Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
6 augusti 2003
E-1846/2003
Svar från Romano Prodi på kommissionens vägnar

Kommissionen hänvisar till svaret på den skriftliga frågan E-1370/03 från Patricia McKenna,(1) som gäller samma ämne.

Såsom påpekades i det svaret finns det i Bilderberggruppens stadgar inte någon kategori med benämningen "gruppmedlem". Tillfälligt deltagande vid ett möte innebär inte att man är medlem av Bilderberggruppen och är inte skäl nog för ett omnämnande i den intressedeklaration som föreskrivs i uppförandekoden för kommissionärerna.

Ingen av kommissionärerna är medlem av trepartskommissionen, vars stadgar för övrigt utesluter att personer med offentliga befattningar blir medlemmar.

Vad beträffar sista delen av frågan om risken för en eventuell jävssituation vill vi klargöra att det saknas en sådan risk, eftersom tillfälligt deltagande i möten inte innebär att man omfattar gruppens åsikter eller deltar i dess beslut.

(1)EGT C 268 E, 7.11.2003, s. 192.

EGT C 70 E, 20/03/2004 (s. 65)
Senaste uppdatering: 26 maj 2004Rättsligt meddelande