Demokratická opozícia vo Venezuele - 2017, Venezuela

Demokratická opozícia vo Venezuele: Národné zhromaždenie (Julio Borges) a všetci politickí väzni, ktorých uvádza Foro Penal Venezolano a ktorých reprezentujú Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos a Andrea González

Demokratická opozícia vo Venezuele, laureát Sacharovovej ceny za rok 2017

© EU 2017 - EP/AP Images / Ariana Cubillos

V roku 2017 bola Sacharovova cena udelená demokratickej opozícii vo Venezuele, teda národnému zhromaždeniu (zastúpenému Juliom Borgesom) a všetkým politickým väzňom, ktorých uvádza na zozname organizácia Foro Penal Venezolano, zastúpeným Leopoldom Lópezom, Antoniom Ledezmom, Danielom Ceballosom, Yonom Goicoecheaom, Lorentom Salehom, Alfredom Ramosom a Andreom Gonzálezom.

Vo Venezuele už niekoľko rokov trvá politická kríza. Vládnuca strana postupne obmedzuje zásady právneho štátu a ústavný poriadok a v marci 2017 najvyšší súd zbavil demokraticky zvolené národné zhromaždenie legislatívnej právomoci. Predseda národného zhromaždenia Julio Borges zhrnul situáciu vo Venezuele týmito slovami: „Vo Venezuele nejde len o politickú konfrontáciu. Ide o zásadnú, existenčnú konfrontáciu založenú na hodnotách."

Počas hyperinflácie, chaosu a nepokojov, ktoré pretrvávajú už najmenej desaťročie, venezuelská vláda doteraz prenasledovala, obťažovala a zadržala stovky politických oponentov.  Totožnosť a stav politických väzňov ohlasuje Foro Penal Venezolano (Venezuelské trestné fórum), popredná venezuelská organizácia pôsobiaca v oblasti ľudských práv, ktorá poskytuje pro bono právnu pomoc osobám s obmedzenými ekonomickými zdrojmi, u ktorých sa predpokladá, že boli zadržané svojvoľne, mučené alebo napadnuté počas protestov.

Venezuelská vláda zadržala hlavných predstaviteľov opozície, ako sú Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos a Andrea González. Kým niektorí z nich boli predbežne prepustení v roku 2018, mnohí ostávajú v domácom väzení alebo vo väzení, niekedy v krutých alebo neľudských podmienkach.
Po viac než troch rokoch vo väzení je vedúci predstaviteľ venezuelskej opozície Leopoldo López od júla 2017 v domácom väzení a nemôže sa vrátiť na politickú scénu. Ďalší významný opozičný politik a bývalý starosta Caracasu Antonio Ledesma bol v domácom väzení už od roku 2015. V novembri 2017 sa mu však podarilo utiecť z krajiny. Bývalí starostovia Alfredo Ramos (Iribarren) a Daniel Ceballos (San Cristobal) boli takisto uväznení na dlhý čas. Obaja sa dostali na slobodu.

Hneď po prezidentských voľbách v máji 2018, ktoré bojkotovala opozícia a ktorých výsledky väčšina medzinárodných aktérov vrátane Európskej únie neuznala, sa venezuelská vláda pokúsila zlepšiť svoj obraz prepustením politických väzňov. Laureát Sacharovovej ceny Lorent Saleh, vedúci predstaviteľ študentov a prodemokratický aktivista bol však držaný v izolácii vo väznici Heliocoide v Caracase, aj keď sa mu zhoršovalo zdravie.

Sacharovova cena je uznaním ich odvahy a pretrvávajúcej snahy o budúcu slobodu a prosperitu vo Venezuele.

Nádja Murád a Lamjá´Hadží Bašár – 2016, Irak

Ráif Badawí – 2015, Saudská Arábia

Denis Mukwege – 2014, Konžská demokratická republika

Malála Júsufzaj – 2013, Pakistan

Nasrín Sutúde – 2012, Irán

Džafar Panahí – 2012, Irán

Muhammad Búazízí – 2011, "Arabská jar", Tunisko

Alí Farzát – 2011, "Arabská jar", Sýria

Asmá Mahfúz – 2011, "Arabská jar", Egypt

Ahmed al-Sanúsí – 2011, "Arabská jar", Líbya

Razán Zajtún – 2011, "Arabská jar", Sýria

Guillermo Fariñas – 2010, Kuba

Ostatní laureáti