez włączanie praw człowieka do zawieranych przez UE zewnętrznych umów handlowych.

Parlament Europejski wspiera także prawa człowieka, przyznając co roku ustanowioną w 1988 r. Nagrodę im. Sacharowa za wolność myśli. Nagroda ta przyznawana jest osobom z całego świata, które wniosły szczególny wkład w walkę w obronie praw człowieka, przez co zwraca się uwagę na przypadki naruszenia praw człowieka oraz wspiera laureatów w ich działaniach.

Raif Badawi, laureat Nagrody im. Sacharowa za wolność myśli w 2015 r.

Raif Badawi to pochodzący z Arabii Saudyjskiej bloger, pisarz i aktywista oraz twórca portalu Free Saudi Liberals - internetowego forum wymiany opinii na tematy polityczne i religijne. Podobno w prowadzonym przez niego portalu pojawiały się materiały krytykujące wysoko postawionych przywódców religijnych, natomiast sam Badawi sugerował, że Islamski Uniwersytet Imama Muhammada ibn Sauda stał się gniazdem terrorystów.

W 2012 roku został aresztowany pod zarzutem obrazy islamu, postawiono mu także kilka innych zarzutów, łącznie z zarzutem apostazji. W 2013 roku został uznany za winnego i skazany na siedem lat więzienia oraz 600 batów, a następnie w 2014 roku ponownie skazany na 1 000 batów i dziesięć lat więzienia oraz grzywnę. Pierwsze 50 batów wymierzono mu w dniu 9 stycznia 2015 roku w obecności setek ludzi. Dalsze wykonywanie kary na razie wstrzymano ze względu na międzynarodowe potępienie oraz zły stan zdrowia Badawiego. W związku z otrzymywanymi groźbami śmierci jego żona wraz z trójką dzieci uciekła do Kanady. W czerwcu 2015 r. sąd najwyższy podtrzymał wyrok i Badawi nadal pozostaje w więzieniu.

#FreeRazan

Jak Parlament Europejski wspiera prawa człowieka?

Oprócz przyznawania Nagrody im. Sacharowa Parlament Europejski dba o przestrzeganie praw człowieka również w drodze konkretnych działań politycznych i ustawodawczych.

Kontakt

Dział kampanii informacyjnych (DG COMM)

Parlament Europejski
Bât.Altiero Spinelli
60 rue Wiertz/Wiertzstraat 60
B-1047 Bruksela
Belgia