Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
6. august 2003
E-1846/2003
Svar afgivet på Kommissionens vegne af Romano Prodi

Kommissionen vil gerne henvise til det svar, den for nylig gav på den skriftlige forespørgsel E-1370/03, som Patricia McKenna(1) fremsatte om samme spørgsmål.

Som det anføres i det pågældende svar, er der ikke i Bilderberg-gruppens vedtægter fastsat bestemmelser om, i hvilken egenskab gruppemedlemmet deltager, og lejlighedsvis deltagelse i et møde betyder ikke, at den pågældende person skal betragtes som medlem af gruppen eller, at dette skal nævnes i erklæringerne om økonomiske interesser, der er omhandlet i adfærdskodeksen for kommissærer.

Ingen af Kommissionens medlemmer er medlem af den trilaterale kommission, da den trilaterale kommissions vedtægter forbyder deltagelse af et medlem, som varetager et offentligt hverv.

Med hensyn til spørgsmålet i sidste afsnit om risikoen for interessekonflikt bør det præciseres, at der ikke er nogen risiko, fordi den lejlighedsvise deltagelse i møderne ikke medfører tiltrædelse af mål eller afgørelser.

(1)EUT C 268 E af 7.11.2003, s. 192.

EFT C 70 E af 20/03/2004 (s. 65)
Seneste opdatering: 25. maj 2004Juridisk meddelelse