Europaparlamentet stöder de mänskliga rättigheterna

Respekten för de mänskliga rättigheterna är en av Europeiska unionens värdegrunder. Varje kränkning av dessa rättigheter påverkar de demokratiska principer som vårt samhälle vilar på, oavsett om den begås inom eller utanför unionen.  Europaparlamentet bekämpar sådana kränkningar genom lagstiftningsåtgärder, valövervakning, månatliga människorättsdebatter i Strasbourg och genom att förankra de mänskliga rättigheterna i sina handelsavtal med omvärlden.

Europaparlamentet stöder även de mänskliga rättigheterna genom det årliga Sacharovpriset för tankefrihet, som instiftades 1988.  Priset ges till personer som har gjort betydande insatser i kampen för mänskliga rättigheter över hela världen och lyfter fram kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt stöder pristagarna och deras kamp.

Raif Badawi, 2015 års mottagare av Sacharovpriset för tankefrihet

Raif Badawi är en saudiarabisk bloggare, skribent och aktivist och tillika grundare av webbsajten Fria saudiska liberaler, en onlineplattform för politisk och religiös debatt. Hans sajt ska ha innehållit material med kritik mot högt uppsatta religiösa företrädare, och Badawi ska ha låtit förstå att det islamiska universitetet Imam Muhammad ibn Saud blivit ett tillhåll för terrorister.


Han greps 2012 för att ha förolämpat islam och åtalades på flera punkter, bland annat för apostasi. Han fälldes och dömdes till sju års fängelse och 600 piskrapp 2013, och dömdes sedan på nytt till 1 000 piskrapp och tio års fängelse plus böter 2014. De första 50 rappen delades ut inför hundratals åskådare den 9 januari 2015. De efterföljande omgångarna har skjutits upp till följd av internationella fördömanden och Badawis allvarliga hälsotillstånd. Hans fru och tre barn flydde till Kanada efter att ha tagit emot dödshot. I juni 2015 fastställdes hans dom av Högsta domstolen, och han sitter alltjämt i fängelse.

#FreeRazan

  • URL

Hur stöder Europaparlamentet de mänskliga rättigheterna?

Vid sidan av Sacharovpriset stöder även Europaparlamentet mänskliga rättigheter med konkreta politiska och lagstiftningsmässiga insatser.

Kontakt

Informationskampanjer (DG COMM)

Europaparlamentet
Altiero Spinelli-byggnaden
60 rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 - Bruxelles/Brussel
Belgien