Opozycja demokratyczna w Wenezueli - 2017, Wenezuela

Opozycja demokratyczna w Wenezueli: Zgromadzenie Narodowe (Julio Borges) oraz wszyscy więźniowie polityczni wymienieni przez Foro Penal Venezolano, wśród nich Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos i Andrea González

Opozycja demokratyczna w Wenezueli, Laureaci Nagrody im. Sacharowa w 2017 r.

© EU 2017 - EP/AP Images / Ariana Cubillos

Od kilku lat w Wenezueli panuje kryzys polityczny. Partia rządząca stale ogranicza praworządność i porządek konstytucyjny, a w marcu 2017 r. Sąd Najwyższy pozbawił demokratycznie wybrane Zgromadzenie Narodowe władzy ustawodawczej. Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Julio Borges podsumował sytuację w Wenezueli w następujących słowach: „W Wenezueli ma miejsce nie tylko konfrontacja polityczna. Jest to konfrontacja zasadnicza, egzystencjalna, dotycząca wartości".

Jednocześnie liczba więźniów politycznych przekracza obecnie 600, według ostatniego sprawozdania Foro Penal Venezolano (Wenezuelskiego Forum Karnego) - czołowej wenezuelskiej organizacji działającej na rzecz praw człowieka, świadczącej nieodpłatną pomoc prawną osobom, których środki ekonomiczne są ograniczone, a które przypuszczalnie padły ofiarą arbitralnego aresztowania, tortur lub napaści podczas protestów. Wśród więźniów politycznych są wybitni przywódcy opozycyjni: Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos i Andrea González.

Wprawdzie w lipcu po trzech latach w zakładzie karnym wenezuelski przywódca opozycyjny Leopoldo López tymczasowo uzyskał zmianę kary na areszt domowy, jednak w sierpniu 2017 r. ponownie przeniesiono go do więzienia. Inny wybitny polityk opozycyjny i były burmistrz Caracas Antonio Ledezma przebywa w areszcie domowym od 2015 r., natomiast byli burmistrzowie Alfredo Ramos (Iribarren) i Daniel Ceballos (San Cristobal), a także działacz studencki Lorent Saleh również zostali uwięzieni. Wśród więźniów politycznych jest też dwóch obywateli hiszpańskich: Andrea Gonzalez i Yon Goicoechea.

Od początku bieżącego roku 130 działaczy zostało zamordowanych, a ponad 500 arbitralnie uwięzionych.

Nadia Murad i Lamiya Aji Bashar – 2016 r., Irak

Raif Badawi – 2015 r., Arabia Saudyjska

Denis Mukwege – 2014 r., Demokratyczna Republika Konga

Malala Jusafzai – 2013 r., Pakistan

Nasrin Sotude – 2012 r., Iran

Dżafar Panahi – 2012 r., Iran

Mohamed Bouazizi – 2011 r., "Arabska wiosna", Tunezja

Ali Farzat – 2011 r., "Arabska wiosna", Syria

Asmaa Mahfuz – 2011 r., "Arabska wiosna", Egipt

Ahmed al-Sanusi – 2011 r., "Arabska wiosna", Libia

Razan Zajtuna – 2011 r., "Arabska wiosna", Syria

Guillermo Fariñas – 2010 r., Kuba

Pozostali laureaci