Parlament Europejski działa na rzecz praw człowieka

Poszanowanie praw człowieka jest jedną z podstawowych wartości Unii Europejskiej. Wszelkie naruszenie tych praw działa na szkodę zasad demokratycznych stanowiących fundament naszego społeczeństwa, niezależnie od tego, czy dzieję się to w UE, czy poza jej granicami. Parlament Europejski walczy przeciwko takim naruszeniom za pośrednictwem działań ustawodawczych, w tym obserwacji wyborów, comiesięcznych debat w Strasburgu poświęconych prawom człowieka i poprzez włączanie praw człowieka do zawieranych przez UE zewnętrznych umów handlowych.

Parlament Europejski wspiera także prawa człowieka, przyznając co roku ustanowioną w 1988 r. Nagrodę im. Sacharowa za wolność myśli. Nagroda ta przyznawana jest osobom z całego świata, które wniosły szczególny wkład w walkę w obronie praw człowieka, przez co zwraca się uwagę na przypadki naruszenia praw człowieka oraz wspiera laureatów w ich działaniach.

Nadia Murad i Lamiya Aji Bashar, laureatki Nagrody im. Sacharowa za wolność myśli w 2016 r.

Nadia Murad Basee Taha i Lamiya Aji Bashar przetrwały niewolę seksualną Państwa Islamskiego (IS), a następnie stały się rzeczniczkami kobiet dotkniętych przemocą seksualną tego ugrupowania. Angażują się one na rzecz społeczności jazydzkiej w Iraku - mniejszości religijnej, wobec której bojownicy IS dopuszczają się ludobójstwa.

W dniu 3 sierpnia 2014 r. IS wymordowało wszystkich mężczyzn w wiosce Kocho w regionie Sindżar, z której pochodzą N. Murad Basee Taha i L. Aji Bashar. Kobiety i dzieci wzięto w niewolę. Wszystkie młode kobiety, w tym N. Murad Basee Taha, L. Aji Bashar i ich siostry porwano, następnie kilkakrotnie kupowano i sprzedawano oraz wykorzystywano jako niewolnice seksualne. W czasie masakry w Kocho N. Murad straciła sześciu braci i matkę, którą zabito wraz z 80 starszymi kobietami, ponieważ uznano, że nie mają żadnej wartości seksualnej. L. Aji Bashar również padła ofiarą niewoli seksualnej, podobnie jak jej sześć sióstr. Po zabiciu jej braci i ojca bojownicy sprzedawali ją sobie pięciokrotnie, zmuszono ją też do przygotowywania bomb i kamizelek samobójczych w Mosulu.

W listopadzie 2014 r. N. Murad zdołała uciec z pomocą rodziny z sąsiedztwa, która wywiozła ją poza strefę kontrolowaną przez IS, i dotrzeć do obozu dla uchodźców w północnym Iraku, a następnie do Niemiec. Rok później w grudniu 2015 r. N. Murad wystąpiła na pierwszej w historii sesji Rady Bezpieczeństwa ONZ poświęconej handlowi ludźmi, gdzie wygłosiła przejmujące przemówienie opisujące jej doświadczenia. We wrześniu 2016 r. została pierwszą ambasadorką dobrej woli na rzecz godności ofiar handlu ludźmi. Obecnie angażuje się w światowe i lokalne inicjatywy służące pogłębianiu wiedzy o ciężkim losie niezliczonych ofiar handlu ludźmi. W październiku 2016 r. Rada Europy uhonorowała ją Nagrodą Praw Człowieka im. Václava Havla.

L. Aji Bashar kilkakrotnie podejmowała próby ucieczki, zanim udało jej się to ostatecznie w kwietniu dzięki pomocy rodziny, która opłaciła lokalnych przemytników. W czasie ucieczki przed bojownikami IS z granicy kurdyjskiej w kierunku terytorium kontrolowanego przez rząd iracki doszło do eksplozji miny lądowej, wskutek czego zginęły dwie kobiety towarzyszące L. Aji Bashar, a ona sama odniosła obrażenia i niemal straciła wzrok. Na szczęście udało jej się uciec. Następnie wysłano ją na leczenie do Niemiec, gdzie dołączyła do żyjącego rodzeństwa. Od czasu powrotu do zdrowia L. Aji Bashar działa aktywnie na rzecz zwiększenia świadomości o losie wspólnoty jazydów oraz pomaga kobietom i dzieciom, które padły ofiarami niewolnictwa i bestialstwa ze strony IS.

Autorem wszystkich rysunków jest Ali Ferzat, laureat Nagrody im. Sacharowa w 2011 r.

Jak Parlament Europejski wspiera prawa człowieka?

Oprócz przyznawania Nagrody im. Sacharowa Parlament Europejski dba o przestrzeganie praw człowieka również w drodze konkretnych działań politycznych i ustawodawczych.

Kontakt

Dział kampanii informacyjnych (DG COMM)

Parlament Europejski
60 rue Wiertz/Wiertzstraat 60
B-1047 Bruksela
Belgia