Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
4. syyskuuta 2001
E-1965/2001
Franz Fischlerin komission puolesta antama vastaus

Mäntykehrääjien (Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiff) puille aiheuttamat tuhot on tunnettu jo kauan unionin eteläisillä alueilla. Eniten kärsineet lajit ovat alepinmänty (Pinus halepensis) ja korsikanmustamänty (Pinus nigra). Mäntykehrääjien aiheuttama tuho näkyy pääasiassa puiden kasvuaikaan, mutta aiheuttaa vain harvoin puukuolemia.

Vuoden 2000 syksyllä ja talvella tuhoja havaittiin Kreikassa ennen kaikkea suurten kaupunkien kuten Ateenan ja Thessalonikin läheisyydessä. Vahingoista tehtiin Kreikassa vuonna 2000 yhteisön metsien seurantaverkon avulla inventaario, jonka yhteydessä 422 männylle 22 seurantakeskuksessa tehty otanta paljasti, että mäntykehrääjän tuhot koskivat 29 prosenttia alepinmännyistä ja 25 prosenttia korsikanmustamännyistä.

Metsien terveydensuojelu kuulu paikallisille viranomaisille. Kreikassa puita on käsitelty syksyllä 2000 Bacillus thuringiensis-aineella (biologinen torjunta). Lisäksi on käytetty mekaanisia käsittelyjä alueilla, joilla mäntykehrääjä on eniten tehnyt tuhojaan, lähinnä kaupungeissa ja kylissä sekä niiden ympäristössä. Kyseiset käsittelyt tehdään uudelleen syksyllä 2001.

EYVL C 134 E, 06/06/2002 (s. 8)
Päivitetty viimeksi: 30. toukokuuta 2002Oikeudellinen huomautus