Európsky parlament podporuje ľudské práva

Dodržiavanie ľudských práv je jednou zo základných hodnôt Európskej únie. Každé porušenie týchto práv, či už v EÚ alebo za jej hranicami, sa dotýka demokratických zásad, na ktorých je naša spoločnosť vybudovaná.  Európsky parlament bojuje proti takémuto porušovaniu prostredníctvom legislatívnych opatrení, okrem iného formou volebných pozorovateľských misií, rozpráv o ľudských právach, ktoré sa konajú každý mesiac v Štrasburgu, ako aj začleňovaním aspektu ľudských práv do dohôd EP o zahraničnom obchode.

Európsky parlament podporuje ľudské práva aj prostredníctvom Sacharovovej ceny za slobodu myslenia, ktorá sa udeľuje každoročne od roku 1988. Cena sa udeľuje osobnostiam, ktoré výnimočným spôsobom prispeli k svetovému boju za ľudské práva, pričom upozorňuje na prípady porušovania ľudských práv a takisto podporuje laureátov a vec, za ktorú bojujú.

Nádja Murád a Lamjá´ Hadží Bašár, laureátky Sacharovovej ceny za slobodu myslenia za rok 2016

Nádja Murád Básí Táhá a Lamjá´ Hadží Bašár sú obeťami sexuálneho zotročovania zo strany príslušníkov Islamského štátu (IŠ), neskôr sa stali hovorkyňami žien, ktoré boli takisto obeťami sexuálneho násilia páchaného IŠ. Sú verejnými obhajkyňami spoločenstva Jezídov v Iraku, náboženskej menšiny, ktorá je predmetom genocídnej kampane militantov IŠ.

Dňa 3. augusta 2014 vyvraždili príslušníci IŠ všetkých mužov v dedine Kocho v Sindžáre/Iraku, rodnom meste oboch žien. Po tomto masakre sa stali ženy a deti otrokmi: všetky mladé ženy, medzi nimi aj Hadží Bašár, Murád a ich sestry, boli unesené, niekoľkokrát predané a zneužité ako sexuálne otrokyne. Počas masakru v Kocho prišla Murád o šesť bratov a matku, ktorá bola zabitá spolu s osemdesiatimi staršími ženami, ktoré už podľa IŠ nemali nijakú sexuálnu hodnotu. Aj Hadží Bašár bola spolu s jej šiestimi sestrami zneužívaná ako sexuálna otrokyňa. Potom, ako príslušníci IŠ zavraždili jej bratov a otca, si ju militantné skupiny medzi sebou päťkrát predali a bola nútená vyrábať bomby a samovražedné vesty v Mosule.

Murád utiekla v novembri 2014 za pomoci rodiny susedov, ktorí ju prepašovali z oblasti kontrolovanej IŠ, čo jej umožnilo dostať sa do utečeneckého tábora v severnom Iraku a neskôr do Nemecka. O rok neskôr, v decembri 2015, vystúpila Murád s veľmi silným prejavom o svojich skúsenostiach na úplne prvom zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN venovanom obchodovaniu s ľuďmi. V septembri 2016 sa stala prvou veľvyslankyňou dobrej vôle pre dôstojnosť obetí obchodovania s ľuďmi UNODC, v rámci tejto funkcie sa zúčastňuje na celosvetových a miestnych iniciatívach na zvyšovanie informovanosti o utrpení nespočetných obetí obchodovania s ľuďmi. V októbri 2016 jej Rada Európy udelila cenu Václava Havla za ľudské práva.

Hadží Bašár sa pokúsila utiecť niekoľkokrát, nakoniec sa jej to podarilo v apríli za pomoci svojej rodiny, ktorá zaplatila miestnym prevádzačom. Počas úteku z kurdskej hranice na územie kontrolované Irackou vládou ju prenasledovali bojovníci IŠ, pričom vybuchla mína, ktorá zabila dvoch ľudí z jej skupiny a aj ona sa zranila a takmer prišla o zrak. Našťastie sa jej podarilo uniknúť a napokon bola prepravená do Nemecka, kde podstúpila lekársky zákrok a stretla sa so svojimi žijúcimi súrodencami. Od svojho oslobodenia Hadží Bašár informuje svet o ťažkom osude jezídskej komunity a naďalej pomáha zotročeným ženám a deťom, ktoré sa stali obeťami zverstiev páchaných Islamským štátom.

Autorom všetkých kresieb je laureát Sacharovovej ceny za rok 2011 Alí Farzát

Ako Európsky parlament podporuje ľudské práva?

Okrem Sacharovovej ceny Európsky parlament podporuje ľudské práva aj prostredníctvom konkrétnych politických a legislatívnych opatrení.

Kontakt

Komunikačné kampane (GR COMM)

European Parliament
60 rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 - Bruxelles/Brussels
Belgium