Europaparlamentet stöder de mänskliga rättigheterna

Respekten för de mänskliga rättigheterna är en av Europeiska unionens värdegrunder. Varje kränkning av dessa rättigheter påverkar de demokratiska principer som vårt samhälle vilar på, oavsett om den begås inom eller utanför unionen.  Europaparlamentet bekämpar sådana kränkningar genom lagstiftningsåtgärder, valövervakning, månatliga människorättsdebatter i Strasbourg och genom att förankra de mänskliga rättigheterna i sina handelsavtal med omvärlden.

Europaparlamentet stöder även de mänskliga rättigheterna genom det årliga Sacharovpriset för tankefrihet, som instiftades 1988.  Priset ges till personer som har gjort betydande insatser i kampen för mänskliga rättigheter över hela världen och lyfter fram kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt stöder pristagarna och deras kamp.

Nadia Murad och Lamiya Aji Bashar, mottagare av Sacharovpriset för tankefrihet 2016

Nadia Murad Basee Taha och Lamiya Aji Bashar överlevde en tid som sexslavar hos Islamiska staten (IS) och har blivit talespersoner för kvinnor som fallit offer för IS sexuella våld. De är offentliga företrädare för den yazidiska folkgruppen i Irak, en religiös minoritet som har utsatts för en folkmordskampanj av militanta IS-anhängare.

Den 3 augusti 2014 mördade IS alla män i byn Kocho, Aji Bashars och Murads hemstad i Sinjar i Irak. Efter massakern förslavades kvinnor och barn. Alla unga kvinnor, däribland Aji Bashar, Murad och deras systrar, kidnappades, köptes och såldes upprepade gånger och utnyttjades som sexslavar. Under massakern i Kocho förlorade Murad sex av sina bröder och sin mor, som dödades tillsammans med åttio äldre kvinnor som ansågs sakna sexuellt värde. Aji Bashar utnyttjades också som sexslav jämte sina sex systrar. Hon såldes fem gånger till olika IS-krigare och tvingades tillverka bomber och självmordsvästar i Mosul efter det att IS-anhängare hade avrättat hennes bröder och far.

I november 2014 lyckades Murad fly med hjälp av en grannfamilj som smugglade ut henne ur IS-kontrollerat område, vilket gjorde att hon kunde ta sig till ett flyktingläger i norra Irak och vidare till Tyskland. Ett år senare, i december 2015, framträdde Murad under FN:s säkerhetsråds allra första sammanträde om människohandel med ett starkt tal om sina egna erfarenheter. I september 2016 blev hon FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrås första goodwillambassadör för värdigheten hos överlevande från människohandel, och deltar i globala och lokala initiativ för att höja medvetenheten om den svåra situationen för de otaliga offren för människohandel. I oktober 2016 hedrade Europarådet henne med människorättspriset till Václav Havels minne.

Aji Bashar försökte fly flera gånger innan hon till slut lyckades i april med hjälp av sin familj som hade betalat lokala smugglare. Hon var på väg över den kurdiska gränsen, i full fart mot irakiskt regeringskontrollerat territorium, med IS-krigare hack i häl, när en landmina exploderade och dödade två av hennes följeslagare, medan hon själv blev sårad och nästan blind. Hon lyckades fly och skickades slutligen till Tyskland för läkarvård, där hon återförenades med sina överlevande syskon. Sedan tillfrisknandet har Ajo Bashar verkat för att höja medvetandet om det yazidiska folkets utsatta situation och fortsätter att hjälpa kvinnor och barn som fallit offer för slaveri och andra grymheter av IS.

  • URL
Samtliga illustrationer av Ali Ferzat, 2011 års Sacharovpristagare.

Hur stöder Europaparlamentet de mänskliga rättigheterna?

Vid sidan av Sacharovpriset stöder även Europaparlamentet mänskliga rättigheter med konkreta politiska och lagstiftningsmässiga insatser.

Kontakt

Informationskampanjer (DG COMM)

Europaparlamentet
60 rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 - Bruxelles/Brussel
Belgien