Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
6 augustus 2003
E-1846/2003
Antwoord van de heer Prodi namens de Commissie

De Commissie verwijst naar het antwoord dat onlangs werd verstrekt op de schriftelijke vraag E-1370/03 van mevrouw Patricia McKenna(1) die betrekking had op hetzelfde onderwerp.

In het antwoord werd verklaard dat in de statuten van de Bilderberg-groep niet is voorzien in lidmaatschap en dat de occasionele deelname aan een of andere vergadering niet betekent dat men lid is van de groep en ook niet hoeft te worden vermeld in de belangenverklaring zoals bepaald in de gedragscode voor leden van de Commissie.

Geen enkel lid van de Commissie is bovendien lid van de Trilaterale Commissie. Volgens de statuten van de Trilaterale Commissie kunnen prominenten die een publieke functie uitoefenen, geen lid zijn.

Wat betreft de laatste alinea van de vraag, waarin wordt gezinspeeld op een eventueel belangenconflict, moet erop worden gewezen dat daar geen gevaar voor bestaat, aangezien de occasionele deelname aan vergaderingen geen instemming met doelstellingen of besluiten impliceert.

(1)PB C 268 E van 7.11.2003, blz. 192.

PB C 70 E van 20/03/2004 (blz. 65)
Laatst bijgewerkt op: 26 mei 2004Juridische mededeling