Europaparlamentet stöder de mänskliga rättigheterna

Respekten för de mänskliga rättigheterna är en av Europeiska unionens värdegrunder. Varje kränkning av dessa rättigheter påverkar de demokratiska principer som vårt samhälle vilar på, oavsett om den begås inom eller utanför unionen.  Europaparlamentet bekämpar sådana kränkningar genom lagstiftningsåtgärder, valövervakning, månatliga människorättsdebatter i Strasbourg och genom att förankra de mänskliga rättigheterna i sina handelsavtal med omvärlden.

Europaparlamentet stöder även de mänskliga rättigheterna genom det årliga Sacharovpriset för tankefrihet, som instiftades 1988.  Priset ges till personer som har gjort betydande insatser i kampen för mänskliga rättigheter över hela världen och lyfter fram kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt stöder pristagarna och deras kamp.

Oleg Sentsov, Sacharovpristagare 2018

25/10/2018

Oleg Sentsov, Sacharovpristagare 2018

© Sergei Venyavsky/Getty Images

Den ukrainske filmregissören Oleg Sentsov, född 1976, frihetsberövades den 10 maj 2014 i Simferopol på Krim och dömdes till 20 års fängelse för förberedelse till terrordåd mot det ryska de facto-styret i Krim. Amnesty lnternational beskrev domstolsförfarandet som en orättvis rättegång i en militärdomstol. I maj 2018 inledde Sentsov en hungerstrejk.

Den 14 juni 2018 antog Europaparlamentet en resolution om Ryssland, där särskilt fallet Sentsov togs upp. Parlamentet krävde att de ryska myndigheterna omedelbart och villkorslöst skulle försätta Sentsov på fri fot tillsammans med alla andra olagligt frihetsberövade ukrainska medborgare i Ryssland och på Krimhalvön.

Sentsov dömdes på grund av sitt motstånd mot den olagliga och påtvingade ryska annekteringen av en del av Ukraina, hans hemland: en uppenbar kränkning av folkrätten och av Rysslands internationella och bilaterala åtaganden. Hans övertygelse har blivit en stark symbol för det öde som drabbat de omkring 70 ukrainska medborgare som olagligen frihetsberövades och dömdes till långa fängelsestraff av de ryska ockupationsstyrkorna på Krimhalvön efter annekteringen.Hur stöder Europaparlamentet de mänskliga rättigheterna?

Vid sidan av Sacharovpriset stöder även Europaparlamentet mänskliga rättigheter med konkreta politiska och lagstiftningsmässiga insatser.

Kontakt

DG COMM

Europaparlamentet
60 rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 - Bruxelles/Brussel
Belgien