Parlament Europejski działa na rzecz praw człowieka

Poszanowanie praw człowieka jest jedną z podstawowych wartości Unii Europejskiej. Wszelkie naruszenie tych praw działa na szkodę zasad demokratycznych stanowiących fundament naszego społeczeństwa, niezależnie od tego, czy dzieję się to w UE, czy poza jej granicami. Parlament Europejski walczy przeciwko takim naruszeniom za pośrednictwem działań ustawodawczych, w tym obserwacji wyborów, comiesięcznych debat w Strasburgu poświęconych prawom człowieka i poprzez włączanie praw człowieka do zawieranych przez UE zewnętrznych umów handlowych.

Parlament Europejski wspiera także prawa człowieka, przyznając co roku ustanowioną w 1988 r. Nagrodę im. Sacharowa za wolność myśli. Nagroda ta przyznawana jest osobom z całego świata, które wniosły szczególny wkład w walkę w obronie praw człowieka, przez co zwraca się uwagę na przypadki naruszenia praw człowieka oraz wspiera laureatów w ich działaniach.

Ołeh Sencow, laureat Nagrody im. Sacharowa w 2018 r.

Ołeh Sencow jest ukraińskim reżyserem filmowym i pisarzem oraz zdecydowanym przeciwnikiem aneksji Krymu przez Rosję. 10 maja 2014 r. został aresztowany w Symferopolu na Krymie pod zarzutem planowania ataków terrorystycznych na Rosję z powodu faktycznego przejęcia przez nią władzy na Krymie.

Ołeh Sencow, laureat Nagrody im. Sacharowa w 2018 r.

© Sergei Venyavsky/Getty Images

Urodzony w Symferopolu w 1976 r. Sencowstudiował ekonomię w Kijowie, a następnie reżyserię filmową w Moskwie. W 2012r. zadebiutował nagrodzonym na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Rotterdamiefilmem fabularnym „Gaamer". W 2013 r. został aktywnym członkiem Automajdanu,ruchu walczącego o wolność, prawa człowieka i pokój, oraz uczestniczył wrewolucji Euromajdanu. Po nielegalnej aneksji Krymu w 2014 r. Sencoworganizował misje humanitarne, podczas których dostarczał ukraińskim żołnierzomjedzenie i lekarstwa oraz pomagał w ewakuacji ich rodzin. W związku ze swojąaktywną rolą w protestach przeciwko okupacji odłożył na później produkcjędrugiego filmu fabularnego „Rhino".

W maju 2014 r. Sencow został aresztowany przezrosyjskie służby bezpieczeństwa (FSB), przewieziony do Rosji i postawiony przedsądem wojskowym pod zarzutem domniemanej działalności terrorystycznej. Przedprocesem, który organizacja Amnesty International określiła jako „skrajniecyniczny i pokazowy", Sencow spędził rok w areszcie tymczasowym. Jeszcze zanimzostał postawiony przed sądem, FSB publicznie uznało go za winnego terroryzmu,a władze rosyjskie jednostronnie uznały go za obywatela Rosji, odmawiając tymsamym urzędnikom ukraińskim dostępu do niego. Sencow publicznie potępił faktnarzucenia mu obywatelstwa, twierdząc, że jedyne obywatelstwo jakie posiada, toobywatelstwo ukraińskie.

Sencow został oskarżony o prowadzenieorganizacji terrorystycznej, która miała przygotowywać się do wysadzenia pomnikówna Krymie, nie znaleziono jednak dostatecznych dowodów jego zaangażowania wdziałalność przestępczą. Ponadto kluczowy świadek prokuratury publiczniewycofał zeznania, przyznając, że zostały one wymuszone torturami. TymczasemSencow stanowczo utrzymywał, że jest niewinny. Mimo to został skazany na 20 latwięzienia o zaostrzonym rygorze na Syberii, tysiące kilometrów od domu. Wwygłoszonej w sądzie po ogłoszeniu wyroku mowie Sencow wyśmiał sfingowanyproces i wyraził nadzieję, że ludzie w Rosji nie będą się już dłużej czućzagrożeni. Jest on uosobieniem ducha oporu i inspiracją dla osób cierpiącychprześladowania.

W maju 2018 r. Sencow rozpoczął trwający 145dni strajk głodowy, żądając zwolnienia wszystkich ukraińskich więźniówpolitycznych w Rosji. W październiku 2018 r. był zmuszony go przerwać podgroźbą przymusowego karmienia oraz z powodu krytycznego stanu zdrowia. Nawet wwięzieniu Sencow kontynuuje walkę o swoje przekonania i wolność Ukrainy.

14 czerwca 2018 r. Parlament Europejskiprzyjął rezolucję, w której nalega na natychmiastowe i bezwarunkowe zwolnienieOłeha Sencowa i wszystkich innych nielegalnie aresztowanych ukraińskichobywateli w Rosji. Poprzedni laureat Nagrody im. Sacharowa, rosyjskie CentrumPraw Człowieka Memoriał, uznał Sencowa za więźnia politycznego. Wielu obrońcówpraw człowieka apelowało o jego uwolnienie. Do rosyjskiego prezydenta WładimiraPutina zwróciły się w tej sprawie również gwiazdy światowego kina i rosyjscyfilmowcy. Jak dotąd apele o uwolnienie Ołeha Sencowa nie zostały wysłuchane.


Jak Parlament Europejski wspiera prawa człowieka?

Oprócz przyznawania Nagrody im. Sacharowa Parlament Europejski dba o przestrzeganie praw człowieka również w drodze konkretnych działań politycznych i ustawodawczych.

Kontakt

DG COMM

Parlament Europejski
60 rue Wiertz/Wiertzstraat 60
B-1047 Bruksela
Belgia