Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
6. elokuuta 2003
E-1846/2003
Romano Prodin komission puolesta antama vastaus

Komissio viittaa äskettäin antamaansa vastaukseen Patricia McKennan kirjalliseen kysymykseen E-1370/03(1), joka käsitteli samaa aihetta.

Kuten aiemmassa vastauksessa selitettiin, Bilderberg-ryhmän toimintasäännöissä ei määritellä ryhmän jäsenyyttä. Satunnainen osallistuminen kokouksiin ei ole osoitus ryhmän jäsenyydestä eikä edellytä vastaavan merkinnän tekemistä ilmoitukseen taloudellisista sidoksista, josta säädetään komission jäseniin sovellettavissa menettelysäännöissä.

Lisäksi yksikään komission jäsen ei ole kolmikantakomission jäsen, sillä kyseisen komission toimintasäännöissä kielletään julkista virkaa hoitavan henkilön jäsenyys.

Kysymyksen viimeinen kappale koski mahdollista eturistiriitaa. Tällaista ei ole, koska satunnainen osallistuminen kokouksiin ei tarkoita tavoitteiden tai päätösten kannattamista.

(1)EUVL C 268 E, 7.11.2003, s. 192.

EYVL C 70 E, 20/03/2004 (s. 65)
Päivitetty viimeksi: 25. toukokuuta 2004Oikeudellinen huomautus