Parlementaire vragen
3 juli 2000
E-1904/2000
Antwoord van de heer Patten namens de Commissie

De Commissie is doende de ter beantwoording van de vraag nodige gegevens te verzamelen. Zij zal de resultaten van haar onderzoek zo spoedig mogelijk mededelen.

PB C 46 E van 13/02/2001 (blz. 216)

1 december 2000
E-1904/2000
Aanvullend antwoord van de heer Verheugen namens de Commissie

Wegens de omvang van het antwoord, dat talrijke tabellen omvat, zal de Commissie het rechtstreeks aan het geachte parlementslid en aan het Secretariaat-generaal van het Parlement toesturen.

PB C 113 E van 18/04/2001 (blz. 50)
Laatst bijgewerkt op: 13 juni 2001Juridische mededeling