Europaparlamentet stöder de mänskliga rättigheterna

Respekten för de mänskliga rättigheterna är en av Europeiska unionens värdegrunder. Varje kränkning av dessa rättigheter påverkar de demokratiska principer som vårt samhälle vilar på, oavsett om den begås inom eller utanför unionen.  Europaparlamentet bekämpar sådana kränkningar genom lagstiftningsåtgärder, valövervakning, månatliga människorättsdebatter i Strasbourg och genom att förankra de mänskliga rättigheterna i sina handelsavtal med omvärlden.

Europaparlamentet stöder även de mänskliga rättigheterna genom det årliga Sacharovpriset för tankefrihet, som instiftades 1988.  Priset ges till personer som har gjort betydande insatser i kampen för mänskliga rättigheter över hela världen och lyfter fram kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt stöder pristagarna och deras kamp.

Den demokratiska oppositionen i Venezuela, 2017 års mottagare av Sacharovpriset för tankefrihet

Den demokratiska oppositionen i Venezuela: Nationalförsamlingen (Julio Borges) och alla politiska fångar på Foro Penal Venezolanos lista – representerade av Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos och Andrea González

Den demokratiska oppositionen i Venezuela, 2017 års mottagare av Sacharovpriset för tankefrihet

© EU 2017 - EP/AP Images / Ariana Cubillos

Venezuela har befunnit sig i politisk kris i många år nu. Det styrande partiet har stadigt kringskurit rättsstatsprincipen och den konstitutionella ordningen, och i mars 2017 berövade Högsta domstolen den demokratiskt valda nationalförsamlingen dess lagstiftande makt. Nationalförsamlingens talman Julio Borges sammanfattade situationen i Venezuela med följande ord: "Det är inte bara en politisk konfrontation i Venezuela. Det är en vital, existentiell, värdebaserad konfrontation."

Samtidigt har antalet politiska fångar stigit till över 600 enligt den senaste rapporten från Foro Penal Venezolano ("Venezuelas straffrättsliga forum"), en framträdande venezuelansk människorättsorganisation som ger kostnadsfritt rättsligt bistånd till personer som har begränsade ekonomiska resurser och som förmodas ha blivit godtyckligt frihetsberövade, torterade eller angripna i samband med protester. Bland de politiska fångarna märks prominenta oppositionsledare som Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos och Andrea González.

I juli beviljades oppositionsledaren Leopoldo López tillfälligt husarrest efter mer än tre år i fängelse, men i augusti 2017 flyttades han tillbaka till fängelse. En annan framstående oppositionspolitiker och tidigare borgmästare i Caracas, Antonio Ledesma, har suttit i husarrest sedan 2015. Hans tidigare borgmästarkollegor Alfredo Ramos i Iribarren och Daniel Ceballos i San Cristobal har också fängslats, liksom studentaktivisten Lorent Saleh. Två spanska medborgare, Andrea Gonzalez och Yon Goicoechea, återfinns också bland de politiska fångarna.

Sedan början av 2017 har över 130 oppositionella mördats och över 500 har godtyckligt fängslats.

Hur stöder Europaparlamentet de mänskliga rättigheterna?

Vid sidan av Sacharovpriset stöder även Europaparlamentet mänskliga rättigheter med konkreta politiska och lagstiftningsmässiga insatser.

Kontakt

Informationskampanjer (DG COMM)

Europaparlamentet
60 rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 - Bruxelles/Brussel
Belgien