Európsky parlament podporuje ľudské práva

Dodržiavanie ľudských práv je jednou zo základných hodnôt Európskej únie. Každé porušenie týchto práv, či už v EÚ alebo za jej hranicami, sa dotýka demokratických zásad, na ktorých je naša spoločnosť vybudovaná.  Európsky parlament bojuje proti takémuto porušovaniu prostredníctvom legislatívnych opatrení, okrem iného formou volebných pozorovateľských misií, rozpráv o ľudských právach, ktoré sa konajú každý mesiac v Štrasburgu, ako aj začleňovaním aspektu ľudských práv do dohôd EP o zahraničnom obchode.

Európsky parlament podporuje ľudské práva aj prostredníctvom Sacharovovej ceny za slobodu myslenia, ktorá sa udeľuje každoročne od roku 1988. Cena sa udeľuje osobnostiam, ktoré výnimočným spôsobom prispeli k svetovému boju za ľudské práva, pričom upozorňuje na prípady porušovania ľudských práv a takisto podporuje laureátov a vec, za ktorú bojujú.

Demokratická opozícia vo Venezuele, laureát Sacharovovej ceny za slobodu myslenia za rok 2017

Demokratická opozícia vo Venezuele: Národné zhromaždenie (Julio Borges) a všetci politickí väzni, ktorých uvádza Foro Penal Venezolano a ktorých reprezentujú Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos a Andrea González

Demokratická opozícia vo Venezuele, laureát Sacharovovej ceny za slobodu myslenia za rok 2017

© EU 2017 - EP/AP Images / Ariana Cubillos

Vo Venezuele už niekoľko rokov trvá politická kríza. Vládnúca strana postupne obmedzuje zásady právneho štátu a ústavný poriadok a v marci 2017 najvyšší súd zbavil demokraticky zvolené národné zhromaždenie legislatívnej právomoci. Predseda národného zhromaždenia Julio Borges zhrnul situáciu vo Venezuele týmito slovami: „Vo Venezuele nejde len o politickú konfrontáciu. Ide o zásadnú, existenčnú konfrontáciu založenú na hodnotách."

Venezuelské trestné fórum Foro Penal Venezolano, ktoré je poprednou venezuelskou ľudskoprávnou organizáciou poskytujúcou bezplatnú právnu pomoc osobám s obmedzenými finančnými zdrojmi, o ktorých sa predpokladá, že sú svojvoľne zadržiavané, mučené alebo napadnuté počas protestov, zároveň vo svojej v najnovšej správe uvádza, že počet politických väzňov prekročil šesťsto. Medzi týmito politickými väzňami sú hlavní predstavitelia opozície Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos a Andrea González.

Hoci venezuelskému opozičnému vodcovi Leopoldovi Lópezovi bolo v júli po viac ako troch rokoch zadržiavania dočasne umožnené domáce väzenie, v auguste 2017 bol opäť preložený do väzenia. Ďalší významný opozičný politik a bývalý starosta Caracasu Antonio Ledesma je v domácom väzení už od roku 2015. Bývalí starostovia Alfredo Ramos (Iribarren) a Daniel Ceballos (San Cristobal) boli tiež uväznení, rovnako ako študentský aktivista Lorent Saleh. Medzi politickými väzňami sú dvaja španielski občania, Andrea Gonzalez a Yon Goicoechea.

Od začiatku roka bolo zavraždených viac ako 130 príslušníkov opozície a vyše 500 ich bolo svojvoľne uväznených.

Ako Európsky parlament podporuje ľudské práva?

Okrem Sacharovovej ceny Európsky parlament podporuje ľudské práva aj prostredníctvom konkrétnych politických a legislatívnych opatrení.

Kontakt

Komunikačné kampane (GR COMM)

European Parliament
60 rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 - Bruxelles/Brussels
Belgium